Education Information

Education Information

 • 2008 - 2013 Doctorate

  Middle East Technical University, Graduate School Of Social Sciences, İlköğretim Bölümü, Turkey

 • 2005 - 2008 Postgraduate

  Middle East Technical University, Graduate School Of Social Sciences, Turkey

 • 2000 - 2005 Undergraduate

  Middle East Technical University, Faculty Of Education, İlköğretim Bölümü/Fen Bilgisi Öğretmenliği, Turkey

Dissertations

 • 2013 Doctorate

  An investigation of students homework self-regulation and teachers' homework practices / Öğrencilerin ödevle ilgili öz-düzenleme becerilerinin ve öğretmenlerin ödev uygulamalarının araştırılması

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim

 • 2008 Postgraduate

  The interplay of students' perceptions of classroom goal structures, personal goal orientations and learning related variables / Öğrencilerin öğrenme ortamı hedef algıları, kişisel hedef yönelimleri ve öğrenme ile ilgili değişkenler arasındaki ilişki

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim

Foreign Languages

 • C1 Advanced English