Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Improving Effects of Materialized View in Database Query Processing and Specific Applications

Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.31, ss.1057-1067, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ön Hesaplama Tekniğinin Bilişim Sistemlerinde Kullanım Amaçlarına Göre Sınıfland

Journal of Turkish Studies, cilt.12, ss.593-606, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kobilerin Genel Sorunları ve Düşünülen Çözüm Önerileri Üzerine Erzurum’da Bir Uygulama

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.12, ss.469-481, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

“Kobi’lerin Genel Sorunları ve Düşünülen Çözüm Önerileri Üzerine Erzurum’da Bir Uygulama”,

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.12, ss.469-481, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Veri Madenciliğinde Kullanılacak Verilerin Standartlaştırılması ve İyileştirilmesi

Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.25, ss.79-88, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Veri Madenciliğinde Kullanılacak Verilerin Standartlaştırılması ve İyileştirilmesi

Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.25, ss.79-88, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Karar Almada Bilgi Teknolojilerinin Rolü: Palandöken Kayak Merkezinde Bir Uygulama

VERİMLİLİK DERGİSİ, cilt.1, ss.103-114, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Karar Almada Bilgi Teknolojilerinin Rolü: Palandöken Kayak Merkezinde Bir Uygulama

VERİMLİLİK DERGİSİ, cilt.1, ss.103-114, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uzman Sistemler ve Tek Asamalı Karar Problemleri İçin Bir Uzman Sistem Denemesi

Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.16, ss.269-285, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Uzman Sistemler ve Tek Asamalı Karar Problemleri İçin Bir Uzman Sistem Denemesi

Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.16, ss.269-285, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Nesneye Yönelik Yazılım Geliştirme ve Temel Kavramları

Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.13, ss.219-239, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Nesneye Yönelik Yazılım Geliştirme ve Temel Kavramları

Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.13, ss.219-239, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Materialized View Effect on Query Performance

World Academy of Science, 17 - 19 September 2017, cilt.11, ss.1020-1023

Kalkınmada Veri Paylaşımı ve Görselleştirme

2. Yönetim Bilişi Kongresi Bildiri, Türkiye, 8 - 10 October 2015

The Evaluation of the Applicability of Distance Education in Vocational Colleges by the Students of Erzurum Vocational College,Computer Technologies Department, Erzurum, Turkey

HCI 2011 14th International Conference on Human-Computer Interaction, Orlando, Amerika Birleşik Devletleri, 9 - 14 July 2011, ss.469-473

The Evaluation of the Applicability of Distance Education in Vocational Colleges by the Students of Erzurum Vocational College,Computer Technologies Department, Erzurum, Turkey

HCI 2011 14th International Conference on Human-Computer Interaction, Orlando, Amerika Birleşik Devletleri, 9 - 14 July 2011, ss.469-473

Meslek Yüksekokullarında Verilen Bir Dersin ve Öğretim Elemanının Farklı Bölüm Öğrencileri Tarafından Değerlendirilmesi

1. Uluslararası 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Türkiye, 27 - 29 May 2009, ss.423-429

Sigortacılık Hizmetlerinde İnsan Kaynağının Önemi ve Bilgi İşlem Teknolojileri Kullanılarak Güçlendirilmesi

YA/EM’2006 Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 26. Ulusal Kongresi, Türkiye, 3 - 05 July 2006, ss.545-548

Coğrafi Bilgi Sistemleri Tekniğinin Erzurum Dadaşkent Bölgesinde Uygulanması

YA/EM’2005 Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 25. Ulusal Kongresi, Türkiye, 4 - 06 July 2005, ss.43

Elektronik Ticaret Kavramı ve Beraberinde Getirdiği Yenilikler

YA/EM’2001 Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 22. Ulusal Kongresi, Ankara, Türkiye, 4 - 06 July 2001, ss.51-52

Yüksekokul Öğrencilerinin Bilgisayar Kullanım Seviyeleri ve Etkinliklerinin Karşılastırılması

YA/EM’2001 Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 22. Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 06 July 2001, ss.63

Yüksekokul Öğrencilerinin Bilgisayar Kullanım Seviyeleri ve Etkinliklerinin Karşılastırılması

YA/EM’2001 Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 22. Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 06 July 2001, ss.63

Elektronik Ticaret Kavramı ve Beraberinde Getirdiği Yenilikler

YA/EM’2001 Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 22. Ulusal Kongresi, Ankara, Türkiye, 4 - 06 July 2001, ss.51-52

Bilişim Sistemlerinin Geliştirilmesinde Tasarımın Önemi ve Nesneye Yönelik Tasarım

YA/EM’2000 Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 21. Ulusal Kongresi, Gazi Magosa, Kıbrıs (Kktc), 12 - 14 June 2000, ss.47-50

Bilişim Sistemlerinin Geliştirilmesinde Tasarımın Önemi ve Nesneye Yönelik Tasarım

YA/EM’2000 Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 21. Ulusal Kongresi, Gazi Magosa, Kıbrıs (Kktc), 12 - 14 June 2000, ss.47-50

Kitap & Kitap Bölümleri

Programlama Temelleri

Giriş Çıkış İşlemleri ve Bilgi Türleri, Doç. Dr. Selçuk Karaman, Editör, Atatürk Üniversitesi Yayınevi, Erzurum, ss.1-18, 2016

Programlama Temelleri

Sayı Sistemleri, Operatörler ve İşlemler, Doç. Dr. Selçuk Karaman, Editör, Atatürk Üniversitesi Yayınevi, Erzurum, ss.1-21, 2016

Görsel Programlama II

Karakter Özellikli Hazır Metotlar, , Editör, Acıköğretim Fakültesi, 2016

Programlama Temelleri

Akış Şeması, Doç. Dr. Selçuk Karaman, Editör, Atatürk Üniversitesi Yayınevi, Erzurum, ss.1-19, 2016

Programlama Temelleri

Karar Yapıları, Doç. DR. Selçuk Karaman, Editör, Atatürk Üniversitesi Yayınevi, Erzurum, ss.1-20, 2016

Görsel Programlama II

Sayısal Özellikli Kazır Metotlar ve Zaman Fonksiyonları, , Editör, Açık Öğretim Fakültesi, Erzurum, 2016

Görsel Programlama I

Görsel Programlama Editörü Kurma ve Ayarlarını Yapma, Yrd. Doç. Dr. Ersin Karaman, Editör, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, ss.1-18, 2016

Görsel Programlama I

Değişken Tanımlamaları, Yrd. Doç. Dr. Ersin Karaman, Editör, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, ss.1-20, 2016

Görsel Programlama I

Kontrol Deyimleri, Yrd. Doç. Dr. Ersin Karaman, Editör, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, ss.1-18, 2016

Görsel Programlama II

Metot Hazırlamak (Prosedür ve Fonksiyonlar), , Editör, Açık Öğretim Fakültesi, Erzurum, 2016

Programlama Temelleri

Algoritma, Doç. DR. Delçuk Karaman, Editör, Atatürk Üniversitesi Yayınevi, Erzurum, ss.1-20, 2016

Görsel Programlama I

Giriş ve Mesaj Pencereleri, Yrd. Doç. Dr. Ersin Karaman, Editör, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, ss.1-17, 2016

Programlama Temelleri

Temel Kavramlar, Doç.Dr. Selçuk KAraman, Editör, Atatürk Üniversitesi Yayınevi, Erzurum, ss.1-18, 2016