Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1989 - 1994 Doktora

  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya, Türkiye

 • 1987 - 1989 Yüksek Lisans

  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya, Türkiye

 • 1983 - 1987 Lisans

  Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Kimya (Kimyager), Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1994 Doktora

  Arsenikli Kolemanitin Flotasyonu

  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya

 • 1989 Yüksek Lisans

  Kolemanit Mineralinin EDTA Çözeltileri ile Çözünürleştirilmesi ve Çözünme Kinetiğinin İncelenmesi

  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya