Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Matematiksel akıl yürütme becerisini sınıflandırmaya yönelik kavramsal bir çerçeve

Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2021 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Matematik Öğretmeni Adaylarının İrrasyonel Sayılarla İlgili Anlayışlar

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.16, pp.341-356, 2015 (Other Refereed National Journals)

İlköğretim matematik öğretmenlerinin matematiksel modelleme ile ilgili farkındalıkları

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.6, pp.1-34, 2013 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Matematiksel İspat ve Matematiksel Akıl Yürütme Üzerine Kuramsal Bir Çalışma.

Uluslararası Pegem Eğitim Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 27 - 30 October 2020, pp.1-10

Matematiksel akıl yürütme türlerini belirlemeye yönelik kavramsal bir çerçeve

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, pp.2671

Matematik Eğitiminde Akil Yürütme Becerisi İle İlgili Araştirmalarin İçerik Analizi

XV Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 11 - 14 May 2016

Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Bilim Tarihi Dersine Yönelik Algı ve Beklentileri

Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 September 2014, pp.759

Pre-service primary school teachers' preference of the problem solving strategies for word problems

3rd World Conference on Educational Sciences (WCES), İstanbul, Turkey, 3 - 07 February 2011, vol.15, pp.3463-3468 Sustainable Development identifier identifier

Problem solving approaches of mathematics teacher candidates in PISA 2003

3rd World Conference on Educational Sciences (WCES), İstanbul, Turkey, 3 - 07 February 2011, vol.15, pp.3334-3337 Sustainable Development identifier identifier