Education Information

Education Information

  • 1980 - 1984 Undergraduate

    İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Maliye, Turkey

  • 1978 - 1980 Undergraduate

    Atatürk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik, Turkey

Dissertations

  • 2020 Doctorate

    Zaman Serilerinde Anomali Tespiti ve Üniversite Yöneticileri İçin Bir Uygulama Modeli, Atatürk Üniversitesi

    Ataturk University, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Teknolojileri

  • 2017 Postgraduate

    SOSYAL AĞ KULLANIMININ AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI: 6. ve 7. SINIF FEN BİLİMLERİ VE İNGİLİZCE DERSLERİNDE FACEBOOK KULLANIMI

    Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim Bilişim Sistemleri

Foreign Languages

  • B2 Upper Intermediate English