Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Erzurum Kars Topyolu

Doğu Coğrafya Dergisi , no.20, pp.7-18, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Erzurum Sazlıkları Reedbeds in Erzurum

Doğu Coğrafya Dergisi , vol.7, no.2, pp.187-219, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

XIX Asırda Gümüşhane Madenleri

Kültür Vadisi Gümüşhane , no.5, pp.4-6, 1995 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İngilizlerin Hindistan Yolunu Güvence Altına Alma Çabası FıratNehrinde İlk Vapur İşletme İmtiyazı 1834

ALTINCI ULUSL ARARASI ORTA DOĞU SEMİNERİ, Elazığ, Turkey, 11 - 13 October 2012, pp.415-438

ERZURUM UN KURULUŞU VE ADLARI

4. ULUSLARASI TÜRK ŞÖLENİ, Erzurum, Turkey, 17 - 19 May 2016, pp.171-173

Gümüşhane nin Adı Hakkında Siyasi Tarih ve Yerleşme Tarihi Bakımından

Karadeniz Tarihi Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 25 May 2005 - 26 May 2006, vol.1, pp.347-372

Devlet ile Toplum Arasında Kalmak Nusayriler

Dünden Bugüne Uluslararası Ortadoğu Sempozyumu, Turkey, 28 - 30 May 2015

1826 1852 Tarihleri Arasında Kızıldeli Seyyid Ali Sultan Zaviyesi nin Durumu

2. Uluslararası Balkanlarda Alevilik Bektaşilik Sempozyumu: Seyyid Ali Sultan, Tekirdağ, Turkey, 11 - 12 April 2015, pp.11

Bayburt Yerleşme Adları

TARİHİ VE KÜLTÜRÜ İLE 19. YÜZYILDAN GÜNÜMÜZE BAYBURT ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, Bayburt, Turkey, 28 - 30 May 2014

19 Yüzyılda Sosyo Ekonomik Bakımından Trabzon Limanı

Trabzon ve Çevresi Uluslararası Tarih-Dil-Edebiyat Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 3 - 05 May 2001, pp.381-397 Sustainable Development

Erzurum Tarihinde Depremler

Tarih Boyunca Anadolu'da Doğan Âfetler ve Deprem Semineri, İstanbul, Turkey, 22 - 23 May 2000, pp.93-118

Gümüşhane ve Çevresinde Ermeni Hareketleri

Geçmişte ve Günümüzde Gümüşhane, Gümüşhane, Turkey, 13 - 17 June 1990

Books & Book Chapters

PASİNLER (HASANKALE) KAZASININ NÜFUSU (1863-1901)

in: ÇAYELİ NDEN ERZURUM A YRD DOÇ DR CEMİL KUTLU ARMAĞAN KİTABI, SELAMİ KILIÇ, AHMET SAFA YILDIRIM, Editor, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, Erzurum, pp.289-306, 2016

Maktel i Hüseyin

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, İstanbul, 2015

Maktel i Hüseyn

Kültür Bakanlığı, İstanbul, 2015

Osmanlı Belgelerinde Nusayrîler ve Nusayrilik 1745 1920

Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi Yay., Ankara, 2010

Antakya Hatay Tarihi Bibliyografyası

Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Yay., Elazığ, 2009

TÜRKLERDE DEVLET YÖNETİMİ

in: TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ, CEMİL ÖZTÜRK, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.205-221, 2007

XIX Yüzyılda Gümüşhane

Akademik Araştırmalar Yay., Erzurum, 1998

Metrics

Publication

56

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals