Prof. Yusuf AKAN


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat

İktisat Teorisi Anabilim Dalı


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Economics, Theory of Economy

Web: https://avesis.atauni.edu.tr/yusufakan
Office: 107
Address: Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü 25240 ERZURUM

Metrics

Publication

93

Citation (WoS)

9

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

62

H-Index (Scopus)

1

Citation (Scholar)

46

H-Index (Scholar)

2

Citiation (TrDizin)

60

H-Index (TrDizin)

4

Project

4

Thesis Advisory

8

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1995 - 1997

1995 - 1997

Doctorate

Ataturk University, Sbe, İktisat-İktisat Teorisi, Turkey

1993 - 1995

1993 - 1995

Postgraduate

Ataturk University, Sbe, İktisat-İktisat Teorisi, Turkey

1989 - 1993

1989 - 1993

Undergraduate

Ankara University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Turkey

Dissertations

1997

1997

Doctorate

Ölçek ekonomileri açısından Türk imalat sanayiinin ampirik bir analizi

Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı

1995

1995

Postgraduate

Ölçek ekonomileri ve imalat sanayii üzerine bir uygulama

Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Economics

Theory of Economy

Academic Titles / Tasks

2008 - Continues

2008 - Continues

Professor

Ataturk University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat

2003 - 2008

2003 - 2008

Associate Professor

Ataturk University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat

1998 - 2003

1998 - 2003

Assistant Professor

Ataturk University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat

Managerial Experience

2022 - Continues

2022 - Continues

Director of Vocational School

Ataturk University, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

2021 - Continues

2021 - Continues

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Ataturk University, Hukuk Fakültesi

2021 - Continues

2021 - Continues

Fakülte Kurulu Üyesi

Ataturk University, Hukuk Fakültesi

2021 - Continues

2021 - Continues

Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Başkanı

Ataturk University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat

2021 - Continues

2021 - Continues

Bölüm Kalite Komisyonu Başkanı

Ataturk University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat

2021 - Continues

2021 - Continues

Head of Department

Ataturk University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat

2021 - Continues

2021 - Continues

Performans Değerlendirme Komisyonu Başkanı

Ataturk University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat

2016 - Continues

2016 - Continues

Program Koordinatörü

Ataturk University, Açıköğretim Fakültesi, Dış Ticaret

2012 - Continues

2012 - Continues

Fakülte Kurulu Üyesi

Ataturk University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat

2012 - Continues

2012 - Continues

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Ataturk University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat

2012 - Continues

2012 - Continues

Head of Department

Ataturk University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat

2012 - 2012

2012 - 2012

Head of Department

Gaziantep University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Economıcs

2009 - 2012

2009 - 2012

Dean

Gaziantep Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

Non Academic Experience

2020 - Continues

2020 - Continues

Yönetim Kurulu Başkan Yrd. ve Mali İşlerden Sorumlu Üye

Technology Development Zone, ATATEKNOKENT, Yönetim

2012 - 2012

2012 - 2012

Erasmus

Litvanya Nicholas Romerus University 2012

Courses

Undergraduate

Undergraduate

MİKRO İKTİSAT

Undergraduate

Undergraduate

Mikro İktisat II

Doctorate

Doctorate

Mikro İktisat Uygulamaları

Undergraduate

Undergraduate

Mikro İktisat I

Undergraduate

Undergraduate

Mikro iktisat I

Undergraduate

Undergraduate

BSEÇ

Doctorate

Doctorate

MİKRO İKTİSAT UYGULAMALARI

Undergraduate

Undergraduate

MİKRO İKTİSAT

Undergraduate

Undergraduate

Mikro İktisat II

Doctorate

Doctorate

Mikro İktisat Uygulamaları

Undergraduate

Undergraduate

MİKRO İKTİSAT

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

2023

2023

Davranışsal İktisadın Gelişimine Tarihsel Bir Bakış

Tepeler M. İ., Akan Y.

ANASAY , vol.7, no.26, pp.64-77, 2023 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2023

2023

Türkiye İçin Net Göçün Mekansal Analizi

ÇAY ATALAY A., AKAN Y.

Kent akademisi (Online) , vol.16, no.1, pp.443-461, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

2016

2016

Ekonomide Partizan Etkiler

AKAN Y., KANCA O. C.

Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi , vol.48, pp.1-15, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Poverty, Income Distribution and Social Welfare in DevelopmentProcess

KANCA O. C., AKAN Y.

34th INTERNATIONALPUBLIC FINANCE CONFERENCE, Antalya, Turkey, 24 - 27 April 2019 Sustainable Development

2023

2023

TÜRKİYE’DE SUÇ VE GELİR DAĞILIMI İLİŞKİSİNE MEKANSAL BİR YAKLAŞIM

ÇAY ATALAY A., AKAN Y.

7. INTERNATIONAL IZMIR ECONOMICS CONGRESS, İzmir, Turkey, 17 - 19 May 2023, pp.1-25

2022

2022

TÜRKİYE İÇİN NET GÖÇÜN MEKANSAL ANALİZİ

Çay Atalay A., Akan Y.

II. International Symposium of Applied Business Management and Economics Researches ISABMER 2022, Bayburt, Turkey, 12 - 14 May 2022, pp.165-166 Creative Commons License Sustainable Development

2022

2022

VERTICAL AGRICULTURE APPLICATIONS AND ADVANTAGES FOR ERZURUM PROVINCE

Akan Y., Atıcı Ustalar S.

7. Uluslararası Zeugma Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Gaziantep, Turkey, 21 - 23 January 2022, pp.498-508

2019

2019

FİNANSAL HİZMETLER GÜVEN ENDEKSİ’Nİ ETKİLEYEN EKONOMİK FAKTÖRLER

Aktürk E., Akan Y., Gültekin S.

AL -FARABİ 4. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 02 May 2019, pp.1051-1056

2019

2019

TASARRUF VE SANAYİLEŞME İLİŞKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ

Akan Y., Aktürk E., Gültekin S.

AL -FARABİ 4. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 02 May 2019, pp.1047-1050 Sustainable Development

2019

2019

FİNANSAL HİZMETLER GÜVEN ENDEKSİ’xxNİ ETKİLEYEN EKONOMİK FAKTÖRLER

AKTÜRK E., AKAN Y., GÜLTEKİN S.

AL -FARABİ 4. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 2 - 05 May 2019, pp.1051-1056

2019

2019

TASARRUF VE SANAYİLEŞME İLİŞKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ

AKAN Y., AKTÜRK E., GÜLTEKİN S.

AL -FARABİ 4. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 2 - 05 May 2019, pp.1047-1050 Creative Commons License Sustainable Development

2019

2019

FİNANSAL HİZMETLER GÜVEN ENDEKSİ’Nİ ETKİLEYEN EKONOMİK FAKTÖRLER

AKTÜRK E., AKAN Y., GÜLTEKİN S.

AL -FARABİ 4. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 2 - 05 May 2019, pp.1051-1056 Creative Commons License

2018

2018

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Bölümlerinden Memnuniyetleri Üzerinde Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi: Aşkale MYO Örneği

Korkulu A., Akan Y., Albez A.

IX. InternaƟonal Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series - Edirne / Turkey, Edirne, Turkey, 29 - 30 September 2018, pp.949-960

2018

2018

Meslek Yüksekokullarının Gelir ve Harcama Kalıpları: Atatürk Üniversitesi Narman MYO Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama

ÇAY ATALAY A., AKAN Y.

İSABMER (Uluslararası Uygulamalı İşletme Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları) Sempozyumu, Bayburt, Turkey, 3 - 05 May 2018

2017

2017

DÜZEY-2 BÖLGELERİNİN DIŞ TİCARETİNİN FASIL BAZLI YOĞUNLAŞMA ANALİZİ

AKAN Y., TOSUN B., TOPAL S.

III. Uluslararası Kafkasya Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi, Kastamonu, Turkey, 19 - 21 October 2017, pp.84

2017

2017

Mobil Bankacılık Kulllanımını Etkileyen Faktörlerin Araştırılması: Atatürk Üniversitesi Akademik Personeli Üzerine Bir Uygulama

KORKULU A., OKTAY E., AKAN Y.

XVIII. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017

2017

2017

Inequality and development: An OECD examination

AKAN Y., tosun b., GÜLTEKİN S.

2nd Congress on International Economic and Administrative Perspectives: Sustainable Global Competition, 5 - 07 October 2017, pp.298

2017

2017

Effectiveness of Experimental Approaches in Economics: A Case of Ultimatiom Games Experiments

AKAN Y., DOKER A. C.

8. International Conference of Euroasian Economies, İstanbul, Turkey, 10 - 12 July 2017, pp.33-38

2017

2017

DETERMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN CREDIT CARD, CREDİT DEPOSİT ACCOUNT AND DEPOSITS AND CREDIT UTILIZATION BY LOGIT MODEL

KORKULU A., AKAN Y.

AL-FARABI 1st INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, Gaziantep, Turkey, 11 - 14 May 2017

2016

2016

POLİTİK İSTİKRARSIZLIK BAĞLAMINDA YATIRIM HARCAMALARI BÜTÇE AÇIKLARI VE YOLSUZLUKLAR EKONOMETRİK BİRYAKLAŞIM

AKAN Y., KANCA O. C.

17. uluslararası ekonometri, yöneylem araştırması ve istatistik sempozyumu, 2 - 04 June 2016

2016

2016

Politik İstikrarsızlık Bağlamında Yatırım Harcamaları Bütçe Açıkları ve Yolsuzluk Ekonometrik Bir Yaklaşım

AKAN Y., KANCA O. C.

17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, 02 June 2016 Sustainable Development

2016

2016

Türkiye Azerbaycan ve Rusya Arasındaki Ekonomik İlişkiler

AKAN Y., ARPA A. T.

Uluslararası Kafkasya- Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi, 22 October 2016

2016

2016

ENVIRONMENTAL KUZNETS CURVE HYPOTHESIS IN BRICTS: THE ROLE OF TOURISM

BOZKURT C., AKAN Y., OKUMUŞ İ.

14th International Scientific Conference on Economic and Social Development, Belgrade, Serbia And Montenegro, 13 - 14 May 2016, pp.59-65 Sustainable Development identifier

2009

2009

An Approach to Knowledge Mapping: An Analysis on Selected Company Example,

AKAN Y., IŞIK C.

The International Conference in Economics and Administration -ICEA - FAA 2009-, 14 - 16 November 2009

2004

2004

Parasalcı Ekonometrik Yaklaşımla Türkiye de Kayıtdışı Ekonominin Tahmini

Aktürk E., Özer H., Akan Y., Yaylalı M.

DPT 2004 Türkiye İktisat Kongresi, İzmir, Turkey, 5 - 09 May 2004, pp.237-255

Books & Book Chapters

2022

2022

Yeşil İktisat. (s. 23-68).

ÇAY ATALAY A., AKAN Y.

in: Sosyal Bilimler Araştırmaları: Multidisiplinler Değerlendirmeler, Ö. K. Tüfekci & L. Akbaş (Ed.), Editor, SRA Academic Publishing, pp.23-68, 2022

2022

2022

DAVRANIŞSAL İKTİSAT ÇERÇEVESİNDE DİKTATÖR OYUNU

AKAN Y., TEPELER M. İ.

in: Güncel Ekonomi, Tarım, Finans ve İşletme Analizleri, Doç. Dr. Naci YILMAZ, Editor, Efe Akademik Yayıncılık, İstanbul, pp.77-90, 2022

2021

2021

AN EXAMINATION OF THE US-CHINA TRADE WAR WITHIN THE FRAMEWORK OF GAME THEORY

Akan Y., Polat M.

in: Research & Reviews in Social, Human and Administrative Sciences, Mustafa Batuhan KURT,Ayşe Çatalcalı CEYLAN,Zafer ÖZOMAY, Editor, Gece Kitabevi, Ankara, pp.139-163, 2021

2020

2020

Oyun Teorisinde Klasik Oyunlar

AKAN Y., POLAT M.

in: İKTİSAT SEÇME YAZILAR 2020-II, ESER LEVENT YAHYA, SAMUT SERKAN, Editor, Celepler Matbaacılık Yayın ve Dağıtım, Trabzon, pp.273-295, 2020

2019

2019

Oyun Teorisi Çerçevesinde Dinamik Oyunlar ve ABD-Türkiye S-400 Krizi Üzerine Uygulamalar

AKAN Y., POLAT M.

in: İKTİSAT SEÇME YAZILAR 2019, KARIŞ,Çiğdem GÖZEN,Mehmet Çağrı, Editor, Celepler Matbaacılık Yayın ve Dağıtım, Trabzon, pp.293-316, 2019

2008

2008

Göç Ekonomisi

AKAN Y., ARSLAN İ.

EKİN, Bursa, 2008 Sustainable Development

Activities in Scientific Journals

2020 - Continues

2020 - Continues

Vergi Raporu

Advisory Committee Member

Scientific Refereeing

November 2020

November 2020

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ

National Scientific Refreed JournalCitations

Total Citations (WOS): 37

h-index (WOS): 4

Jury Memberships

December-2021

December 2021

Doctorate

Doctorate - Atatürk Üniversitesi

December-2021

December 2021

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Atatürk Üniversitesi

July-2021

July 2021

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Atatürk Üniversitesi

January-2021

January 2021

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Atatürk Üniversitesi

June-2020

June 2020

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

June-2020

June 2020

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Atatürk Üniversitesi

May-2020

May 2020

Doctorate

Doctorate - Atatürk Üniversitesi