Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN BESLENME ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ

8. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 25 - 26 December 2021

Kanserli Hastaların Önemli Bir Sorunu: İşsizlik Kaygısı

2. Uluslararası 10. Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi hemşireliği Kongresi, 2 - 05 November 2017 Sustainable Development

ARE THE PATIENTS HOSPITALIZED IN SURGICAL CLINICS FRAGILE AND DEPRESSIVE?

8 th EORNA the colossus of perioperative nursing, Rodos, Greece, 4 - 07 May 2017, pp.216

Nanoteknoloji ve hemşirelik

Uluslararası katılımlı 15. Ulusal hemşirelik kongresi, Eskişehir, Turkey, 28 - 29 April 2016

Hemşirelik öğrencilerinin nanoteknolojiye yönelik bilgi düzeylerinin incelenmesi

Uluslararası katılımlı 15. ulusal hemşirelik öğrencileri kongresi, Eskişehir, Turkey, 28 - 29 April 2016

Günübirlik Cerrahi Hastalarının Taburculuk Sonrası Bilgi Gereksinimlerinin Belirlenmesi.

Uluslararası Katılımlı 8. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 21 - 24 November 2013

Books & Book Chapters

Sinir Sisteminin Cerrahi Gerektiren Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

in: Cerrahi Hemşireliğinde Temel Kavramlar ve Bakım, Sevban Arslan, Editor, Akademisyen Kitabevi, Adana, pp.469-510, 2021