Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Muhafazakarlığa Farklı Bir Bakış

Demokrasi Platformu , vol.7, no.25, pp.109-120, 2011 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Din ve Modern Düşünce Üzerine

Muhafazakar Düşünce , vol.7, no.27, pp.143-152, 2011 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Thomas Mcpherson ve Din

EKEV AKADEMİ DERGİSİ , vol.11, no.30, pp.25-34, 2007 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Paul Tillich Felsefesinde Din Ahlak İlişkisi

EkEV Akademi , vol.10, no.28, pp.107-126, 2006 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Eskatolojik Doğrulama Üzerine

Marife , vol.6, no.2, pp.151-164, 2006 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Seneca ve Kötülük

EKEV AKADEMİ DERGİSİ , vol.9, pp.83-94, 2005 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Zaman ve An kavramları üzerine

VII.International European Conference on Interdisciplinary Scientific Research, Frankfurt, Germany, 27 March 2023 Creative Commons License

Seküler Ahlakın Çözümsüzlüğü Üzerine Bazı Düşünceler

Uluslararası 21. Yüzyıl Gençlik ve İnanç Eğilimleri, Denizli, Turkey, 11 - 13 November 2022, pp.247-260 Creative Commons License

Seküler Temelli ahlakın Çözümsüzlüğü Üzerine Bazı Düşünceler

Uluslararası 21. Yüzyılda Gençlik ve İnanç Eğilimleri Sempozyumu, Ankara, Turkey, 11 - 13 November 2022, pp.247-260

Modern Batı Düşüncesinin Temel Özellikleri Üzerine Bir İnceleme

Uluslararası İslam Modernite ve Gençlik Sempozyumu, Zonguldak, Turkey, 2 - 03 April 2021, vol.1, no.625, pp.13-33 Creative Commons License

Aliya İzzetbegoviç’xxYahudilik, Hıristiyanlık ve İslam Hakkındaki Düşünceleri

1. Uluslararası Bir bilge bir ülke sempozyumu, Gümüşhane, Turkey, 3 - 05 October 2018, pp.683-690 Creative Commons License

Uluslararası Din ve Dil Sempozyumu

Kavramsal Çözümleme, Wittgenstein ve Din Dili Problemi, Iğdır, Turkey, 30 November 2018, pp.15-28 Creative Commons License

İslam ve Batı Medeniyetinde Kadın Üzerine Bir Değerlendirme

Uluslararası İslam ve Kadın Çalıştayı, Iğdır, Turkey, 09 June 2018, pp.15-22 Creative Commons License

Türkiye’de İlahiyat Eğitiminde Din Felsefesinin Yeri ve Önemi

Uluslarası Dinbilimleri Çalıştayı, Iğdır, Turkey, 30 December 2017, pp.47-52 Creative Commons License

Düşünce Eylem İlişkisi Açısından Din Algısı Üzerine Felsefi Bir Değerlendirme

Uluslararası Yanlış Algılar ve Doğru İslâm Sempozyumu, Şanlıurfa, Turkey, 28 - 30 October 2016 Creative Commons License

Bâbertî'yi Modern Dünyada Okumak

Ekmelüddin Bâbertî Sempozyumu, 28-30 Mayıs 2010 Bayburt, Bayburt, Turkey, 28 - 30 May 2010, pp.495-500 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Seküler Ahlakın Çözümsüzlüğü Üzerine Bazı Düşünceler

in: 21. Yüzyılda Gençlik ve İnanç Eğilimleri 1, Osman Aydınlı,Harun Abacı,İsmail Şimşek, Editor, İlahiyat, Ankara, pp.247-260, 2022

Mantık

Eser Basın Yayın Dağıtım Matbaacılık, Erzurum, 2021

Yunus Emre'yi Hümanist Olarak Okumanın Yanlışlığı Üzerine Bir Değerlendirme

in: Yunus Emre ve İnsan Doğası I , Mevlüt Albayrak, Editor, Yunus Emre Enstitüsü , Ankara, pp.133-149, 2021 Creative Commons License

Modern Düşüncenin Temel Özellikleei Üzerine Bir İnceleme

in: İslam Modernite ve Gençlik , Seyfullah Kara,Salih Aybey,Tahir Aşirov, Editor, İlahiyat , Ankara, pp.13-33, 2021

Süreklilik ve Değişim Açısından Dil-Kültür İlişkisinin Felsefî Bir Tahlili

in: Din’in Anlaşılmasında Dil’in Rolü (Bildiriler Kitabı), Zeynep Akbudak, Editor, Hiperyayın, İstanbul, pp.9-17, 2019

KAVRAMSAL ÇÖZÜMLEME, WITTGENSTEIN VE DİN DİLİ PROBLEMİ

in: DİN VE DİL SEMPOZYUMU KİTABI , iLYAS aLTUNER,OSMAN BAYRAKTURUN, Editor, IĞDIR üNİVERSİTESİ YAYINLARI , Iğdır, pp.15-29, 2018 Creative Commons License

Modern Batı ve İslam Düşüncesinde İnsan

in: İslam Düşüncesinde İnsan Bildiri Kitabı , Abdıulcebbar kavak, Editor, İbrahim Çeçen Üniversitesi yayınları , Ağrı, pp.401-407, 2018

İslam ve Batı Medeniyetinde Kadın Üzerine Bir Değerlendirme

in: iSLAM VE KADIN ÇALIŞTAYI KİTABI , iLYAS ALTUNER,mUSTAFA KARATAY, Editor, IĞDIR ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI , Iğdır, pp.15-23, 2018

Türkiye’de İlahiyat Eğitiminde Din Felsefesinin Yeri ve Önemi

in: Din Bilimleri Çalıştayı Kitabı, İlyas altuner,Osman Bayraktutan, Editor, Iğdır Üniversitesi yayınları , Iğdır, pp.47-52, 2017

Din Felsefesi

Eser Matbaacılık, Erzurum, 2016

Düşünce-Eylem İlişkisi Açısından Din Algısı Üzerine Felsefi Bir Değerlendirme

in: YANLIŞ ALGILAR ve DOĞRU İSLÂM BİLDİRİLER KİTABI , KASIM ŞULUL,ATİLLA YARGICI, Editor, Harran Üniversitesi İlahiyat fakültesi yayınları , Şanlıurfa, pp.634-640, 2016

Geleneksel Değerlerin Taşıyıcıları Olarak Dede ve Ninelerin Aile İçi Eğitimdeki Katkıları Üzerine Felsefi Bir Değerlendirme

in: ULUSLARARASI AİLE İÇİ EĞİTİM ÇALIŞTAYI KİTABI, Osman Bayraktutan, Editor, Iğdır Üniversitesi yayınları , Iğdır, pp.107-117, 2016

Bir Kavramsal Çözümleyici Olarak Wittgenstein'da Din

in: Çağdaş Sosyal Teoride Din, Özyurt Cevat, Okumuş Ejder, Editor, Hece Yayınları, Ankara, pp.43-62, 2016

KLASİK MANTIK

ESER BASIN YAYIN BASIM MATBAACILIK, Erzurum, 2015

Din Felsefesi Dersleri

Eser Basın Yayın Dağıtım Matbaacılık, Erzurum, 2015

MUSA kAZIM EFENDİNİN FELSEFİ GÖRÜŞLERİ

in: ERZURUMLU ŞEYHULiSLAM MUSA KAZlM EFENDi SEMPOZYUMU (22-24 KASIM 2013 ERZURUM) -TEBLİG ve MÜZAKERELER, öMER kARA, Editor, kÜLTÜR EĞİTİM VAKFI, Erzurum, pp.236-253, 2014 Creative Commons License

Ahlâk ve Ötesi

İz Yayıncılık, İstanbul, 2006

Süreç Teolojisi

İz Yayıncılık, İstanbul, 2006

Dinsel Bilgi Sorunu

Ataç Yayınları, İstanbul, 2005

Episodes in the Encyclopedia

Felsefe Ansiklopedisi

Ebabil Yayıncılık, pp., 2006

Metrics

Publication

60

Project

3

Thesis Advisory

21

Open Access

27
UN Sustainable Development Goals