Publications & Works

Articles Published in Other Journals

3- 6 Yaş Çocuğu Olan Annelerin Geleneksel Anneliklerinin Değerlendirilmesi

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, vol.12, no.1, pp.95-104, 2022 (International Refereed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Üniversite Öğrencilerinin Baby Shower Partisine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi

1.ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 25 - 27 November 2021, pp.397-398 Sustainable Development

EBEVEYNLER ÇOCUKLARINI İSTİSMAR ETTİKLERİNİN FARKINDA MI?

1.ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 25 - 27 November 2021, pp.769-770 Sustainable Development

3- 6 YAŞ ÇOCUĞU OLAN ANNELERİN GELENEKSEL ANNELİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

1.ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 25 - 27 November 2021, pp.858-859 Sustainable Development

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÇOCUKLUK ÇAĞI OTİZMİNE İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

1.ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 25 - 27 November 2021, pp.863-864

Ortaokul Öğrencilerinin Günlük Yaşam Becerileri ve Prososyal Davranışlarının İncelenmesi

UBCAK 7. ULUSLARARASI BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Bilecik, Turkey, 22 - 24 November 2021, no.60, pp.166-167 Creative Commons License