Education Information

Education Information

 • 1989 - 1994 Doctorate

  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya, Turkey

 • 1987 - 1989 Postgraduate

  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya, Turkey

 • 1983 - 1987 Undergraduate

  Atatürk Üniversitesi, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Kimya (Kimyager), Turkey

Dissertations

 • 1994 Doctorate

  Arsenikli Kolemanitin Flotasyonu

  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya

 • 1989 Postgraduate

  Kolemanit Mineralinin EDTA Çözeltileri ile Çözünürleştirilmesi ve Çözünme Kinetiğinin İncelenmesi

  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya