Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

New horizons in digital mathematics teaching

1. Akademia International Conference On Mathematics and Mathematics Education (AICMME-2021), Siirt, Turkey, 01 December 2021

Matematik Öğretiminde Stem Uygulamaları

Uluslararası Eğitim Teknolojileri Zirvesi (UETS), Sivas, Turkey, 27 - 28 October 2017

Zorunlu Ortak Derslerin Uzaktan Eğitimle Verilmesine Yönelik Öğretmen Adaylarının Değerlendirmeleri

11th International Computer InstructionalTechnologies Symposium (ICITS 2017), Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017

Matematik Öğretimi İçin E-İçerik Geliştirme Uygulamaları ve İyi Örnekler

Eğitimde FATİH ProjesiEğitim Teknolojileri Zirvesi, Sivas, Turkey, 17 - 18 November 2017

Cyber Crime Awareness in Young Brains: The Case of Erzurum

II. ULUSLARARASI IĞDIR SEMPOZYUMU, Iğdır, Turkey, 9 - 11 October 2017, pp.294-295 Sustainable Development

Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansı

Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansı, İstanbul, Turkey, 16 - 17 October 2014

Çevrimiçi Eğitim Etkileşim İndeksi

Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi-YBS 2014, İstanbul, Turkey, 16 - 18 October 2014, pp.62-63

Investigation of Academic Performance of E Learning Environments With Data Mining

International Conference on Information and Social Science-ISS 2013, Nagoya, Japan, 24 - 26 September 2013, pp.88-95

E-Çalışma Yaprağı

7. International Computer and Instructional Technologies Symposium, Erzurum, Turkey, 6 - 08 June 2013

The effect of mathematica on primary students' perceptions of properties of three - dimensional geometric objects

Cyprus International Conference on Educational Research (CY-ICER), CYPRUS, 8 - 11 February 2012, vol.47, pp.507-514 identifier

Effects of written and voice asynchronous feedbacks for assignment on learning and satisfaction in face to face education

International Conference on Society and Information Tecnologies, Orlando, United States Of America, 6 - 09 April 2010 identifier

Books & Book Chapters

TÜREV VE UYGULAMALARI

in: Sosyal Bilimlerde Matematik Uygulamaları, CAVİT YEŞİLYURT, Editor, ERTUAL, Erzurum, pp.151-167, 2020

TÜREVİN İKTİSADİ UYGULAMALARI

in: SOSYAL BİLİMLERDE MATEMATİK UYGULAMALARI, CAVİT YEŞİLYURT, Editor, ERTUAL, Erzurum, pp.168-180, 2020

TÜREV UYGULAMALARI

in: SOSYAL BİLİMLERDE MATEMATİK UYGULAMALARI, Cavit Yeşilyurt, Editor, ERTUAL AKADEMİ, Erzurum, pp.150-167, 2020

İşletmelerde Etkinliğin Ölçülmesi: Metal Ana Sanayi Sektöründe Bir Uygulama

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yeni Ufuklar, Sönmez, Sinan; Özçoban, Ertan; Balkan, Dursun; Karakuş, Hüseyin, Editor, Gece Akademi, pp.317-333, 2020

TÜREVİN İKTİSADİ UYGULAMALARI

in: SOSYAL BİLİMLERDE MATEMATİK UYGULAMALARI, Cavit Yeşilyurt, Editor, ERTUAL AKADEMİ, Erzurum, pp.167-179, 2020

İŞLETMELERDE ETKİNLİĞİN ÖLÇÜLMESİ: METAL ANA SANAYİ SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

in: Sosyal, Beşeri ve iktisadi Bilimler 4 Alanında Yeni Ufuklar, Sönmez S., Özçoban E., Balkan D., Karakuş H. , Editor, Gece Yayınları, New York, pp.317-334, 2019

İşletim Sisteminde Masaüstü Ve Araçları

in: İşletim sistemleri, , Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim fakültesi, 2016

İşletim Sistemlerine Giriş

in: İşletim sistemleri, , Editor, Atatürk Üniversitesi açıköğretim fakültesi, 2016

Wındows 8 İşletim Sisteminde Sık Kullanılan Uygulamalar (Donatılar)

in: İşletim Sistemleri, , Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, 2016

İşletim Sisteminde Dosya/Klasör Yapısı Ve Yönetimi

in: İşletim sistemleri, , Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, 2016

MATHEMATICA 5

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2004

LİNEER PROGRAMLAMA

Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, 1995

Metrics

Publication

85

Citation (WoS)

43

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

77

H-Index (Scopus)

2

Project

9

Thesis Advisory

31

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals