Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bozkır İlçesi’nin (Konya) Yükselti Basamaklarına Göre Nüfusu

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.11, ss.218-228, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ARDAHAN MERKEZ İLÇE’DE NÜFUS GELİŞİMİ

TURAN-CSR International Scientific, cilt.12, ss.1-5, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’deki Arıcılık Faaliyetleri ve Bal Üretiminin Bölgesel Dağılımı (2007-2018)

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.24, ss.495-510, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İRAN’IN İDARİ COĞRAFYA ANALİZİ

Doğu Esintileri, ss.143-154, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ARDAHAN MERKEZ İLÇESİ’NDE NÜFUSUN DAĞILIŞI ve YOĞUNLUĞU

TURAN-SAM, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Coğrafi Özellikleri Bakımından Esendere Gümrük Kapısı ve Sınır Ticareti

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.23, ss.1535-1549, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Bal Ormanlarının Gelişimi ve Bölgesel Dağılımı (2007 –2018)

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.23, ss.1227-1247, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İDARİ COĞRAFYA ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN ELMALI (ANTALYA) İLÇESİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.23, ss.67-92, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de İdari Coğrafya Analizi Çalışmaları

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, cilt.17, ss.367-379, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GÖRDES BÜYÜKŞEHİR İLÇESİNDE NÜFUS HAREKETLERİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.22, ss.523-556, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gördes Büyükşehir İlçesinde Nüfus Hareketleri

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.523-556, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Siirt İlinde Bir Mesken Kültürü: Cas Evleri

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.21, ss.1369-1385, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SİİRT İLİNDE BİR MESKEN KÜLTÜRÜ: CAS EVLERİ

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.21, ss.1369-1385, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dünyadaki Bazı Önemli Boğazlar ile Kanalların CoğrafiÖzellikleri ve Jeopolitik Önemleri

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.21, ss.879-910, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AKHİSAR BÜYÜKŞEHİR İLÇESİNİN İDARİ COĞRAFYA ANALİZİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.21, ss.443-455, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AYDIN İLİNİN İDARİ COĞRAFYA ANALİZİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, ss.63-91, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Manisa İlinin İdari Coğrafya Analizi The Analysis of the Administrative Geography of Manisa Provincej

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.20, ss.537-558, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MANİSA İLİNİN İDARİ COĞRAFYA ANALİZİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.20, ss.537-558, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doğu Karadeniz Bölümünde Mesken Kültürü

Turkish Studies, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gürcistan da Batum Poti Arasında Coğrafi Gözlemler

Sosyal Bilimler Ens. Der., cilt.10, ss.63-85, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rize İlinin İdari Coğrafya Analizi

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.39-54, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erzurum Şehrinin Su İhtiyacının Karşılanmasında Palandöken Barajının Yeri ve Önemi

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.16, ss.285-301, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kale İçinde Bir Köy Yerleşmesi TUNÇKAYA

Doğu Coğrafya Der., cilt.12, ss.57-75, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İdari Coğrafya Özellikleri Bakımından Aziziye Metropol

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Der., cilt.12, ss.88-110, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erzurum İlinin İdari Coğrafya Analizi

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.8, ss.27-40, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kağızman İlçesinde Meyvecilik

Doğu Coğrafya Dergisi, cilt.12, ss.18-40, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The obstacles ın restorıng peace and the terrıtorıal problems ın cyprus

Issue, ISSN: 1303-9814, cilt.1, ss.10-18, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Van Hakkâri Şırnak ve Siirt Arasında Coğrafi Gözlemler

.Doğu Coğrafya Dergisi, cilt.6, ss.78-103, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye nin Tahıl Üretimi

Türk Coğrafya Dergisi,, cilt.35, ss.63-90, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akarca Yaylası

Türk Coğrafya Dergisi, cilt.34, ss.278-302, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çoruh Vadisinde Zeytin Alanları

Türk Coğrafya Dergisi,, cilt.34, ss.87-98, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devletinin Coğrafi Özellikleri

Atatürk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Ens. Dergisi,, cilt.2, ss.2-20, 1995 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bozkır İlçesi’nin (Konya)Yükselti Basamaklarına Göre Nüfusu

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 3 - 05 Aralık 2020

Çoruh Havzası’nın Kuzeydoğu Kesiminde Ekogastronomi ve Bunun Kırsal Turizm Açısından Önemi (Artvin)

Tarih Boyunca Anadolu-Gürcistan İlişkileri Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 27 - 29 Ekim 2018, cilt.1, ss.695-715

BOZKIR (KONYA) İLÇESİNDE ELMA TARIMI

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 7 - 09 Kasım 2019

SÜRGÜ KASABASININ COĞRAFYASI

ASOSCONGRESS CONFERENCE, Alanya, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.122-153

HANAK İLÇE MERKEZİ’NİN COĞRAFYASI

Uluslararası Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, ALANYA, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.141-153

Alternatif Turizm Açısından Siirt İlinde Yamaç Paraşütü Faaliyetleri

TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2018, ss.1092-1107

Paragliding Activities in Siirt Province in Terms of Alternative Tourism

TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2018, ss.1092-1107

Paragliding Activities in Siirt Province in Terms of Alternative Tourism

TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2018, ss.1092-1107

Çevre, Eğitim ve Milli Parkların Önemi

15. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Komrat, Moldova, 11 - 12 Eylül 2017, cilt.1, ss.21-32

Türkiye’deki Yönetsel Değişikliklere Erzurum Örneği

TÜRK COĞRAFYA KURUMU 75. YIL ULUSLARARASI KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2017, cilt.1, ss.60-70

DOĞU KARADENİZ BÖLÜMÜ NDE ATMACA AVCILIĞI VEATMACA KÜLTÜRÜ

14. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Gostivar, Makedonya, 22 - 23 Ağustos 2016, ss.93-105

Doğu Karadeniz Bölümü nde Atmaca Avcılığı ve Atmaca Kültürü

14. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Gostivar, Makedonya, 22 Ağustos - 23 Kasım 2016, ss.93-105

The Impacts of Stream Valleys on Vegetation in Cyprus Case Study of KarkotStream and Kamara Stream

4th International Geography Symposium, Antalya, Türkiye, 23 - 26 Mayıs 2016, ss.261

İSTANBUL VE ÇANAKKALE BOĞAZLARININCOĞRAFİ ÖZELLİKLERİ VE TÜRK DÜNYASI İÇİNJEOPOLİTİK ÖNEMİ

IV. Uluslararası Türk Şöleni Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 17 - 19 Mayıs 2016

Türk Dünyasının Coğrafyası ve Jeopolitiği

III. Uluslararası Türk Şöleni Türk Kültürü Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2015, ss.681-692

KÜLTÜREL VE TARİHS EL DEĞERLERİN MİRAS TURİZMİ İLESÜRDÜRÜLEB İLİR KIRSAL KALKINMA KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMES İ ARDANUÇ ÖRNEĞİ ARTVİN

Doğu Karadeniz Bölgesi Sürdürülebilir Turizm Kongresi, Gümüşhane, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2015, cilt.1, ss.607-617

Turizmin Doğal Çevre ile İlişkisine Bir Örnek Camili Macahel Biyosfer Rezerv Alanı Artvin KD Türkiye

Coğrafyacılar Derneği Yıllık Kongresi, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Haziran 2013, cilt.1, ss.828-837

Camili Macahel Havzasında Jeomorfolojik Özelliklerin Yerleşmeler Üzerine Etkisi ARTVİN BORÇKA

III. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu, Hatay, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2012, cilt.1, ss.678-697

Doğu Anadolu Bölgesinde Zirai Faaliyetlerdeki Farklılıkların Yeri ve Önemi

Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi 25-26 Mayıs 2006 IV. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, Türkiye, 25 Mayıs 2006, cilt.1

Hopa İlçesinde Çay Ziraati

Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi III. Coğrafya Sempozyumu (15-19 Nisan 1996), Türkiye, 14 - 16 Haziran 1996

Kitap & Kitap Bölümleri

ARDAHAN İLİNİN İDARİ COĞRAFYA ANALİZİ

21. YÜZYILDA TÜRKİYE COĞRAFYASI ARAŞTIRMALARI, FERDİ AKBAŞ EVREN ATIŞ, Editör, GAZİ KİTABEVİ, Ankara, ss.239-267, 2020

DETERMİNATİON OF UŞAK CLİMATEACCORDİNG TO ERİNÇ, DE MARTONNEAND THORNWAİTE İNDİCES .

Türkiyede Coğrafya Araştırmaları, Ferdi AKBAŞ Evren ATIŞ, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.273-291, 2020

YEREL HALKIN KÜLTÜR TURİZMİNE BAKIŞ AÇISININ TESPİT EDİLMESİ: SALİHLİ (MANİSA) ÖRNEĞİ

Türkiyede Coğrafya Araştırmaları, Ferdi AKBAŞ Evren ATIŞ, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.241-254, 2020

Kıbrıs Sorununun Coğrafi Analizi

(Osmanlı’dan Günümüze) Kıbrıs Dün, Bugün, Yarın, Dr. Fatma ÇALİK ORHUN, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.125-138, 2020

An Evaluation on Mining and Environmental Problems inDamar (Artvin-Murgul)

Social Sciences Researches in the Globalizing World, Recep EFE, Marin RUSEV, Eric STRAUS, Cevdet AVCIKURT, Abdullah SOYKAN, Bekir PARLAK, Editör, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofija, ss.310-330, 2018

Karagöl’ünKoruma Merkezli Doğa Turizmi Planlaması (Artvin – Murgul)

Türkiye Coğrafyası Araştırmaları: PROF. DR. MESUT ELİBÜYÜK’E ARMAĞAN, Ferhat ARSLAN, Editör, PEGEM AKADEMİ, Ankara, ss.491-525, 2017

Türkiye'nin İdari Coğrafyası

Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası, Doğanay Serkan, Alım Mete, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.97-109, 2016

3. BölümMençuna Şelalesi'nin Sürdürülebilir Ekoturizm Planlaması Açısından Değerlendirilmesi

Coğrafyaya Adanmış Bir Ömür Prof Dr Hayati Doğanay, Serhat Zaman-Ogün Coşkun, Editör, Pegem Akademi, Ankara, 2015

Türkiye'de Mülki İdare Bölümlemelerindeki ve Belediye Sınırlarındaki Değişikliğin Coğrafi Araştırmalara Etkisi (Artvin, Erzurum, Rize Örneği)

Coğrafyaya Adanmış Bir Ömür Prof Dr Hayati Doğanay, Serhat Zaman-Ogün Coşkun, Editör, Pegem Akademi, Ankara, 2015

Mençuna Şelalesi’nin Sürdürülebilir Ekoturizm Planlaması Açısından Değerlendirilmesi

Coğrafya ya Adanmış Bir Ömür Prof Dr Hayati DOĞANAY, Prof. Dr. Serhat ZAMAN, Doç. Dr. Ogün COŞKUN, Editör, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, ss.215-237, 2015

Erzurum’un Coğrafi Konumu

81 İlde Kültür ve Şehir Erzurum, Metin Eriş, Editör, Acar Basım ve Cilt San. Tic. AŞ., İstanbul, 2012

Preventing Terroist Attacks to Critical Infrastructure (s) by Use of Crime Prevention through Environmental Design (CPTED)

Understanding and Responding to the Terrorism Phenomenon, OzgUr Nikbay,SULEYMAN HANÇERLİ, Editör, IOS, Amsterdam,Berlin, Oxford,Tokyo,Washington, DC, ss.298-312, 2007

Preventing Terroist Attacks to Critical Infrastructure (s) by Use of Crime Prevention through Environmental Design (CPTED)

Understanding and Responding to the Terrorism Phenomenon, OzgUr Nikbay,SULEYMAN HANÇERLİ, Editör, IOS, Amsterdam,Berlin, Oxford,Tokyo,Washington, DC, ss.298-312, 2007

Arhavi Çayı Havzası nın Coğrafyası

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Erzurum, 2003