Araştırma Alanları

  • Tarımsal Bilimler

  • Ziraat

  • Tarımsal Yapılar ve Sulama

  • Sulama

  • Su Kaynaklarının Geliştirilmesi

  • Su Kirliliği ve Kontrolü

  • Sulamada Bilgi Sistemleri

  • Kırsal Yerleşim