Publications & Works

Articles Published in Other Journals

1859 YILINDAKİ ŞAMAHI VE ERZURUMDEPREMLERİ HAKKINDA RUSYA BİLİMLERAKADEMİSİ ÜYESİ HERMANN VON ABICH’İNRAPORU

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.20, pp.569-592, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Attempt to Establish A Central Reform Council in The Ottoman Army: Meclis-i Tanzîmât-ı Askeriye

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, no.64, pp.197-206, 2020 (National Refreed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

The Population of Non-Erzurum Residents (1835-1847)

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, no.68, pp.421-449, 2020 (National Refreed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Akif Paşa'nın Sürgün Mektupları

MAVİ ATLAS, vol.7, no.2, pp.338-346, 2019 (International Refereed University Journal)

Tarihî Bayburt Evlerinde Kitâbeler

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.2, no.3, pp.7-17, 2019 (National Refreed University Journal)

Siyaset ve Modernleşme Karşısında İlmiye Sınıfı

MAVİ ATLAS, vol.6, no.1, pp.326-348, 2018 (National Refreed University Journal)

Osmanlı Diplomatiğinde Mühür ve Bir Vaka Olarak Sahte Mühür Kullanımı

HİSTORY STUDİES, vol.9, no.4, pp.183-202, 2017 (Other Refereed National Journals)

Erzurum’un Rus İşgaline Düşüşünün Batı Kamuoyundaki Yankıları

Tarih Araştırmaları Dergisi, vol.30, no.50, pp.81-104, 2011 (National Refreed University Journal)

Türkiye'de İzcilik Teşkilatının Kuruluşu

Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, no.10, pp.103-116, 2009 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Maarif Müfettiği Ali Rıza Efendi’nin Gözlemleriyle 1900 Yılında Erzincan

ULUSLARARASI ERZİNCAN TARİHİ SEMPOZYUMU, Erzincan, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.1176-1186

1828-1829 Osmanlı-Rus Harbi’nden Sonra Erzurum’a Göç Eden Ahıskalı Türkler

Sürgünün 75. Yılında Ahıskalı Türkler, İstanbul, Turkey, 16 - 17 November 2019, vol.- Sustainable Development

Sürgündeki Bir Paşa’nın Hâl-i Pür-Melâli: Akif Paşa’nın Sürgün Mektupları

V. YILDIZ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 13 - 14 December 2018

Büyük Savaş Öncesinde Erzurum Vilâyet Hapishânelerinin Durumu

Osmanlı Hâkimiyetinin 500. ve Kurtuluşun 100. Yılında Uluslararası Erzurum Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 12 - 13 March 2018, pp.1011-1020

Bayburtlu Zihni Sergüzeştnamesinin Tarihi Niteliği Hakkında Bazı Tetkikler

XIX. Yüzyıldan Günümüze Bayburt Uluslararası Sempozyumu, Bayburt, Turkey, 28 - 30 May 2014

Books & Book Chapters

Geleneksel Bayburt Evleri

in: BAYBURT ARAŞTIRMALARI TARİH-KÜLTÜR-EDEBİYAT, TURGAY KABAK,FERDİ GÜZEL, Editor, Akademisyen Kitabevi, İstanbul, pp.193-227, 2020

MAARİF MÜFETTİŞİ ALİ RIZA EFENDİ’NİN GÖZLEMLERİYLE 1900 YILINDA ERZİNCAN

in: ERZİNCAN TARİHİ ”YAKINÇAĞ DÖNEMİNDE ERZİNCAN”, TÜRK İBRAHİM CANER,KÖSE MUHAMMED, Editor, ERZİNCAN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ, Erzincan, pp.427-435, 2020

Kop Savaşlarında Stratejik Bir Yer: Mülâzım Kenan Tepesi

in: İşgalden Kurtuluşunun 100. Yılında Bayburt, Çiğdem S, Taşkesenlioğlu M.Y, Aktaş E., Editor, Bayburt Üniversitesi, Bayburt, pp.143-164, 2019

Büyük Savaşta Osmanlı Devleti ve Kop Müdafaası

in: Bir Hilâl Uğruna Şehit ve Gazileri ile Bayburt, Muhammed Yasin Taşkesenlioğlu, Editor, Bayburt Üniversitesi, Bayburt, pp.81-89, 2017

Tanzimat Merkez ve Taşra Meclislerinin Taht-ı Nizama Alınması: Mecâlisin Tevsi ve Umûmuna Dâir Şamil Olmak Üzere Nizamname

in: Çayeli’nden Erzurum’a Yrd.Doç.Dr. Cemil Kutlu Armağan Kitap, Kılıç Selami, Yıldırım Ahmet Sefa, Editor, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, pp.347-360, 2016