Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2015 - Devam Ediyor Prof.Dr.

    Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fak., Çevre Müh.

Verdiği Dersler

  • Lisans Çevre Mikrobiyolojisi

  • Lisans ÇED

  • Yüksek Lisans Atıksu Arıtım Mikrobiyolojisi

  • Lisans İş Güvenliği Ve Müh Etiği