Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sinema Sanatı

2.ULUSLARARASI KÜLTÜR, SANAT VE İLETİŞİM SEMPOZYUMU (UKSANİL), 16 - 18 December 2023

Sunu Programlarının Değerler Eğitimi Kapsamında Kullanımı: Din Görevlileri Örneğinde

AKDENIZ 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, 2 - 04 November 2023

CUMHURİYET DÖNEMİNİN İLK YÖNETMENİ MUHSİN ERTUĞRUL

CUMHURIYET 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, 29 - 31 October 2023

Ulusal Kimliğin Dönüşümü ya da Ulus Üstü Dünyanın Oluşumu Bağlamında Küreselleşme

Beyşehir Selçuklu 1. Uluslararası İnsan ve Sosyal Bilimler Kongres., 27 September 2023

Dünya Sinemasıda Cengiz Aytmatov Uyarlamaları

Beyşehir Selçuklu 1. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, 27 October 2023

DÜNYA SİNEMASINDA CENGİZ AYTMATOV UYARLAMALARI

BEYSEHIR SELCUKLU 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON HUMANITY AND SOCIAL SCIENCES, 27 - 29 October 2023

TÜRK SİNEMASINDA CUMHURİYET TEMALI FİLMLER

CUMHURIYET 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, 29 - 31 October 2023

ULUSAL KİMLİĞİN DÖNÜŞÜMÜ YA DA “ULUS ÜSTÜ” DÜNYANIN OLUŞUMU BAĞLAMINDA KÜRESELLEŞME

BEYSEHIR SELCUKLU 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON HUMANITY AND SOCIAL SCIENCES, 27 - 29 October 2023

TÜRK DÜNYASI SINEMASINDA BIR ANLATIM ARACI OLARAK MITOLOJININ KULLANIMI

III. Uluslararası Serikbol Kondıbay ve Türk Mitolojisi Arastırmaları Sempozyumu, Simkent, Kazakhstan, 16 - 17 June 2022, pp.47-57 Creative Commons License

Geleneksel Erzurum Çocuk Oyunlarının Çocuk ve İletişim Bağlamında İncelenmesi

11.uluslararası Türk halklarının geleneksel spor oyunları sempozyumu, Gaziantep, Turkey, 04 November 2022

CINAMAS OF TURKISH LANGUAGE IN THE PERIOD OF THE SOVIET UNION

ICOMS ULUSLARARASI İLETİŞİM BİLİMLERİ SEMPOZYUMU, Sakarya, Turkey, 28 - 29 November 2022, pp.11-12 Creative Commons License

Anadolu‘da Oynanan Geleneksel Taş Oyunlarının Çocukların Sosyal ve Fiziksel Gelişimine Etkisi

11.uluslararası Türk halklarının geleneksel spor oyunları sempozyumu, Gaziantep, Turkey, 4 - 05 November 2022, pp.116-118 Creative Commons License

Salgın Konulu Filmleri Korku Kültürü Üzerinden Tartışmak

Uluslararası Tarihsel, Etik ve Medya Boyutlarıyla Salgın Hastalıklar Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 13 October 2022, pp.212-213

TÜRK DÜNYASI SİNEMASINDA BİR ANLATIM ARACI OLARAK MİTOLOJİNİN KULLANIMI

III. Uluslararası Serikbol Kondıbay ve Türk Mitolojisi Araştırmaları Sempozyumu, Kazakhstan, 16 June 2022

KUDÜS ODAKLI SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINDA ŞEHİR İMAJI

Uluslararası Kudüs ve Mescid-i Aksa Sempozyumu, Ankara, Turkey, 21 - 22 May 2022, pp.235-248 Creative Commons License

Sinematografide Salgın Anlatısı

18th International Symposium Communication in the Millennium, Turkey, 26 October 2021

TÜRK SİNEMASINDA GÜREŞ

10th Traditional Sports Games Symposium, Kahramanmaraş, Turkey, 05 November 2021, vol.447, pp.422-427

News About The Ethnosport Confederation in The Turkish Media (Analysis of the Years 2020, 2021)

10th Traditional Sports Games Symposium, Kahramanmaraş, Turkey, 05 November 2021, vol.1, pp.422-428

GÜNÜMÜZDE GELİŞMEKTE OLAN YAKUTİSTAN SİNEMASINA GENEL BAKIŞ

Uluslararası İletişim ve Sanat Sempozyumu (İLSANS), Bayburt, Turkey, 04 September 2021

BOLOT ŞAMŞİYEV SİNEMASININ DİLİ VE ÜSLUBU

1. ULUSLARARASI MEDYA VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR KONFERANSI, Turkey, 06 September 2021

SİNEMA EĞİTİMİ BAĞMAINDA NEWYORK FİLM AKADEMİSİ

1. ULUSLARARASI MEDYA VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR KONFERANSI, 06 September 2021

Erken Dönem Dağıstan Sinemasına Genel Bakış

18.Uluslararası Türk Dünyası sosyal Bilimler sempozyumu, 12 - 14 December 2020 Sustainable Development

Sport Elements in Kyrgyz Mythological Eposes

IX. ULUSLARARASI TÜRK HALKLARI GELENEKSEL SPOR OYUNLARI SEMPOZYUMU, 29 - 30 November 2020

ПОЭТИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ В ФИЛЬМАХ ТОЛОМУША ОКЕЕВА

XI Международная научная конференция по эстетике экранизации « ПОЭТ, ПОЭЗИЯ И ПОЭТИЧЕСКОЕ В ЛИТЕРАТУРЕ И КИНО», Moscow, Russia, 24 - 26 November 2020, pp.121-132 Creative Commons License

Kırgız Kültürel Mirasının Sinematografik Mucizesi:Kırgız Sineması

III. INTERNATIONAL CONGRESS ON CULTURAL HERITAGE AND TOURISM (ICCHT- 2019), Bishkek, Kyrgyzstan, 17 - 19 September 2019

GELENEKSEL SPORLARIN TÜRK SİNEMASINDA SUNUMU

TÜRK HALKLARININ GELENEKSEL SPOR OYUNLARI VIII, 16 - 18 October 2019

Cengiz Aytmatov’un Sinemaya Uyarlanan Edebi Eserlerinde Kültürel Göstergeler

ııı.International Congress On Cultural Heritage and Tourism/Events, Bishkek, Kyrgyzstan, 17 - 19 September 2019, pp.47-53

Sinematografik Anlatı Aracı Olarak Mitolojik Unsurlarının Kırgız Sinemasında Kullanımı

I. International Symposium On The Philosophical Heritage Of The Turkic Peoples, 19 September 2108 - 21 September 2018

SİNEMATOGRAFİK ANLATIDA“MÜSLÜMAN ÖTEKİ” ALGISI

AHLAK VE DEĞERLERSEMPOZYUMUULUSAL KONGRE, Turkey, 26 - 27 October 2017

Türkiye Akademik Yazınında Ali Şir Nevai

Uluslararası Ali Şir Nevai ve 21. Yüzyıl Kongresi, Taşkent, Uzbekistan, 09 February 2019, pp.24-30

Türkiye Akademik Yazınında Ali Şir Nevai

Uluslararası Ali Şir Nevai ve 21. Yüzyıl Kongresi, Taşkent, Uzbekistan, 09 February 2019, pp.24-30

Genç İşsizlerin İş Arayışlarında Dijital Medya Kullanımları

Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu, 18 - 19 October 2018, pp.445-469

BİR SİNEMATOGRAFİK ANLATIM ARACI OLARAK GELENEKSEL SPORLARIN KIRGIZ SİNEMASINDA KULLANIMI

III. Uluslararası Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumu, Bishkek, Kyrgyzstan, 22 - 23 November 2018

Dünya Göçebe Oyunları Tanıtım Filmlerinin Analizi

III. Uluslararası Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumu, Bishkek, Kyrgyzstan, 22 - 23 November 2018

SİYASAL İLETİŞİM SÜRECİNDE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI

1. ULUSLARARASI TEKNOLOJİ BİLİMLERİ VE TASARIM SEMPOZYUMU, 27 - 29 June 2018

YENİ MEDYAYA ENTEGRASYON SÜRECİNDE TELEVİZYON YAYINCILIK TEKNOLOJİLERİ

1. ULUSLARARASI TEKNOLOJİ BİLİMLERİ VE TASARIM SEMPOZYUMU, 27 - 29 June 2018

Dizi Filmlerde Sıradışı Kimliklerin Sunumu

ULUSLARARASI ORTA ASYA SEMPOZYUMU, 17 - 20 April 2018

TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ BAĞLAMINDA YENİ MEDYA(TÜRKRUS WEB SİTESİ ÇÖZÜMLEMESİ)

IV Uluslararası Karadeniz Sempozyumu, Giresun, Turkey, 19 - 20 October 2017, pp.664-676

Tanıtım Filmlerinde Bişkek Şehir İmajı

ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI TURİZM SEMPOZYUMU, 20 - 22 April 2017

Kosova Genç Nüfusunda Vatan Algısı Üzerine Bir Araştırma

ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ: TÜRKİSTAN FORUMU III, 26 - 28 April 2017

Üniversite Öğrencilerinin Türk Dizilerini İzleme Örüntüleri

SOSYAL BİLİMLER LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONGRESİ, 11 - 12 May 2017

Mengüceli Dergisi nin Erzincan ın Kültür Hayatına Katkısı

Uluslararası Erzincan Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 28 September - 01 October 2016

İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMININ DEĞERLER EĞİTİMİNE KATKISI GÖRSEL SUNU ARAÇLARININ KULLANIMI

3. International Eurasian EducationalResearch Congress, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.471-485

İletişim Teknolojilerinin Kullanımının Değerler Eğitimine Katkısı Görsel Sunu Araçlarının Kullanımı

III rd INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016

HABER UNSURUNUN SİNEMATOGRAFİK BİR ANLATI ARACI OLARAK İŞLEVSELLİĞİ HABERLERLE ANLATI

1st International Scientific Researches Congress - Humanity and Social Sciences (IBAD-2016), Madrid, Spain, 19 - 22 May 2016, vol.1, pp.333-353

Sosyal Medyada Bir Mahremiyet Sorunu Olarak Vayorizm İnstagram Örneği Üzerinden

Medya ve Mahremiyetin Sınırları Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 16 - 18 October 2013, pp.229-237

Demokratik Bir Mecra Olarak Sosyal Paylaşım Siteleri Facebook ve Demokrasi İlişkisi

Uluslararası Yeni Medya Yeni Yaklaşımlar Konferansı, Yeni Medyada Barış ve Savaş Dili, Çanakkale, Turkey, 26 - 27 October 2015, vol.1

Ötekinin İnşa Edildiği Sorunlu Bir Alan Olarak Oscar Ödül Törenleri

1.Ulusal Toplumsal ve Kurumsal Çatışmalar/Çözümler Kongresi, Turkey, 8 - 10 October 2015, pp.29-43

Liberal Demokrasinin Ontolojik ve Ahlaki Temellerine Yönelik Eleştirel Bir Yaklaşım

1. Ulusal Toplumsal ve Kurumsal Çatışmalar/çözümler Kongresi, Turkey, 8 - 10 October 2015

İlköğretim Eğitiminde Sunu Programlarının Kullanımı Erzurum İli Örneği

INTE INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW HORIZONS IN EDUCATION, Sakarya, Turkey, 10 - 12 June 2015

Yabancı Kelimelerin Türkçede Sıklıkla Kullanılması Sorunsalı Bağlamında Televizyon Haberciliğinin Dili

International Burch Unıversity Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü Uluslarası Türk Dili Ve Edebiyatı Kongresi, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 17 - 19 May 2013, vol.3

Yeni Medyada Haber Dili Ayşe Paşalı Olayı Üzerinden Geleneksel Medya ve İnternet Haberciliği Karşılaştırması

VISUALIST 2012 (Uluslararası Görsel Kültür Kongresi; İletişimde, Sanatta ve Tasarımda Yeni Yaklaşımlar: Dijitalleşme Kongresi, İstanbul, Turkey, 7 - 09 March 2012

Medyada Cinsiyet Alanları Marjinal Bir Kimlik Algısı Olarak Eşcinselliğin Tv Haberlerinde Sunumu

Turgut Ozal Internatıonal Conference On Economics And Politics 2 Global Cahange And Democratization Confarence, Malatya, Turkey, 19 - 20 January 2012, vol.1, pp.1287-1310

Medyada Cinsiyet Alanları Marjinal Bir Kimlik Algısı Olarak Eşcinselliğin Tv Haberlerinde Sunumu

Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi II Küresel Değişim ve Demokratikleşme, Malatya, Turkey, 19 - 20 April 2012, pp.1287-1310

Çocuklara Yönelik Televizyon Programlarının ÇocukGelişimine Etkisi Bir Varmış Bir Yokmuş Keloğlan Masalları Üzerine Bir Çalışma

TRT Uluslararası Okul Öncesi Çocuk ve Medya Uygulamaları Kongresi, Konya, Turkey, 17 - 18 April 2012, pp.81-110

Yeni Medya Yapılanmasında Ekonomik Krizlerin Etkisi Medyanın Ekonomik Krizi Aşma Politikaları

Turgut Ozal Internatıonal Conference On Economics And Politics 1 Global Crıses And Economics Governance Conference, Malatya, Turkey, 15 - 16 April 2010, vol.1, pp.1922-1950

Books & Book Chapters

Traditional Equestrian Games in Kyrgyz Cinematography

in: Applications of Traditional Equestrian Sports in the World, adem kaya, mehmet türkmen, Editor, Nova Science Publishers, New York, pp.283-299, 2022

Thinking About News From A Cinematographic Perspective: An Analysis Of The Film Contagion

in: Cinema Studies, , Editor, University Of South Florida M3 Publishing, Florida, pp.111-125, 2022

Thinking About News From a Cinematographic Perspective: An Analysis of the Film Contagion

in: Cinema studies, Burak Türten, Editor, UNIVERSITY OF SOUTH FLORIDA (USF) M3 PUBLISHING, South Florida, pp.112-125, 2022

Поэтические приемы в фильмах Толомуша Океева

in: ПОЭТ, ПОЭЗИЯ И ПОЭТИЧЕСКОЕ В ЛИТЕРАТУРЕ И КИНО, Д. В. Кобленкова,В. И. Мильдон,Е. В. Москвина,М.А. Ростоцкая, Editor, УДК , Moscow, pp.297-311, 2021

ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜNÜN TÜRK SOYLU ÜLKELERDEKİ BASINA YANSIMASI

in: 9.ULUSLARARASI ATATÜRK KONGRESİ, ÜNLAN Erdem-TOKUR Halit Aytuğ, Editor, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, pp.1005-1029, 2021

Sinemada Color Gradıng Tekniği

in: Dijital Film Teknikleri, ibrahim ethem zinderen, Editor, Akademisyen Yayınevi, İstanbul, pp.147-189, 2020

Cengiz Aytmatov Edebiyatı ve Kırgız Sineması

in: CENGİZ AYTMATOV 90 YAŞINDA SAMSUN’DA, Mehmet Aydın. Şeyma B. Kuran . Atiye G. Gündoğdu, Editor, Bengü Yayınları, Ankara, pp.33-49, 2020

Görüntü ve Anlam

Doğu Kitabevi, İstanbul, 2019

Information Society and Television News

in: International Communication Studies, Ümit Sarı-Mesut Aytekin, Editor, Kriter, İstanbul, pp.193-201, 2019

Kırgızistan Sinemasında Cengiz Aytmatov Etkisi

in: Kırgızistan Araştırmaları, Cengiz Buyar, Editor, BYR Publishing House, Bishkek, pp.293-319, 2019

Radyo ve Televizyonda Temel Kavramlar,

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, 2018

Belgesel Sinemada Kültürel Kimliklerin Sunum Biçimi:Keçenin Teri ve Kıyal Belgesel Filmlerinin Karşılaştırmalı Çözümlemesi

in: Belgesel Filmde Zamanın Ruhu, Kuruoğlu Huriye, Parsa Alev F., Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.49-77, 2017

BELGESEL SİNEMADA KÜLTÜRELKİMLİKLERİN SUNUM BİÇİMİ:KEÇENİN TERİ VE KIYALBELGESEL FİLMLERİNİNKARŞILAŞTIRMALI ÇÖZÜMLEMESİ

in: BELGESEL FİLMDE ZAMANIN RUHU Belgesel Filmde Değişen Anlam ve Anlatım, Huriye KURUOĞLU Alev F. PARSA, Editor, Detay Yay., Ankara, pp.49-79, 2017

Ötekileştirme Sürecinin Sorunlu Alanı: Gülme

in: Medya Ve Mizah, Huriye Kuruoğlu, Mikail Boz, Editor, Nobel, Ankara, pp.333-351, 2016

Masaüstü Yayıncılıkta Temel Kavramlar

in: Masaüstü Yayıncılık, , Editor, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 2016

Yeni Medyada Haber

in: Yeni Medyada Araştırmaları 1 Güncel Tartışmalar Ekseninde, Gökhan Genel, Editor, Ekin, İstanbul, pp.43-65, 2015

Habercinin Kimliği

Arı Sanat Yayınları, İstanbul, 2014

Marjinal Bir Kimliğin İzdüşümü Olarak Eşcinselliğin Tv Haberlerinde Sunumu

in: Toplumsal Cinsiyet ve Medya, Aydın Bermal, Kuruoğlu Huriye, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.126-154, 2014

Marjinal Bir kimlik Algısı Olarak Eşcinselliğin TV Haberlerinde Sunumu

in: Toplumsal Cinsiyet ve Medya, Huriye Kuruoğlu Bermal Aydın, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.126-154, 2014

Information Society And Television News

in: INTERNATIONAL COMMUNICATION STUDIES, Ümit Sarı, Mesut Aytekin, Editor, Emirler, İstanbul, pp.231-240, 2014

Medyatik Kimlikler

Tablet & Yedisanat Kitabevi, Konya, 2008

2000 Sonrası Türk Sinemasında Özel Efekt Kullanımı

in: 2000 Sonrası Türk Sinemasına Eleştirel Bakış, Özgür Yılmakol, Editor, İstanbul Okur Kitaplığı, İstanbul, pp.194-222, 2001

Metrics

Publication

118

H-Index (WoS)

1

Citiation (TrDizin)

15

H-Index (TrDizin)

2

Project

14

Thesis Advisory

28

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals