Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Eudaimonion’xxun Sokratik Görünümü: Erdem Bilgidir ve Hiçkimse Bilerek Kötülük Yapmaz

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.23, ss.93-102, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Frankfurt Okulu ya da Eleştirel Teori Üzerine

dörtöge, ss.211-233, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Liberalizmin İlk Temsilcisi: John Locke

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi, ss.73-80, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

John Stuart Mill’xxin Düşüncesinde Özgürlük Sorunu

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.22, ss.2685-2699, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fichte’xx nin Wissenschaftslehre Felsefesinin Modern Toplum Üzerindeki Etkileri

Sosyal Bilimler Dergisi (The Journal of Social Science, ss.60-71, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tarihsel Süreçte Kamusal Alanın Yapısal Dönüşümü ve Habermas

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.22, ss.2051-2066, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BASKIYA KARŞI DİRENME HAKKI

Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.6, ss.191-199, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Niçin Devlet Nasıl Anayasa

Yeni Türkiye, ss.572-577, 1999 (Hakemsiz Dergi)

Belli Başlı Nitelikleri Açısından Cumhuriyetimiz

Yeni Türkiye, ss.578-585, 1998 (Hakemsiz Dergi)

Bir İnsan Olarak Haklarını Bilme Hakkı

Yeni Türkiye, ss.1208-1212, 1998 (Hakemsiz Dergi)

Ahlâk Felsefesi Üzerine

Akademik Araştırmalar, ss.99-105, 1996 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

JOHN STUART MİLL’İN DÜŞÜNCESİNDE ÖZGÜRLÜK-OTORİTE İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA BİREYİN DURUMU

1. ULUSLARARASI IĞDIRMULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Iğdır, Türkiye, 6 - 07 November 2018

PLATON’DA DİNİN TOPLUMSAL VE BİREYSEL İŞLEVİ

3.ULUSLARARASI FELSEFE, EĞİTİM SANAT ve BİLİM TARİHİ SEMPOZTUMU, Giresun, Türkiye, 10 - 13 October 2018

Kitap & Kitap Bölümleri