Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

ZOSMAT: Web-based intelligent tutoring system for teaching-learning process

EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, vol.36, no.2, pp.1229-1239, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

10. Sınıf Lise Öğrencilerinin DMÖN Kullanması Hakkında Öğretmen Görüşleri (Türkiye ve İran Örneği)

OLTU BEŞERİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.2, no.1, pp.129-143, 2021 (National Refreed University Journal)

Borsa İstanbul’da İşlem Gören İmalat Sanayi Firmalarının Göreli Etkinlik (VZA) Düzeylerinin ARGE Yoğunlukları İle İlişikisi

Kırıkkale Üniversitesi EKONOMİ, İŞLETME, SİYASET VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DERGİSİ, JEBPIR, vol.4, pp.89-110, 2018 (Other Refereed National Journals)

Karlılık ve Çeşitlendirmenin Bankaların Büyümesi Üzerindeki Etkinliğinin Veri Zarflama Analizi İle Değerlendirilmesi

Ekonomi, Politika Finans Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.2, pp.149-163, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Lise Öğrencilerinin Tablet Bilgisayar Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği

Journal of Current Researches on Social Sciences, vol.8, no.2, pp.1-10, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Innovative V-Class Applications in Fatih Project: Teacher- side Evaluations

Journal of Current Researches on Educational Studies (JoCuRES), vol.8, no.2, pp.1-16, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Lineer Cebir Uygulamalarının Görselleştirmeye Ve Memnuniyete Etkisine İlişkin Görüşleri

The Journal of Instructional Technologies Teacher Education (JITTE), vol.6, pp.125-132, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okul Öncesi Dönemde Artırılmış Gerçeklikle İngilizce Kelime Öğrenme

Journal of Instructional Technologies Teacher Education, vol.6, pp.50-57, 2017 (Other Refereed National Journals)

The Evaluation of the Cognitive Learning Process of the Renewed Bloom Taxonomy Using a Web Based Expert System

The Turkish Online Journal of Educational Technology, vol.15, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Mezuniyet Öncesi Tıbbi Biyokimya Eğitimine İlişkin Tutum Ölçeği Geliştirme

J Contemp Med, vol.6, pp.291-299, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ortaokul ve Liselerde Uygulanan DesteklemeKurslarıyla İlgili Öğretmen Görüşleri

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.11, pp.153-171, 2016 (Other Refereed National Journals)

İLKÖĞRETİMDE GÖREV YAPAN BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİNEĞİTİMDE TEKNOLOJİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 2013 (Other Refereed National Journals)

FATİH PROJESİNDE KULLANILAN LCD PANEL ETKİLEŞİMLİ TAHTA UYGULAMALARINA YÖNELİK ÖĞRETMEN TUTUMLARI

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.21, no.3, pp.1221-1234, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ortaöğretim öğrencilerinin bilgisayar destekli matematik öğretimi hakkındaki görüşleri

Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, vol.6, pp.408-422, 2013 (Other Refereed National Journals)

Teachers’ remarks on interactive whiteboard with LCD panel technology

INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION IN MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.1, pp.294-300, 2013 (Journal Indexed in ESCI) identifier

İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, pp.73-92, 2013 (Other Refereed National Journals)

Özel Hastanelerin 1998-1999 Yıllarına Ait Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle Görece Verimlilik Analizi

Verimlilik Dergisi, vol.2004, no.2, pp.49-88, 2004 (Other Refereed National Journals)

Cumhuriyet Üniversitesi Fakültelerinin Performans Değerlendirmesi The Performence Assessment of Different Faculties of Cumhuriyet Universit

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2004 (Other Refereed National Journals)

Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi nin Veri zarflama Analizi Yöntemi ile Göreceli Etkinlik Ölçümü

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.5, pp.87-104, 2004 (Other Refereed National Journals)

Gelir Eşitsizliği Ölçümünde KullanılanYöntemler

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.2, 2001 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Lacunary Almost Conull and Lacunary Almost Coregular Matrices Operators

Journal of The Faculty of Science Ege University, vol.22, no.2, pp.77-83, 1999 (International Refereed University Journal)

On Statistically Rotation Sets for Maps of the Cm Class

Journal of The Faculty of Science Ege University, vol.20, no.26, pp.133-140, 1997 (International Refereed University Journal)

The Rotation Sets For The Homeomorphism Hm Class

HACETTEPE FEN VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.25, pp.69-75, 1996 (International Refereed University Journal)

Hemen Hemen Rotasyon Entropi Fonksiyonu Üzerine

HACETTEPE FEN VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.15, no.23, pp.31-45, 1994 (International Refereed University Journal)

Akışlara Göre Rotasyon Kümeleri

YYÜ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.3, no.1, pp.199-209, 1993 (International Refereed University Journal)

Cm Sınıfının Dönüşümlerine Göre Rotasyon Kümeleri

Hacettepe fen ve mühendislik bilimleri dergisi, vol.13, no.21, pp.63-83, 1992 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Matematik Öğretiminde Stem Uygulamaları

Uluslararası Eğitim Teknolojileri Zirvesi (UETS), Sivas, Turkey, 27 - 28 October 2017

Zorunlu Ortak Derslerin Uzaktan Eğitimle Verilmesine Yönelik Öğretmen Adaylarının Değerlendirmeleri

11th International Computer InstructionalTechnologies Symposium (ICITS 2017), Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017

Matematik Öğretimi İçin E-İçerik Geliştirme Uygulamaları ve İyi Örnekler

Eğitimde FATİH ProjesiEğitim Teknolojileri Zirvesi, Sivas, Turkey, 17 - 18 November 2017

Cyber Crime Awareness in Young Brains: The Case of Erzurum

II. ULUSLARARASI IĞDIR SEMPOZYUMU, Iğdır, Turkey, 9 - 11 October 2017, pp.294-295 Sustainable Development

Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansı

Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansı, İstanbul, Turkey, 16 - 17 October 2014

Çevrimiçi Eğitim Etkileşim İndeksi

Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi-YBS 2014, Turkey, 16 - 18 October 2014

Investigation of Academic Performance of E Learning Environments With Data Mining

International Conference on Information and Social Science-ISS 2013, Nagoya, Japan, 24 - 26 September 2013

E-Çalışma Yaprağı

7. International Computer and Instructional Technologies Symposium, Erzurum, Turkey, 6 - 08 June 2013

The effect of mathematica on primary students' perceptions of properties of three - dimensional geometric objects

Cyprus International Conference on Educational Research (CY-ICER), CYPRUS, 8 - 11 February 2012, vol.47, pp.507-514 identifier

Effects of written and voice asynchronous feedbacks for assignment on learning and satisfaction in face to face education

International Conference on Society and Information Tecnologies, Orlando, United States Of America, 6 - 09 April 2010 identifier

Books & Book Chapters

CANLI DERSLER VE ETKİLEŞİM

Gazi Yayın Dağıtım, Ankara, 2021

TÜREV VE UYGULAMALARI

in: Sosyal Bilimlerde Matematik Uygulamaları, CAVİT YEŞİLYURT, Editor, ERTUAL, Erzurum, pp.151-167, 2020

TÜREVİN İKTİSADİ UYGULAMALARI

in: SOSYAL BİLİMLERDE MATEMATİK UYGULAMALARI, CAVİT YEŞİLYURT, Editor, ERTUAL, Erzurum, pp.168-180, 2020

İşletmelerde Etkinliğin Ölçülmesi: Metal Ana Sanayi Sektöründe Bir Uygulama

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yeni Ufuklar, Sönmez, Sinan; Özçoban, Ertan; Balkan, Dursun; Karakuş, Hüseyin, Editor, Gece Akademi, pp.317-333, 2020

İŞLETMELERDE ETKİNLİĞİN ÖLÇÜLMESİ: METAL ANA SANAYİ SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

in: Sosyal, Beşeri ve iktisadi Bilimler 4 Alanında Yeni Ufuklar, Sönmez S., Özçoban E., Balkan D., Karakuş H. , Editor, Gece Yayınları, New York, pp.317-334, 2019

Wındows 8 İşletim Sisteminde Sık Kullanılan Uygulamalar (Donatılar)

in: İşletim Sistemleri, , Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, 2016

İşletim Sisteminde Dosya/Klasör Yapısı Ve Yönetimi

in: İşletim sistemleri, , Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, 2016

İşletim Sisteminde Masaüstü Ve Araçları

in: İşletim sistemleri, , Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim fakültesi, 2016

İşletim Sistemlerine Giriş

in: İşletim sistemleri, , Editor, Atatürk Üniversitesi açıköğretim fakültesi, 2016

MATHEMATICA 5

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2004

LİNEER PROGRAMLAMA

Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, 1995