Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Din Felsefesi Üzerine Bazı Düşünceler

Universal Journal of Theology, cilt.2, ss.133-143, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Modernizm Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme

Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.4, ss.1-10, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Relation Between Idea and Action in The Thougts of Mehmet Akif Ersoy

ILAHIYAT TETKIKLERI DERGISI-JOURNAL OF ILAHIYAT RESEARCHES, ss.15-25, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Mehmet Akif Ersoy da Düşünce Eylem İlişkisi

ILAHIYAT TETKIKLERI DERGISI-JOURNAL OF ILAHIYAT RESEARCHES, cilt.1, ss.15-25, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mevlana Düşüncesindeki Zıtların Uyumunun Batı Düşüncesindeki Diyalektikle Karşılaştırılması

Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.11-24, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mevlana Düşüncesindeki Zıtların Uyumunun Batı Düşüncesindeki Diyalektikle Karşılaştırılması

Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.11-24, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mantıkçı Pozitivizm Wittgenstein ve Din

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, cilt.35, ss.39-50, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Muhafazakarlığa Farklı Bir Bakış

Demokrasi Platformu, cilt.7, ss.109-120, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mantıkçı Pozitivizm Wittgenstein ve Din

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, cilt.35, ss.39-50, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Muhafazakarlığa Farklı Bir Bakış

Demokrasi Platformu, cilt.7, ss.109-120, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Din ve Modern Düşünce Üzerine

Muhafazakar Düşünce, cilt.7, ss.143-152, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Din ve Modern Düşünce Üzerine

Muhafazakar Düşünce, cilt.7, ss.143-152, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bâbertî nin Bütüncül İnsan Anlayışının Modern Dünyadaki Yeri ve Önemi

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.35-45, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Whitehead ve Heidegger Düşüncesinde İnsanın Anlamı

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, cilt.13, ss.33-44, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Whitehead ve Heidegger Düşüncesinde İnsanın Anlamı

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, cilt.13, ss.33-44, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hatay ve Yöresindeki Dinsel Çeşitlilik ve Hoşgörü Ortamının Felsefî Bir Tahlili

Atatürk Üniversitesi Dergisi, cilt.2, ss.1-9, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Thomas Mcpherson ve Din

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, cilt.11, ss.25-34, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Thomas Mcpherson ve Din

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, cilt.11, ss.25-34, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mevlânâ Düşüncesinde Bir Ölümsüzlük Tecrübesi Olarak İradî ve Doğal Ölüm

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, cilt.14, ss.9-19, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Paul Tillich Felsefesinde Din Ahlak İlişkisi

EkEV Akademi, cilt.10, ss.107-126, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eskatolojik Doğrulama Üzerine

Marife, cilt.6, ss.151-164, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eskatolojik Doğrulama Üzerine

Marife, cilt.6, ss.151-164, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Paul Tillich Felsefesinde Din Ahlak İlişkisi

EkEV Akademi, cilt.10, ss.107-126, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Paul Tillich Felsefesinde Ölüm ve Ötesi

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.23, ss.95-110, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Paul Tillich Felsefesinde Ölüm ve Ötesi

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.23, ss.95-110, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Süreklilik Ve Değişim Arasında Ahmet Hamdi Tanpınar

Muhafazakar Düşünce, cilt.1, ss.37-56, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Süreklilik Ve Değişim Arasında Ahmet Hamdi Tanpınar

Muhafazakar Düşünce, cilt.1, ss.37-56, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Seneca ve Kötülük

EKEV Akademi Dergisi, cilt.9, ss.83-94, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Aliya İzzetbegoviç’xxYahudilik, Hıristiyanlık ve İslam Hakkındaki Düşünceleri

1. Uluslararası Bir bilge bir ülke sempozyumu, Gümüşhane, Türkiye, 3 - 05 October 2018, ss.683-690

Uluslararası Din ve Dil Sempozyumu

Kavramsal Çözümleme, Wittgenstein ve Din Dili Problemi, Iğdır, Türkiye, 30 November 2018, ss.15-28

İslam ve Batı Medeniyetinde Kadın Üzerine Bir Değerlendirme

Uluslararası İslam ve Kadın Çalıştayı, Iğdır, Türkiye, 09 June 2018, ss.15-22

Türkiye’de İlahiyat Eğitiminde Din Felsefesinin Yeri ve Önemi

Uluslarası Dinbilimleri Çalıştayı, Iğdır, Türkiye, 30 December 2017, ss.47-52

Bâbertî yi Modern Dünyada Okumak

Ekmelüddin Bâbertî Sempozyumu, 28-30 Mayıs 2010 Bayburt, Bayburt, Türkiye, 28 - 30 May 2010, ss.495-500

Kitap & Kitap Bölümleri

Din Felsefesi

Eser Basın Yayın Dağıtım Matbaacılık, Erzurum, 2017

Mantık

Eser Basın Yayın Dağıtım Matbaacılık, Erzurum, 2016

Çağdaş Sosyal Teoride Din

Bir Kavramsal Çözümleyici Olarak Wittgenstein'da Din, Özyurt Cevat, Okumuş Ejder, Editör, Hece Yayınları, Ankara, ss.43-62, 2016

Klasik Mantık

Eser Basın Yayın Dağıtım Matbaacılık, Erzurum, 2015

DİN FELSEFESİ DERSLERİ

ESER BASIN YAYIN MATBAACILIK, Erzurum, 2015

Din Felsefesi Dersleri

Eser Basın Yayın Dağıtım Matbaacılık, Erzurum, 2015

Süreç Teolojisi

İz Yayıncılık, İstanbul, 2006

Ahlâk ve Ötesi

İz Yayıncılık, İstanbul, 2006

Dinsel Bilgi Sorunu

Ataç Yayınları, İstanbul, 2005

Dinsel Bilgi Sorunu

Ataç Yayınları, İstanbul, 2005

Bir Tanrı Kanıtlaması Olarak Berkeley İdealizmi

Yeni Birzamanlar Yayıncılık, İstanbul, 2004

Bir Tanrı Kanıtlaması Olarak Berkeley İdealizmi

Yeni Birzamanlar Yayıncılık, İstanbul, 2004

Aydınlanma Filozofları

Anka yayınları, İstanbul, 2002