Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

"Geçmişten Günümüze Paranın Tarihsel Süreci"

2. Uluslararası Muhasebe ve Finans Tarihi Kongresi, Trabzon, Turkey, 14 October 2021

ENERJİ İTHALATININ CARİ İŞLEMLER AÇIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİNİNCELENMESİ

ARTVIN INTERNATIONAL CONGRESS of SOCIAL SCIENCES-CURRENT DEVELOPMENTS IN GLOBAL ECONOMY, FINANCE AND POLITICS, Artvin, Turkey, 17 - 19 April 2019, pp.351-359

1990-2015 YILLARI ARASINDA YAPILAN GENEL SEÇİMLER ETRAFINDA ANORMAL GETİRİ HAREKETLERİ: BORSA İSTANBUL ÖRNEĞİ

II. ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET VE YÖNETİM SEMPOZYUMU, Diyarbakır, Turkey, 10 - 12 October 2018, pp.476-485

Türkiye’de Gerçekleştirilen Bazı Terörist Saldırıların Hisse Getirileri Üzerindeki Etkisi: BİST’te Bir Uygulama

II.ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Baku, Azerbaijan, 19 - 21 October 2017, pp.225-226 Sustainable Development

KATILIM BANKALARININ PERFORMANSLARININDEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE’xxDEKİ KATILIMBANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

INTERNATIONAL CONGRESS OFISLAMIC ECONOMY, FINANCEAND ETHICS, İstanbul, Turkey, 28 - 29 October 2017, pp.76

Türkiye’deki katılım bankalarının etkinlik ve verimliliklerinin TOPSIS ve VIKOR yöntemleri ile değerlendirilmesi

18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017

Firmaların Finansal Performansı Ar GeYatırımlarından Etkilenir mi Panel Veri Analizi ile birAraştırma

UNIDAP InternationalRegional Development Conference (Mus-2016), Muş, Turkey, 28 - 30 October 2016

RESEARCHING THE EFFECTS OF R D INVESTMENTS OF THE MANUFACTURING COMPANIESREGISTERED IN BIST CORPORATE GOVERNANCE INDEX OVER THE COMPANYPERFORMANCE

Global Business Research Congress (GBRC), May 26-27, 2016, Istanbul, Turkey, İstanbul, Turkey, 26 - 27 May 2016, pp.150-200

RESEARCHING THE EFFECTS OF R D INVESTMENTS OF THE MANUFACTURING COMPANIESREGISTERED IN BIST CORPORATE GOVERNANCE INDEX OVER THE COMPANYPERFORMANCE

Global Business Research Congress (GBRC), May 26-27, 2016, Istanbul, Turkey, İstanbul, Turkey, 26 - 27 May 2016, pp.150-200

The effect of nano MgO on the properties of cement composites A Review

International Conference on Engineering Education and Research 2015, Medine, Saudi Arabia, 20 - 21 December 2015

Optimal Portföy Seçimi Genetik Algoritma ve Hedef Programlama TekniklerininUygulanması

XVIth INTERNATIONAL SYMPOSIUMON ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCHAND STATISTICS, Saray Bosna, Bosnia And Herzegovina, 7 - 12 May 2015, pp.150-200

Optimal Portföy Seçimi Genetik Algoritma ve Hedef Programlama TekniklerininUygulanması

XVIth INTERNATIONAL SYMPOSIUMON ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCHAND STATISTICS, Saray Bosna, Bosnia And Herzegovina, 7 - 12 May 2015, pp.150-200

Finansal Başarısızlığın Tahmin Edilmesinde Yapay Sinir Ağları ve Lojistik Regresyon Modelinin Karşılaştırılması

12. International Symposium On Ekonometrics Statistics and Operations Research, Denizli, Türkiye, 26 - 29 May 2011, pp.111-119

Finansal Başarısızlığın Tahmin Edilmesinde Yapay Sinir Ağları ve Lojistik Regresyon Modelinin Karşılaştırılması

12. International Symposium On Ekonometrics Statistics and Operations Research, Denizli, Turkey, 26 - 29 May 2011, pp.111-119

Hisse Senedi Fiyatları İle Döviz Kuru Arasındaki Dinamik İlişkinin Belirlenmesi Avrasya Örneği

INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES, İstanbul, Turkey, 27 - 30 September 2010, pp.150-200

Hisse Senedi Fiyatları İle Döviz Kuru Arasındaki Dinamik İlişkinin Belirlenmesi Avrasya Örneği

INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES, İstanbul, Turkey, 27 - 30 September 2010, pp.150-200

Books & Book Chapters

Hisse Senedi Piyasalarında Sürü Davranışı

in: DAVRANIŞSAL FİNANS: Yatırımcı Tercihleri, Piyasa Anomalileri Kısayollar ve Yanlılıklar, Dr. Hande ÇALIŞKAN TERZİOĞLU Doç. Dr. Nüket KIRCI ÇEVİK Prof. Dr. Emrah İsmail ÇEVİK, Editor, Özgür Yayınları, Ankara, pp.1-30, 2022

FİNANSAL ANALİZ UYGULAMALARI

İMAJ YAYINEVİ, Ankara, 2019

Bankalarda Aktif PasifYönetimi: Ticari ve Katılım Bankaları Üzerine Bir Uygulama

in: TEORİK VE AMPİRİK PERSPEKTİFTE SEÇİLMİŞFİNANS KONULARI, ERAY GEMİCİ, Editor, NOBEL, Ankara, pp.29-86, 2019

VERGİ MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE DİĞER İNDİRİMLER VEKANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLERİN, MALİ KÂRTESPİTİNE ETKİSİ

in: TEORİK VE AMPİRİK PERSPEKTİFTE SEÇİLMİŞ FİNANS KONULARI, ERAY GEMİCİ, Editor, NOBEL, Ankara, pp.299-328, 2019

TÜREV ÜRÜNLER

in: FİNANSAL YÖNETİM, DOÇ. DR. BEKİR ELMAS, Editor, Atatürk Üni Açık Öğretim Fakültesi, Erzurum, pp.100-150, 2016

ÇALIŞMA SERMAYESİ

in: İŞLETME FİNANSMANI, PROF. DR. TURAN ÖNDEŞ, Editor, Atatürk Üni Açık Öğretim Fakültesi, Erzurum, pp.150-200, 2016

ÇALIŞMA SERMAYESİ

in: İŞLETME FİNANSMANI, PROF. DR. TURAN ÖNDEŞ, Editor, Atatürk Üni Açık Öğretim Fakültesi, Erzurum, pp.150-200, 2016

TÜREV ÜRÜNLER

in: FİNANSAL YÖNETİM, DOÇ. DR. BEKİR ELMAS, Editor, Atatürk Üni Açık Öğretim Fakültesi, Erzurum, pp.100-150, 2016

FİNASAL SİSTEM

in: İŞLETME FİNANSMANI, PROF. DR. TURAN ÖNDEŞ, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Erzurum, pp.150-200, 2016

FİNASAL SİSTEM

in: İŞLETME FİNANSMANI, PROF. DR. TURAN ÖNDEŞ, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Erzurum, pp.150-200, 2016

Metrics

Publication

105

Project

3

Thesis Advisory

4

Open Access

6
UN Sustainable Development Goals