Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Kasım 2017Doçentlik jürisi

  Doçentlik jürisi

  Doçentlik

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

 • Aralık 2016Geleneksel Değerlerin taşıyıcıları Olarak Dede ve Ninelerin Aile İçi Eğitime Katkıları Üzerine Felsefi Bir Değerlendirme

  Iğdır

 • Ekim 2016Düşünce Eylem İlişkisi Açısından Din Algısı Üzerine Felsefi Bir Değerlendirme

  Şanlıurfa

Bilimsel Hakemlikler

 • Mayıs 2018Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Mart 2018Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi