Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

RESPONSE OF CUCUMBERS TO DIFFERENT IRRIGATION REGIMES APPLIED THROUGH DRIP-IRRIGATION SYSTEM

JOURNAL OF ANIMAL AND PLANT SCIENCES, cilt.25, ss.198-205, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effects of an irrigation project in prevention of migration from rural areas

WATER RESOURCES MANAGEMENT, cilt.22, ss.611-619, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yenilenen Kırsal Yerleşkeler: Erzurum İli Aziziye İlçesi Başçakmak Yerleşkesi Örneği

Journal of Agricultural Faculty of Uludag University, cilt.31, ss.39-47, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Agro-Ecological Zones and Land Use Planning at the Kuzgun DamIrrigation Area

Atatürk Univ., J. of the Agricultural Faculty, cilt.48, ss.1-7, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Management of clean water and wastewater sources in van agricultural areas

Yuzuncu Yil University Journal of Agricultural Sciences, cilt.26, ss.662-667, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Van İli Tarım Alanlarında Temiz ve Atık Su Kaynaklarının Yönetimi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, cilt.26, ss.662-667, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Management of clean water and wastewater sources in van agricultural areas

Yuzuncu Yil University Journal of Agricultural Sciences, cilt.26, ss.662-667, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erzurum İlinde Su Kaynakları ile Tarımsal Sulamaya İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Ziraat Mühendisleri Odası Erzurum Tarım Raporu 2012, cilt.0, ss.137-147, 2013 (Hakemsiz Dergi)

Water structures in Anatolia from past to present

Journal of Applied Sciences Research, cilt.5, ss.2109-2116, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Kuzgun barajı sulama alanında yapısal durumun belirlenmesi

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.38, ss.71-81, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erzurum Daphan Ovası Sulama Sahasında Optimum Bitki Deseninin Doğrusal Programlama Yöntemiyle Belirlenmesi

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.37, ss.73-80, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Effects of Different Mulches for Gladiolus Growth on Greenhouse Conditions

I.International Ornamental Plants Congress, 9 - 11 Ekim 2019, ss.117-121

The Importance of Ecological Approached Planning in Land Consolidation Projects

2nd International Congress on Engineering and Architecture (ENAR-2019), 22 - 24 Nisan 2019 Creative Commons License

The Importance of Ecological Approached Planning in Land Consolidation Projects

II. International Congress on Engineering and Architecture (ENAR), Muğla, Türkiye, 22 - 24 Nisan 2019, ss.31 Creative Commons License

THE USE OF SOME FINAL PRODUCTS OF WASTEWATER TREATMENT PLANT (WWTP) IN LANDSCAPE AREAS IN ERZURUM

International Agriculture, Environment and Health Congress, Aydın, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2018, cilt.1, no.1, ss.310-318 Creative Commons License

The Farmer Approach For Agricultural Credit in Erzurum Rural Settlements

International Agriculture, Environment and Health Congress, 26 - 28 Ekim 2018, cilt.1, ss.710-715

Environmental Pollution Preventing Ecological Approach to Herbal Improvement Methods and the Role of Ornamental Plants

5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES (ISMS), Ankara, Türkiye, 16 - 17 Kasım 2018, ss.285-286

THE USE OF SOME FINAL PRODUCTS OF WASTE WATER TREA TMENT PLANT (WWTP) IN LANDSCAPE AREAS IN ERZURUM

International Agriculture, Environment and Health Congress, Aydın, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2018, cilt.1, no.1, ss.310-317

The use of wastewater to irrigate landscaping areas

VIII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, Çanakkale, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2017, ss.340 Creative Commons License

The Use of Wastewater to Irrigate Landscaping Areas

ISEEP-2017 VIII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS, Çanakkale, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2017, ss.340

The Problems of Soil and Water Resources in Eritrea

Iseep-2017 VIII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, Çanakkale, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2017, ss.388

Elimination of Suspended Solid Particles in Irrigation Water with the Help of Granular Media Filters.

Iseep-2017 VIII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, Çanakkale, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2017, ss.14

Yapay Sulak Alanların Türkiye de Kullanımı ve Yeterliliği

12. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu, Tekirdağ, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2014, cilt.2, ss.588-593

The Effect of Different Irrigation Levels on Yield and Water Use of Radish under Semiarid Conditions at High Altitude

International Scientific Practical Conference on “Innovative Development of Agricultural Science and Education: World Experience and Current Priorities”, Ganja, Azerbaycan, 23 - 24 Ekim 2015, cilt.1, ss.197-201

Van İli Tarım Alanlarında Temiz ve Atık Su Kaynaklarının Yönetimi

1. Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi, Bursa, Türkiye, 9 - 11 Haziran 2015, ss.140

Türkiye de atık su kullanımı ve Doğu Anadolu Bölgesi örneği

İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi, Nevşehir, Nevşehir, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2015, ss.669

Daphan Sulama Birliği Birinci Etap Sulama Şebekesinin Performansının Değerlendirilmesi

12. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu, Tekirdağ, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2014, cilt.1, ss.214-219

Tarım Arazileri ve Su Kaynaklarına İlişkin Yanlış Uygulamalar Erzurum Ovası Örneği

12. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu, Tekirdağ, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2014, cilt.2, ss.625-628

Kuzgun Barajı Sulama Alanında Arazi Kullanım Planlaması

II. Uluslararası Katılımlı Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu, Konya, Türkiye, 16 - 18 Eylül 2014

Kırsal Alan Planlamalarında Yapay Sulak Alanların Değerlendirilmesi

III. Ulusal Sulakalanlar Kongresi, Samsun, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2013, ss.303-308

Ülkemizde Kırsal Yerleşimlerin Fiziksel Planlama Durumuna Genel Bir Bakış

II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 24 - 25 Mayıs 2012, cilt.2, ss.1013-1017

Malç uygulanması ve tarımda kullanılan bazı malç malzemelerinin özellikleri

I. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, Kahramanmaraş, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2010, cilt.2, ss.897-904

The Effects of the Air Pollution Observed in Winter with Regard to Water and Soil Resources in Erzurum Site

First International Symposium on Sustainable Development (ISSD’09), Sarajevo, Bosna-Hersek, 9 - 10 Haziran 2009, cilt.3, ss.231-236

Sulama Suyu Niteliğinin İyileştirilme Yöntemleri

GAP IV. Tarım Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2005, ss.1663-1668

Türkiye de arazi toplulaştırmasının tarihsel gelişimi ve bu konuda yasal düzenlemeler

Doğu Anadolu Tarım Kongresi, Erzurum, Türkiye, 14 - 18 Eylül 1998, cilt.2, ss.1417-1426

Kitap & Kitap Bölümleri

TÜRKİYE’DE KADIN İŞGÜCÜNÜN TARIMSALETKİNLİKLERDEKİ DURUMU

Kadın İstihdamının Önündeki Engeller veÇözüm Öneriler Çalıştayı Erzurum Örneği, Harun AKPINAR,Şükran GÖKDAŞ,Ayşenur KARACA,Gözde ÇİÇEK,Musa DOĞAN,Münteha AYDIN, Editör, Zafer Form Ofset YayıneviSertifika No: 17266, Erzurum, 2018

Environmental Pollution Preventing Ecological Approach to Herbal Improvement Methods and the Role of Ornamental Plants

CURRENT ACADEMIC STUDIES IN AGRICULTURAL SCIENCES, Assoc. Prof. Dr. Nurhan KESKİN, Editör, IVPE, Cetinje, ss.85-102, 2018

Environmental Pollution Preventing Ecological Approach to Herbal Improvement Methods and the Role of Ornamental Plants

Current Academic Studies in Agricultural Sciences- 2018, Nurhan KESKİN, Editör, Štamparija ”Ivpe” Cetinje, Montenegro, Cetinje, ss.85-102, 2018

Species Diversity of Ornamental Plants Growing in High – Altitude Wetlands in Turkey

CURRENT ACADEMIC STUDIES IN AGRICULTURAL SCIENCES, Assoc. Prof. Dr. Nurhan KESKİN, Editör, IVPE, Cetinje, ss.103-130, 2018

Tarımsal Yapılar ve Sulama Durumu/ Erzurum İlinde Su Kaynakları ile Tarımsal Sulamaya İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Erzurum Tarım Raporu 2012, Adem Yavuz Sönmez, Okan Demir, Editör, Ziraat Mühendisleri Odası Erzurum Şubesi, Erzurum, ss.137-147, 2013