Education Information

Education Information

 • 1995 - 1997 Doctorate

  Ataturk University, Sbe, İktisat-İktisat Teorisi, Turkey

 • 1993 - 1995 Postgraduate

  Ataturk University, Sbe, İktisat-İktisat Teorisi, Turkey

 • 1989 - 1993 Undergraduate

  Ankara University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat, Turkey

Dissertations

 • 1997 Doctorate

  Ölçek ekonomileri açısından Türk imalat sanayiinin ampirik bir analizi

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı

 • 1995 Postgraduate

  Ölçek ekonomileri ve imalat sanayii üzerine bir uygulama

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı