Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Antioxidant activity and mineral nutrient composition of Polygonum cognatum - a potential wild edible plant

INDIAN JOURNAL OF TRADITIONAL KNOWLEDGE, vol.20, no.1, pp.221-229, 2021 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier

Effects of mepiquat chloride applications on non-oilseed sunflower

Turkish Journal of Agriculture and Forestry, vol.41, no.6, pp.472-479, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

THE EFFECT OF LONG TERM STORAGE ON PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF POTATO

TURKISH JOURNAL OF FIELD CROPS, vol.21, no.2, pp.218-223, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

CHEMICAL COMPOSITION AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF FOXTAIL LILY (Eremurus spectabilis)

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM-HORTORUM CULTUS, vol.11, no.3, pp.145-153, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Volatile Constituents of Cnidium silaifolium (Jacq.) Simonkai subsp Orientale (Boiss.) Tutin from Turkey

JOURNAL OF ESSENTIAL OIL BEARING PLANTS, vol.14, no.4, pp.453-457, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Responses of hybrid and open pollinated sunflowers (Helianthus annuus L.) to defoliation

AUSTRALIAN JOURNAL OF CROP SCIENCE, vol.5, no.2, pp.132-137, 2011 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

VARIATION IN HEAVY METAL CONCENTRATIONS OF POTATO (Solanum tuberosum L.) CULTIVARS

JOURNAL OF ANIMAL AND PLANT SCIENCES, vol.21, no.2, pp.235-239, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

THE DETERMINATION OF ECONOMICALLY OPTIMUM NITROGEN DOSE IN SAFFLOWER PRODUCTION UNDER DRY CONDITIONS

BULGARIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE, vol.15, no.4, pp.342-347, 2009 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Growth and yield of safflower genotypes grown under irrigated and non-irrigated conditions in a highland environment

Plant Soil And Environment, vol.54, no.10, pp.453-460, 2008 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Articles Published in Other Journals

Rates and Effects of Bird Damage on Grain Yield of Oil Sunflower Seedlings

Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.15, pp.77-80, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Yağlık Ayçiçeği Tanelerinin Bazı Karakteristik Özelliklerinin Belirlenmesi

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.48, pp.81-85, 2017 (Other Refereed National Journals)

Effects of Nitrogen Treatments on Macro and Microelement Contents of Oil Sunflower (Helianthus annuus L.) Seeds

International Journal of Research Studies in Agricultural Sciences, vol.3, pp.44-51, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Seed Potato Production and Its Importance

ALINTERI JOURNAL OF AGRICULTURE SCIENCES, vol.32, no.1, pp.99-104, 2017 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Depolamanın Bazı Patates Solanum tuberosum L Çeşitlerinin Fiziksel Özelliklerine Etkisi

Atatürk Univ. Journal of the Faculty of Agriculture, vol.47, pp.89-94, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Importance of Sunflower to Overcome Deficiency of Vegetable Oil in Turkey

ALINTERI JOURNAL OF AGRICULTURE SCIENCES, vol.30, no.1, pp.70-76, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Günümüz Türkiye sinde Bitkisel Yağ Açığını Kapatmada Ayçiçeğinin Önemi

Alınteri Zirai Bilimler Dergisi, vol.30, pp.70-76, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Erzurum Ekolojik Koşullarında Bazı Patates Solanum tuberosum L Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Alınteri Zirai Bilimler Dergisi, vol.15, pp.33-39, 2008 (Other Refereed National Journals)

Azotlu Gübre Formları ve Uygulama Zamanlarının Patatesin Verim ile Yumru Büyüklüğü Üzerine Etkisi

Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.4, pp.127-135, 2007 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Patates Solanum tuberosum L in Çelikle Üretimi ve Uygulama Tekniği

Alınteri Zirai Bilimler Dergisi, vol.13, pp.21-26, 2007 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

EFFECTS OF DIFFERENT ROW SPACINGS ON YIELDAND YIELD COMPONENTS OF BASIL (Ocimumbasilicum L.) GENOTYPES

4th International Symposium of Medicinal and Aromatic Plants, 2 - 04 October 2018

Farklı Ekim Zamanlarının Kişniş Coriandrum sativum L Çe itlerinin Verim Verim Unsurları ve Uçucu Yağ Oranına Etkisi

Türkiye 11. Tarla Bitkileri Kongresi, Çanakkale, Turkey, 7 - 10 September 2015, vol.2, pp.745-748

Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Patatesin Solanum tuberosum L Yumru Verimleri Üzerine Etkileri

Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi, Bursa, Turkey, 12 - 14 September 2011, pp.852-857

Pasinler Ovasının Tohumluk Patates Üretimindeki Yeri

Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi, Bursa, Turkey, 12 - 14 September 2011, pp.1130-1133

The effect of chemical fertilizers applied different times and amounts on the quality in potato

Proceedings of the International Symposium on Agronomy and Physiology of Potato, Nevşehir, Turkey, 20 - 22 September 2010, pp.287-293

The effects of some applications on production of seed potato Solanum tuberosum L under field and netted greenhouse conditions

Proceedings of the International Symposium on Agronomy and Physiology of Potato, Nevşehir, Turkey, 20 - 22 September 2010, pp.315-321 Sustainable Development

The effect of nitrogenous fertilizer forms applied different times and amounts on the yield and yield components in potato

Proceedings of the International Symposium on Agronomy and Physiology of Potato, Nevşehir, Turkey, 20 - 22 September 2010, pp.280-286 Sustainable Development

The effects of some applications on production of seed potato Solanum tuberosum under field and netted greenhouse conditions

Proceedings of the International Symposium on Agronomy and Physiology of Potato, 20-24 September 2010, Nevşehir - Turkey, 01 January 2010, vol.1, pp.315-321 Sustainable Development

Yetiştirme metotları ve dikim sıklığının ıskarta patates yumrularının verim ve kalitesi üzerine etkisi

Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009, Hatay, Turkey, 19 November 2009, vol.1, pp.128-132

Erzurum Sulu Şartlarında Fasulye İçin Uygun Olan Ön Bitkilerin Belirlenmesi.

V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Erzurum, Turkey, 4 - 07 September 2007, pp.291-293

Erzurum Sulu Şartlarında Fasulye İçin Uygun Olan Ön Bitkilerin Belirlenmesi.

V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Erzurum, Turkey, 4 - 07 September 2007, pp.291-293

Erzurum Sulu Şartlarında Çerezlik Ayçiçeği İçin Uygun Olan Ön Bitkilerin Belirlenmesi

V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Erzurum, Turkey, 4 - 07 September 2007, pp.287-290

Erzurum Sulu Şartlarında Çerezlik Ayçiçeği İçin Uygun Olan Ön Bitkilerin Belirlenmesi

V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Erzurum, Turkey, 4 - 07 September 2007, pp.287-290

Sulu Şartlarda Buğday İçin Uygun Olan Ön Bitkilerin Belirlenmesi

Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 07 September 2005, pp.143-148

Sulu Şartlarda Fiğ Bitkisi İçin Uygun Olan Ön Bitkilerin Belirlenmesi T

Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 07 September 2005, vol.2, pp.913-916

Patates İçin Uygun Olan Ön Bitkilerin Belirlenmesi

IV. Ulusal Patates Kongresi, Niğde, Turkey, 6 - 08 September 2006, pp.152-155

Sulu Şartlarda Şeker Pancarı için Uygun Olan Ön Bitkilerin Belirlenmesi.

GAP IV. Tarım Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 21 - 23 September 2005, pp.874-876

Erzurum’da Sulu Şartlarında Arpa İçin Uygun Olan Ön Bitkilerin Belirlenmesi

GAP IV. Tarım Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 21 - 23 September 2005, pp.1582-1585

Sulu Şartlarda Şeker Pancarı için Uygun Olan Ön Bitkilerin Belirlenmesi.

GAP IV. Tarım Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 21 - 23 September 2005, pp.874-876

Erzurum’da Sulu Şartlarında Arpa İçin Uygun Olan Ön Bitkilerin Belirlenmesi

GAP IV. Tarım Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 21 - 23 September 2005, pp.1582-1585

Sulu Şartlarda Fiğ Bitkisi İçin Uygun Olan Ön Bitkilerin Belirlenmesi

Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi 5-9 Eylül 2005, Antalya, Turkey, 05 September 2005, vol.2, pp.913-916

Doğu Anadolu Bölgesinde Yağlık Ayçiçeğinin Yeri Önemi ve Sorunları

Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 13 - 15 October 2003, vol.2, pp.613-617

Doğu Anadolu Bölgesinde Yağlık Ayçiçeğinin Önemi ve Sorunları

Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi, 13-17 Ekim 2003, Diyarbakır, Turkey, 13 October 2003, vol.2, pp.613-617

Books & Book Chapters

BİTKİSEL ÜRETİM İÇİN ORGANİK SİSTEM PLANI (OSP) VE BAZI KAYIT TUTMATABLO, FORM VE ÇİZELGELERİ

in: ORGANİK TARIM VE HAYVANCILIKTA KAYIT TUTMA,KAYIT FORMLARI, ORGANİK SİSTEM PLANLAMASI(OSP) VE BİRLİKLERiN YENİDEN YAPILANDIRILMASISERTİFİKASYON UYGULAMALARI DERS KİTABI, Haşimoğlu Sümer, OKCU Melih,ERDOĞAN Ümmügülsüm,POLAT Taşkın, ÖZTÜRK Erdoğan, Editor, Gündüz Ofset Matbaacılık, Trabzon, pp.26-36, 2017

Bitkisel üretim İçin Organik Sistem Planı (OSP) ve Bazı Kayıt Tutma Tablo Form ve Çizelgeleri

in: Organik Tarım ve Hayvancılıkta Kayıt Tutma, Kayıt Formları, Organik Sistem Planlaması (OSP) ve Birliklerin Yeniden Yapılandırılması Sertifikasyon Uygulamaları, Prof.Dr.Vecihi Aksakal, Doç.Dr.Sümer Haşimoğlu, Editor, Gündüz Ofset Matbaacılık, Trabzon, pp.26-36, 2017

Expert Reports