Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Köylerde İlk Yardım Eğitimi

Uluslararası Palandöken Hemşirelik Eğitimi Kongresi, Erzurum, Turkey, 23 - 24 October 2019

KÖYLERDE İLK YARDIM EĞİTİMİ

Uluslararası Palandöken Hemşirelik Eğitimi Kongresi, 23 - 24 October 2019

İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Öğretmen Yeterliklerinin İncelenmesi

6. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Kars, Turkey, 11 - 13 October 2018

A Comparison of Teacher Educator Standards Between The United States And The Netherlands

6th International Congress on Curriculum and Instruction, Kars, Turkey, 11 - 13 October 2018, pp.951-954

Eleştirel Düşünme Becerilerine İlişkin AraştırmaEğilimleri

6. Uluslarası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 11 October - 13 November 2018

Investigation Of Attitudes Of Teacher Candidates Towards Scientific Research And Ethical Tendencies

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, pp.3196-3198

Investigation Of Attitudes Of Teacher Candidates Towards Scientific Research And Ethical Tendencies

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, pp.3196-3198

Sınıf Öğretmenlerinin Özel Alan Yeterliklerine İlişkin Hizmet İçi Eğitim İhtiyacı

5. ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM KONGRESİ, 26 - 28 October 2017

Öğretmen eğitimcilerine ilişkin öğretmen adayı görüşlerinin incelenmesi

5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Muğla, Turkey, 26 - 28 October 2017

Değerler Eğitimi Bağlamında Türkçe Dersi

6th International Primary Teacher Education Symposium USOS, 8 - 11 May 2017

Bir Eğitim Kuramı Olarak Deneyimsel Öğrenme

III. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 31 May - 03 June 2016

Türkiye’de öğretmen eğitimcisi standartları üzerine bir inceleme

4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2016, pp.59-62

Türkiye’de öğretmen eğitimcisi standartları üzerine bir inceleme

4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2016, pp.59-62

An Examination of Preservice Teachers Levels of Using Self Regulated Learning Strategies

4th International Conference on Curriculum and Instruction, Ankara, Turkey, 27 - 30 October 2016, pp.726-728

An Examination of Standards for Teacher Educators in Turkey

4th International Conference on Curriculum and Instruction, Ankara, Turkey, 27 - 31 October 2016, vol.1, pp.59-62

The effects of clinical practices on self-efficacy perceptions of pre-service teachers.

The Third International Congress On Curriculum And Instruction, Adana, Turkey, 22 - 24 October 2016, pp.146-147

The effects of clinical practices on self-efficacy perceptions of pre-service teachers.

The Third International Congress On Curriculum And Instruction, Adana, Turkey, 22 - 24 October 2016, pp.146-147

The Effects of Clinical Practices on Self Efficacy Perceptions of Pre Service Teacher

The 3rd International Congress on Curriculum and Instruction, 22 - 24 October 2015, vol.1, pp.146-147

Future of Department of Curriculum and Instruction A Study on CI Graduate Education Programs

The Third International Congress On Curriculum And Instruction, Adana, Turkey, 22 - 24 October 2015, vol.1, pp.18-19

A Qualitative Research on Becoming A Teacher Educator

The International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges, 13 - 15 May 2015, vol.1, pp.1-4

Değerler eğitimi araştırmaları üzerine bir inceleme: Değerler Eğitimi Dergisi örneği

Uluslararası İnsani Değerlerin Yeniden İnşası Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 19 - 21 June 2014, pp.1

Değerler eğitimi araştırmaları üzerine bir inceleme: Değerler Eğitimi Dergisi örneği

Uluslararası İnsani Değerlerin Yeniden İnşası Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 19 - 21 June 2014, pp.1

Öğretmen adayı perspektifinden eleştirel pedagoji Atatürk üniversitesi örneği

13. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu., Turkey, 29 - 31 May 2014

Öğretmen adayı perspektifinden eleştirel pedagoji

13. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Kütahya, Turkey, 29 - 31 May 2014, pp.343

Öğretmen adayı perspektifinden eleştirel pedagoji

13. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Kütahya, Turkey, 29 - 31 May 2014, pp.343

Sınıf öğretmenliği alanındaki lisansüstü tezlere yönelik bir içerik analizi

12. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Aydın, Turkey, 23 - 25 May 2013

Öğretmen adaylarının program geliştirme ve öğretim dersine ilişkin tutumları

2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Bolu, Turkey, 27 - 29 September 2012, pp.252-254

Topluma hizmet uygulamaları dersinde yansıtıcı günlükler

2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Bolu, Turkey, 27 - 29 September 2012, pp.1

Öğretmen adaylarının program geliştirme ve öğretim dersine ilişkin tutumları

2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Bolu, Turkey, 27 - 29 September 2012, pp.252-254

Topluma hizmet uygulamaları dersinde yansıtıcı günlükler

2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Bolu, Turkey, 27 - 29 September 2012, pp.1

An investigation on school counselor candidates' democratic tendencies

Cyprus International Conference on Educational Research (CY-ICER), CYPRUS, 8 - 11 February 2012, vol.47, pp.711-716 Sustainable Development identifier

Service learning in Turkey: yesterday and today

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, Spain, 2 - 05 February 2012, vol.46, pp.3083-3087 identifier

Öğretmen Adaylarının Bilimsel Araştırma Sürecine İlişkin Görüşleri Üzerine Bir İnceleme

3rd International Conferences On Educational Sciences (ices’xx11), Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 22 - 25 June 2011

Öğretmen adaylarının sosyal yapılandırmacı öğrenme ortamlarındaki öğrenen rollerine ilişkin görüşleri

II. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 16 - 18 May 2010, pp.1

Öğretmen adaylarının sosyal yapılandırmacı öğrenme ortamlarındaki öğrenen rollerine ilişkin görüşleri

II. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 16 - 18 May 2010, pp.1

Öğretmen eğitiminde otantik değerlendirmenin öğrenen başarısı ve tutumuna etkisi

1. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Balıkesir, Turkey, 13 - 15 May 2010, pp.1

Öğretmen eğitiminde otantik değerlendirmenin öğrenen başarısı ve tutumuna etkisi

1. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Balıkesir, Turkey, 13 - 15 May 2010, pp.1

Community service learning An approach supporting entrepreneurship democratic participation in teacher education

The Second International Congress Of Educational Research, Antalya, Turkey, 29 April - 02 May 2010, pp.1069-1089

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Özel Alan Yeterliklerine İlişkin Algıları

8. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitim Sempozyumu, Turkey, 21 - 23 May 2009

Books & Book Chapters

21. YY Eğitim

in: Eğitime Giriş, özcan demirel,zeki kaya, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.389-415, 2019 Creative Commons License

Programlı Öğretim Modeli

in: Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları, Prof. Dr. Behçet ORAL, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.417-435, 2019 Creative Commons License

Türk Eğitim Sisteminin Felsefi Temelleri

in: Eğitim Felsefesi, Remzi Y. KINCAL, Editor, Nobel Yayın, Ankara, pp.247-275, 2019

Öğretim ile ilgili temel kavramlar

in: Öğretim İlke ve Yöntemleri, Semra Güven, Mehmet Arif Özerbaş, Editor, Pegem, Ankara, pp.2-31, 2018

Eğitim ve Felsefe

in: Eğitim Bilimine Giriş, Kıncal, Remzi Y., Editor, Grafiker Yayınevi, 2017

Proje Tabanlı Öğrenme, Beyin Temelli Öğrenme ve Kuantum Öğrenme

in: Eğitimde Program Geliştirme ve Değerlendirme, Behçet Oral ve Taha Yazar, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.433-468, 2017

Nitel Araştırmada Raporlama

in: Araştırma Yöntem ve Teknikleri II, Selçuk Karaman, Editor, Atatürk Üniversitesi, 2016

Öğretimle ilgili temel kavramlar

in: Öğretim İlke ve Yöntemleri, Semra Güven, Mehmet Arif Özerbaş, Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.1-20, 2016

SOSYAL MEDYA VE WEB 2.0 İL ÖĞRENME

in: Öğretim Teknolojileri ve Öğrenme Araçları, ASIM ARI, Editor, Eğitim, 2015

Öğretimle İlgili Temel Kavramlar

in: Öğretim İlke ve Yöntemleri, Semra Güven-Mehmet Arif Özerbaş, Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.1-20, 2015

Öğretimle İlgili Temel Kavramlar

in: Öğretim İlke ve Yöntemleri, , Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.2-22, 2015

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Program Uygulamaları

in: Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Program Geliştirme, Remzi Y. KINCAL, Editor, Atatürk Üniversitesi-AÖF, 2014 Sustainable Development

Alan Gezileri-I

in: Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Program Geliştirme, Remzi Y. KINCAL, Editor, Atatrürk Üniversitesi-AÖF, 2014 Sustainable Development