Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE YARATICILIĞIN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Socrates of Interdıscıplınary Social Studies Journal, Rome, Italy, 13 - 17 December 2022, pp.84-94 Creative Commons License

48-72 AYLIK ÇOCUKLARIN ÖZ DÜZENLEME BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Socrates of Interdıscıplınary Social Studies Journal, Rome, Italy, 13 - 17 December 2022, pp.73-83 Creative Commons License

ERGENLERDE İÇSELLEŞTİRİLMİŞ DAMGALANMANIN UYKU ÜZERİNE ETKİSİ

Uluslararası Maldia Sağlık Bilimleri Kongresi, Malatya, Turkey, 14 - 16 October 2022, pp.79-80 Creative Commons License

Üniversite Öğrencilerinin Baby Shower Partisine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi

1.ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 25 - 27 November 2021, pp.397-398 Sustainable Development

EBEVEYNLER ÇOCUKLARINI İSTİSMAR ETTİKLERİNİN FARKINDA MI?

1.ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 25 - 27 November 2021, pp.769-770 Sustainable Development

3- 6 YAŞ ÇOCUĞU OLAN ANNELERİN GELENEKSEL ANNELİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

1.ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 25 - 27 November 2021, pp.858-859 Sustainable Development

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÇOCUKLUK ÇAĞI OTİZMİNE İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

1.ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 25 - 27 November 2021, pp.863-864

Ortaokul Öğrencilerinin Günlük Yaşam Becerileri ve Prososyal Davranışlarının İncelenmesi

UBCAK 7. ULUSLARARASI BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Bilecik, Turkey, 22 - 24 November 2021, no.60, pp.166-167 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Metrics

Publication

17

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals