Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

TÜRKÜLERDE FELEK KAVRAMI

Akademik Bakış , no.61, pp.404-422, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Paylaşıma Çağıran Sanat

Orkestra Aylık Müzik Dergisi , no.307, pp.30-35, 1999 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

GELENEKSELDEN KÜRESELLEŞMEYE MARDİN MÜZİĞİNİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ

8th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE, Mardin, Turkey, 4 - 06 June 2022, pp.135-136 Sustainable Development

TÜRKÜLERDE FELEK KAVRAMI

I. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi-(İnsan ve Toplum Bilimleri) IBAD, Madrid, Spain, 19 - 22 May 2016, pp.1

TÜRK HALK MÜZİĞİNDE VARYANTLAŞMIŞ "ÇATAL" TÜRKÜLER

V. European Conference on Social and Behaviroal Sciences, St. Petersburg, Russia, 11 - 14 September 2014, pp.1

AN ANALYSIS OF THE MUSICAL TRAINING STUDENTS ABILITY TO SOLVE PROBLEM

III. International Education Congress, Girne, Cyprus (Kktc), 16 - 18 April 2008, pp.1-10

TEN İLE TEL BİRLİKTELİĞİNDEN DOĞAN BAĞLAMA SAZININ TANITIMI EĞİTİMİ VE YAŞATILMASI

Halk Müziğinde Çalgılar, Kocaeli, Turkey, 14 - 16 December 2007, vol.1, pp.616-623

VAN VE YÖRESİ TÜRK HALK MÜZİĞİNDE YAŞAYAN ORTAK EZGİSEL KALIPLARIN BİLGİSAYAR DESTEKLİ ANALİZİ

Van ve Havzası Kültür Sanat Sempozyumu, Van, Turkey, 8 - 10 September 2004, vol.1, pp.381-387

Books & Book Chapters

BİLİMSEL ARAŞTIRMALARDA VE MÜZİK ARAŞTIRMALARINDA ETİK

in: MÜZİK ARAŞTIRMALARINDA BİLİMSEL YÖNTEM VE YAKLAŞIMLAR, ŞEN Ülkü Sevim,ŞEN Yavuz,AKÇAY Şevki Özer, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.285-303, 2022 Sustainable Development

MÜZİK DERSİ ETKİNLİKLERİNİN DİĞER DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ

in: SINIF EĞİTİMİNDE MÜZİK ÖĞRETİMİ (Yeni Etkinlik ve Uygulamalarla), Yavuz ŞEN-Ülkü Sevim ŞEN, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.203-231, 2020

Okul Öncesi ve Sınıf Eğitimi Öğrencilerinin Müzik Öğretimine Yönelik Özyeterlik Algıları

in: Eğitim Bilimleri Alanında Yeni Ufuklar, Minaz M. B., Editor, Gece Akademi, Ankara, pp.137-157, 2019

Varied (Çatal) Songs In Turkish Folk Music

in: Contemporary Issues In Arts, Maciej Kolodziejski, Mehmet Ali Icbay, Hasan Arslan, Editor, Ehrmann Verlag, Mannheim, pp.76-83, 2015

Metrics

Publication

65

Citation (Scopus)

3

H-Index (Scopus)

1

Project

4

Thesis Advisory

9

Open Access

15
UN Sustainable Development Goals