Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Ocak 2019 Doçentlik Sınavı

  Yakın Doğu Üniversitesi

  Doçentlik sINAVI

 • Kasım 2018 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

  Erbil'in Fiziki Coğrafyası

 • Nisan 2017 Doçentlik Sınavı

  ÜAK/ Doçentlik Jüri Üyeliği

  Doçentlik Sınav Jürisi

 • Nisan 2017 Doçentlik Sınavı

  ÜAK/ Doçentlik Jüri Üyeliği

  Doçentlik Sınav Jürisi

 • Haziran 2016 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

  Halgurd-Sakran Milli Parkında Doğal Bileşenlerin SınıflandırılmaSI VE sÜRDÜRÜLEBİLİR kORUMA kOŞULLARI

 • Nisan 2016 Doçentlik Sınavı

  İstanbul Üniversitesi

  Doçentlik Sınav Jürisi