Education Information

Education Information

 • 2010 - 2012 Associate Degree

  Anadolu University, Open Educatıon Faculty, Hukuk Bölümü/ Adalet Programı, Turkey

 • 1995 - 1999 Doctorate

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme/Yönetim Ve Organizasyon, Turkey

 • 1993 - 1995 Postgraduate

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme/Yönetim Ve Organizasyan, Turkey

 • 1989 - 1993 Undergraduate

  Ataturk University, İ.İ.B.F, İşletme, Turkey

Dissertations

 • 1999 Doctorate

  Çevresel Çalkantı ve Örgüt Kültürü

  Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme/ Yönetim Ve Organizasyon

 • 1995 Postgraduate

  İşletmelerde Çevre Yönetimi-Bir Uygulama

  Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme/Yönetim Ve Organizasyon

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2023Uzaktan Öğreticilik Sertifikası

  Education Management and Planning , Atatürk Üniversitesi

 • 2022Çalışanların Temel İş sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

  Occupational Health and Safety , Atatürk Üniversitesi

 • 2017Bilirkişilik Temel Eğitimi

  Other , TÜRMOB

 • 2013Meslek Mensupları Geçiş Dönemi Eğitim Programı

  Vocational Training , Sakarya Üniversitesi