Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Kur Riskinin Piyasa Değerine Etkisi: Borsa İstanbul’da Bir Analiz

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.27, no.2, pp.277-289, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE PARANIN TARİHİ: FİZİKİ PARADAN KRİPTO PARAYA

Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, vol.0, no.0, pp.253-364, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Evaluation of Financial Performances of Participation Banks with The TOPSIS Method in International Dimensions

Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi, vol.7, no.3, pp.230-263, 2021 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

Ulaştırma ve Depolama Sektörü İşletmelerinin Finansal Performanslarının SWARA-OCRA Modeli ile Değerlendirilmesi

İşletme Akademisi Dergisi, vol.2, no.3, pp.240-253, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sermaye Yapısı ve Firma Performansı İlişkisi: BİST Otomotiv Sektörü Üzerine Ampirik Bir Çalışma

Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.4, no.2, pp.219-235, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’de A Tipi Yatırım Fonlarının Performans Analizi (01/2013- 12/2017)

Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.13, no.3, pp.462-476, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’de 2016 Yılında Gerçekleştirilen Bazı Terör Saldırılarının Hisse Getirileri Üzerindeki Etkisi: BIST’te Bir Uygulama

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.23, no.4, pp.1737-1749, 2019 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

POLİTİK SEÇİM TARİHLERİ ETRAFINDAANORMAL GETİRİ HAREKETLERİ:BORSA İSTANBUL ÖRNEĞİ

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, vol.23, no.80, pp.569-582, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Makroekonomik Faktörlerin Hisse Senedi Getirilerine Etkilerinin BIST’de Araştırılması

Muhasebe ve Finansman Dergisi, pp.207-232, 2018 (Other Refereed National Journals)

B TİPİ YATIRIM FONLARININ PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

the Journal of Academic Social Sciences, vol.70, pp.162-182, 2018 (Other Refereed National Journals)

FİRMA DEĞERLEMESİNDE İNDİRGENMİŞ NAKİT AKIMLARIYÖNTEMİNİN KULLANIMI: BIST BİLİŞİM ENDEKSİNDE YERALAN FİRMALAR ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.31, pp.1221-1238, 2017 (Other Refereed National Journals)

FİRMALARIN FİNANSMAN SORUNUNA ALTERNATİF OLARAK GİRİŞİM SERMAYESİ FİNANSMAN MODELİNİN KULLANIMI İSTANBUL İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, vol.30, no.4, pp.811-830, 2016 (International Refereed University Journal)

FİRMALARIN FİNANSMAN SORUNUNA ALTERNATİF OLARAK GİRİŞİM SERMAYESİ FİNANSMAN MODELİNİN KULLANIMI İSTANBUL İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, vol.30, no.4, pp.811-830, 2016 (International Refereed University Journal)

Finansal Okuryazarlık: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergis, vol.2, no.1, 2016 (Other Refereed National Journals)

KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ İLE ŞİRKET HİSSE SENEDİ GETİRİ İLİŞKİSİ BIST DE BİR UYGULAMA

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.8, no.2, pp.73-82, 2015 (National Refreed University Journal)

KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ İLE ŞİRKET HİSSE SENEDİ GETİRİ İLİŞKİSİ BIST DE BİR UYGULAMA

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.8, no.2, pp.73-82, 2015 (National Refreed University Journal)

GÜMÜŞ FİYATLARI VE DOW JONES ENDEKSİ’NİN ALTIN FİYATLARINA ETKİSİ ÜZERİNE EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK ANALİZİ

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.3, no.6, pp.33-48, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

İMKB’DE İŞLEM GÖREN BANKALARIN ETKİNLİKLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ÖLÇÜMÜ

VERİMLİLİK DERGİSİ, vol.0, pp.67-81, 2014 (Other Refereed National Journals)

YAPAY SİNİR AĞLARI VE DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİ YÖNTEMLERİYLE BORSA ENDEKSİ TAHMİNİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ İİBF DERGİSİ, vol.19, no.1, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

BIST de Halka Açılan Şirketlerde Düşük Fiyatlama Anomalisine Etki Edebilen Değişkenlerin Analizi 1995 2010 Dönemi

AFYON KOCATEPE İİBF DERGİSİ, vol.15, no.2, pp.217-241, 2013 (National Refreed University Journal)

Gümüş Fiyatları veDow Jones Endeksi nin Altın Fiyatlarına EtkisiÜzerine Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizi

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.3, no.6, pp.1-20, 2013 (National Refreed University Journal)

Gümüş Fiyatları veDow Jones Endeksi nin Altın Fiyatlarına EtkisiÜzerine Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizi

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.3, no.6, pp.1-20, 2013 (National Refreed University Journal)

İşletmelerin Finansal Başarısızlığının Veri Madenciliği ve Diskriminant Analizi Modelleri ile Tahmin Edilmesi

AFYON KOCATEPE İİBF DERGİSİ, vol.15, no.1, pp.237-254, 2013 (National Refreed University Journal)

İşletmelerin Finansal Başarısızlığının Veri Madenciliği ve Diskriminant Analizi Modelleri ile Tahmin Edilmesi

AFYON KOCATEPE İİBF DERGİSİ, vol.15, no.1, pp.237-254, 2013 (National Refreed University Journal)

Altın Fiyatlarını Etkileyen Talep Yönlü Faktörlerin Tespiti 1988 2013 Dönemi

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.15, 2013 (Other Refereed National Journals)

BIST de Halka Açılan Şirketlerde Düşük Fiyatlama Anomalisine Etki Edebilen Değişkenlerin Analizi 1995 2010 Dönemi

AFYON KOCATEPE İİBF DERGİSİ, vol.15, no.2, pp.217-241, 2013 (National Refreed University Journal)

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI’NDA HESAPLANAN ENDEKSLER ARASI İLİŞKİLER

Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.2, no.5, pp.21-34, 2013 (Other Refereed National Journals)

Erzurum İli Temel ve Destekleyici Turistik Ürün Çeşitlerinin Değerlendirilmesi

LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi, vol.4, no.1, pp.84-109, 2013 (National Refreed University Journal)

Erzurum İli Temel ve Destekleyici Turistik Ürün Çeşitlerinin Değerlendirilmesi

LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi, vol.4, no.1, pp.84-109, 2013 (National Refreed University Journal)

Türkiye’deki Factoring Şirketlerinin İç Kontrol Sistemlerinde Etkinlik Araştırması

KOCAELİ ÜNİ SBE, no.26, pp.61-76, 2013 (Other Refereed National Journals)

Sermaye Yapısını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Türkiyeve Portekiz Firmaları Üzerine Bir Uygulama

Finans Politik Ekonomik Yorumlar, vol.49, no.570, pp.21-35, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

İşletmelerin Mali Başarısızlığının Yapay Sinir Ağları ve Lojistik Regresyon Modeli ile Tahmin Edilmesi

Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, vol.48, no.560, pp.45-56, 2011 (Other Refereed National Journals)

İşletmelerin Mali Başarısızlığının Yapay Sinir Ağları ve Lojistik Regresyon Modeli ile Tahmin Edilmesi

Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, vol.48, no.560, pp.45-56, 2011 (Other Refereed National Journals)

Efficiency and Limited Arbitrage in the Stock Markets: Evidences from ISE

The ISE Review, vol.13, no.49, pp.39-55, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Efficiency and Limited Arbitrage in the Stock Markets: Evidences from ISE

The ISE Review, vol.13, no.49, pp.39-55, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effect of Foreign Portfolio Investments in the ISE: An Index-Based Study

The ISE Review, vol.12, no.47, pp.1-18, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effect of Foreign Portfolio Investments in the ISE: An Index-Based Study

The ISE Review, vol.12, no.47, pp.1-18, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

İMKB Performansı Ekonomik Büyüme Oranı Arasındaki İlişki 1998 Ç1 2010 Ç3 Dönemi

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED), vol.2011, pp.152-167, 2011 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Hisse Senedi Piyasalarında Görülen Anomaliler ve Bireysel YatırımcıÜzerine Bir Araştırma

ATATÜRK ÜNİ SOSYAL BİL. ENSTİTÜSÜ, vol.14, no.2, pp.1-22, 2010 (National Refreed University Journal)

Hisse Senedi Piyasalarında Görülen Anomaliler ve Bireysel YatırımcıÜzerine Bir Araştırma

ATATÜRK ÜNİ SOSYAL BİL. ENSTİTÜSÜ, vol.14, no.2, pp.1-22, 2010 (National Refreed University Journal)

Granger Causality Between Stock Price and Trading Volume A Stock Based Analysis in the ISE

ISE Review, vol.11, pp.1-17, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bankaların Yeni Risk Düzenlemeleri KapsamındaBasel II ve Kobiler

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.13, pp.391-402, 2009 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

"Geçmişten Günümüze Paranın Tarihsel Süreci"

2. Uluslararası Muhasebe ve Finans Tarihi Kongresi, Trabzon, Turkey, 14 October 2021

ÇİMSA Entegre Faaliyet Raporunun Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesi Açısından Değerlendirilmesi

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Gümüşhane, Turkey, 7 - 09 November 2019, pp.1

Çimsa Entegre Faaliyet Raporunun Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesi Açısından Değerlendirilmesi

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Gümüşhane, Turkey, 7 - 09 November 2019, pp.1

ENERJİ İTHALATININ CARİ İŞLEMLER AÇIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİNİNCELENMESİ

ARTVIN INTERNATIONAL CONGRESS of SOCIAL SCIENCES-CURRENT DEVELOPMENTS IN GLOBAL ECONOMY, FINANCE AND POLITICS, Artvin, Turkey, 17 - 19 April 2019, pp.351-359

1990-2015 YILLARI ARASINDA YAPILAN GENEL SEÇİMLER ETRAFINDA ANORMAL GETİRİ HAREKETLERİ: BORSA İSTANBUL ÖRNEĞİ

II. ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET VE YÖNETİM SEMPOZYUMU, Diyarbakır, Turkey, 10 - 12 October 2018, pp.476-485

Türkiye’de Gerçekleştirilen Bazı Terörist Saldırıların Hisse Getirileri Üzerindeki Etkisi: BİST’te Bir Uygulama

II.ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Baku, Azerbaijan, 19 - 21 October 2017, pp.225-226 Sustainable Development

KATILIM BANKALARININ PERFORMANSLARININDEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE’xxDEKİ KATILIMBANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

INTERNATIONAL CONGRESS OFISLAMIC ECONOMY, FINANCEAND ETHICS, İstanbul, Turkey, 28 - 29 October 2017, pp.76

Türkiye’deki katılım bankalarının etkinlik ve verimliliklerinin TOPSIS ve VIKOR yöntemleri ile değerlendirilmesi

18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017

Firmaların Finansal Performansı Ar GeYatırımlarından Etkilenir mi Panel Veri Analizi ile birAraştırma

UNIDAP InternationalRegional Development Conference (Mus-2016), Muş, Turkey, 28 - 30 October 2016

RESEARCHING THE EFFECTS OF R D INVESTMENTS OF THE MANUFACTURING COMPANIESREGISTERED IN BIST CORPORATE GOVERNANCE INDEX OVER THE COMPANYPERFORMANCE

Global Business Research Congress (GBRC), May 26-27, 2016, Istanbul, Turkey, İstanbul, Turkey, 26 - 27 May 2016, pp.150-200

RESEARCHING THE EFFECTS OF R D INVESTMENTS OF THE MANUFACTURING COMPANIESREGISTERED IN BIST CORPORATE GOVERNANCE INDEX OVER THE COMPANYPERFORMANCE

Global Business Research Congress (GBRC), May 26-27, 2016, Istanbul, Turkey, İstanbul, Turkey, 26 - 27 May 2016, pp.150-200

The effect of nano MgO on the properties of cement composites A Review

International Conference on Engineering Education and Research 2015, Medine, Saudi Arabia, 20 - 21 December 2015

Optimal Portföy Seçimi Genetik Algoritma ve Hedef Programlama TekniklerininUygulanması

XVIth INTERNATIONAL SYMPOSIUMON ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCHAND STATISTICS, Saray Bosna, Bosnia And Herzegovina, 7 - 12 May 2015, pp.150-200

Optimal Portföy Seçimi Genetik Algoritma ve Hedef Programlama TekniklerininUygulanması

XVIth INTERNATIONAL SYMPOSIUMON ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCHAND STATISTICS, Saray Bosna, Bosnia And Herzegovina, 7 - 12 May 2015, pp.150-200

Finansal Başarısızlığın Tahmin Edilmesinde Yapay Sinir Ağları ve Lojistik Regresyon Modelinin Karşılaştırılması

12. International Symposium On Ekonometrics Statistics and Operations Research, Denizli, Türkiye, 26 - 29 May 2011, pp.111-119

Finansal Başarısızlığın Tahmin Edilmesinde Yapay Sinir Ağları ve Lojistik Regresyon Modelinin Karşılaştırılması

12. International Symposium On Ekonometrics Statistics and Operations Research, Denizli, Turkey, 26 - 29 May 2011, pp.111-119

Hisse Senedi Fiyatları İle Döviz Kuru Arasındaki Dinamik İlişkinin Belirlenmesi Avrasya Örneği

INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES, İstanbul, Turkey, 27 - 30 September 2010, pp.150-200

Hisse Senedi Fiyatları İle Döviz Kuru Arasındaki Dinamik İlişkinin Belirlenmesi Avrasya Örneği

INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES, İstanbul, Turkey, 27 - 30 September 2010, pp.150-200

Books & Book Chapters

FİNANSAL ANALİZ UYGULAMALARI

İMAJ YAYINEVİ, Ankara, 2019

Bankalarda Aktif PasifYönetimi: Ticari ve Katılım Bankaları Üzerine Bir Uygulama

in: TEORİK VE AMPİRİK PERSPEKTİFTE SEÇİLMİŞFİNANS KONULARI, ERAY GEMİCİ, Editor, NOBEL, Ankara, pp.29-86, 2019

VERGİ MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE DİĞER İNDİRİMLER VEKANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLERİN, MALİ KÂRTESPİTİNE ETKİSİ

in: TEORİK VE AMPİRİK PERSPEKTİFTE SEÇİLMİŞ FİNANS KONULARI, ERAY GEMİCİ, Editor, NOBEL, Ankara, pp.299-328, 2019

ÇALIŞMA SERMAYESİ

in: İŞLETME FİNANSMANI, PROF. DR. TURAN ÖNDEŞ, Editor, Atatürk Üni Açık Öğretim Fakültesi, Erzurum, pp.150-200, 2016

TÜREV ÜRÜNLER

in: FİNANSAL YÖNETİM, DOÇ. DR. BEKİR ELMAS, Editor, Atatürk Üni Açık Öğretim Fakültesi, Erzurum, pp.100-150, 2016

TÜREV ÜRÜNLER

in: FİNANSAL YÖNETİM, DOÇ. DR. BEKİR ELMAS, Editor, Atatürk Üni Açık Öğretim Fakültesi, Erzurum, pp.100-150, 2016

ÇALIŞMA SERMAYESİ

in: İŞLETME FİNANSMANI, PROF. DR. TURAN ÖNDEŞ, Editor, Atatürk Üni Açık Öğretim Fakültesi, Erzurum, pp.150-200, 2016

FİNASAL SİSTEM

in: İŞLETME FİNANSMANI, PROF. DR. TURAN ÖNDEŞ, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Erzurum, pp.150-200, 2016

FİNASAL SİSTEM

in: İŞLETME FİNANSMANI, PROF. DR. TURAN ÖNDEŞ, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Erzurum, pp.150-200, 2016