Prof.

Bülent POLAT


Veteriner Fakültesi

Klinik Bilimler

Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi Anabilim Dalı

Education Information

2001 - 2005

2001 - 2005

Doctorate

Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner Doğıum Ve Jinekoloji, Turkey

1993 - 1998

1993 - 1998

Undergraduate

Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Turkey

Dissertations

2005

2005

Doctorate

EPİDERMAL BÜYÜME FAKTÖRÜNÜN SIĞIR OOSİTLERİNİN İN VİTRO MATURASYONU VE FERTİLİZASYONUNA ETKİSİ

Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner Doğum Ve Jinekoloji

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Health Sciences, Veterinary Sciences, Clinical Sciences, Veterinary Obstetrics and Gynecology

Academic Titles / Tasks

2016 - Continues

2016 - Continues

Professor

Ataturk University, Veteriner Fakültesi, Klinik Bilimler

2011 - 2016

2011 - 2016

Associate Professor

Ataturk University, Veteriner Fakültesi, Klinik Bilimler

2007 - 2011

2007 - 2011

Assistant Professor

Ataturk University, Veteriner Fakültesi, Klinik Bilimler

2005 - 2007

2005 - 2007

Research Assistant

Ataturk University, Veteriner Fakültesi, Klinik Bilimler

2001 - 2005

2001 - 2005

Research Assistant

Ankara University, Faculty Of Veterınary Medıcıne, Department Of Clınıcal Scıences

Managerial Experience

2021 - Continues

2021 - Continues

Member of the Senate

Ataturk University, Veteriner Fakültesi, Klinik Bilimler

2021 - Continues

2021 - Continues

Surgeon General

Ataturk University, Veteriner Fakültesi, Klinik Bilimler

2021 - Continues

2021 - Continues

Bölüm Stratejik Plan Komisyonu Başkanı

Ataturk University, Veteriner Fakültesi, Klinik Bilimler

2020 - Continues

2020 - Continues

Vice Dean

Ataturk University, Veteriner Fakültesi, Klinik Bilimler

2020 - Continues

2020 - Continues

Fakülte Burs Komisyonu Üyeliği

Ataturk University, Veteriner Fakültesi, Klinik Bilimler

2018 - Continues

2018 - Continues

Head of Department

Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü

2018 - Continues

2018 - Continues

Fakülte Kurulu Üyesi

Ataturk University, Veteriner Fakültesi, Klinik Bilimler

2018 - Continues

2018 - Continues

Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Başkanı

Ataturk University, Veteriner Fakültesi, Klinik Bilimler

2018 - Continues

2018 - Continues

Hastane Yönetim Kurulu Üyesi

Ataturk University, Veteriner Fakültesi, Klinik Bilimler

2018 - Continues

2018 - Continues

Hayvan Hastanesi Raporlama Komisyonu Başkanı

Ataturk University, Veteriner Fakültesi, Klinik Bilimler

2013 - Continues

2013 - Continues

Head of Department

Ataturk University, Veteriner Fakültesi, Klinik Bilimler

2018 - 2021

2018 - 2021

Ethics Committee Member

Ataturk University, Veteriner Fakültesi, Klinik Bilimler

2017 - 2017

2017 - 2017

Vice Dean

Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Mesleki Uygulama II

Postgraduate

Postgraduate

Veteriner Jinekolojide Operasyonlar

Undergraduate

Undergraduate

Meme Sağlığı ve Hastalıkları

Undergraduate

Undergraduate

Doğum ve Jinekoloji II

Undergraduate

Undergraduate

Doğum ve Jinekoloji II

Doctorate

Doctorate

Uzmanlık Alan Dersi

Undergraduate

Undergraduate

Doğum ve Jinekoloji II

Doctorate

Doctorate

Uzmanlık Alan Dersi 1

Undergraduate

Undergraduate

Klinik Uygulama III

Doctorate

Doctorate

Uzmanlık Alan Dersi - II

Doctorate

Doctorate

Pet Hayvanlarında Üremenin Kontrolü

Doctorate

Doctorate

Evcil Hayvanlarda Jinekolojik Ultrasonografi

Doctorate

Doctorate

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Doctorate

Doctorate

Ruminantlarda Embriyo Transferi ve Teknikleri

Postgraduate

Postgraduate

Embriyo Nakli

Postgraduate

Postgraduate

Uzmanlık Alan Dersi YL

Doctorate

Doctorate

Ultrasonografinin Reprodüktif Kullanımı

Undergraduate

Undergraduate

Mesleki Uygulama I

Doctorate

Doctorate

Dişi Kedi ve Köpeklerde Reprodüktif Kontrol Yöntemleri

Postgraduate

Postgraduate

Veteriner Jinekolojide Ultrasonografi

Doctorate

Doctorate

Uzmanlık Alan Dersi - I

Undergraduate

Undergraduate

Mezuniyet Tezi

Doctorate

Doctorate

Pet Hayvanlarında Jinekolojik Operasyonlar

Undergraduate

Undergraduate

Klinik Uygulama II

Postgraduate

Postgraduate

Evcil Hayvanlarda Doğum

Postgraduate

Postgraduate

Veteriner Jinekolojide Operasyonlar

Doctorate

Doctorate

Pet Hayvanlarında Üremenin Kontrolü

Undergraduate

Undergraduate

Seminer

Undergraduate

Undergraduate

Kliniğe Giriş

Undergraduate

Undergraduate

Klinik Uygulama

Postgraduate

Postgraduate

Veteriner Jinekolojide USG

Undergraduate

Undergraduate

Doğum ve Jinekoloji 1

Undergraduate

Undergraduate

Doğum ve Jinekoloji 2

Undergraduate

Undergraduate

Mesleki Uygulama

Undergraduate

Undergraduate

Kliniğe Giriş

Undergraduate

Undergraduate

Reprodüktif Endokrinoloji

Undergraduate

Undergraduate

Klinik Uygulama III

Undergraduate

Undergraduate

Kliniğe Giriş

Doctorate

Doctorate

Gebelik Dönemi, Fizyolojisi ve Endokrinolojisi

Doctorate

Doctorate

Puerperal Dönem ve Hastalıkları

Doctorate

Doctorate

Pet Hayvanlarda Meme Tümörleri ve Tedavileri

Undergraduate

Undergraduate

Klinik Uygulama

Postgraduate

Postgraduate

Veteriner Jinekolojide USG

Undergraduate

Undergraduate

Doğum ve Jinekoloji 1

Postgraduate

Postgraduate

Veteriner Jinekolojide Operasyonlar

Postgraduate

Postgraduate

Evcil Hayvanlarda Reprodüktif Anatomi

Undergraduate

Undergraduate

Klinik Uygulama III

Undergraduate

Undergraduate

Doğum ve Jinekoloji 2

Doctorate

Doctorate

Pet Hayvanlarda Meme Tümörleri ve Tedavileri

Undergraduate

Undergraduate

Klinik Uygulama

Postgraduate

Postgraduate

Veteriner Jinekolojide Operasyonlar

Doctorate

Doctorate

Gebelik Dönemi, Fizyolojisi ve Endokrinolojisi

Undergraduate

Undergraduate

Mesleki Uygulama

Doctorate

Doctorate

Puerperal Dönem ve Hastalıkları

Postgraduate

Postgraduate

Veteriner Jinekolojide USG

Undergraduate

Undergraduate

Doğum Bilgisi 1

Undergraduate

Undergraduate

Klinik Uygulama III

Doctorate

Doctorate

Pet Hayvanlarda Meme Tümörleri ve Tedavileri

Doctorate

Doctorate

Gebelik Dönemi, Fizyolojisi ve Endokrinolojisi

Postgraduate

Postgraduate

Rep. Hormonların veteriner Jinekolojide Kullanımı

Undergraduate

Undergraduate

Doğum Bilgisi 1

Postgraduate

Postgraduate

Puerperal Dönem ve Hastalıkları

Postgraduate

Postgraduate

Lab. Hay. Üreme ve

Postgraduate

Postgraduate

Evcil Hayvanlarda Gebe Doğum Sonrası Bakım

Doctorate

Doctorate

Puerperal Dönem ve Hastalıkları

Postgraduate

Postgraduate

Veteriner Jinekolojide Operasyonlar

Postgraduate

Postgraduate

Veteriner Jinekolojide USG

Postgraduate

Postgraduate

Veteriner Jinekolojide Operasyonlar

Postgraduate

Postgraduate

İn vitro Maniplasyonlar

Postgraduate

Postgraduate

Evcil Hayvanlarda Metabolizma Hastalıkları

Postgraduate

Postgraduate

Evcil Hayvanlarda gebelik Tanısı

Undergraduate

Undergraduate

Doğum Bilgisi 1

Undergraduate

Undergraduate

Doğum Bilgisi 1

Undergraduate

Undergraduate

Doğum Bilgisi 1

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

2009

2009

Effect of Epidermal Growth Factor on In Vitro Maturation of Cat Oocytes Recovered from Ovaries at Follicular and Luteal Stages

POLAT B. , Acar D. B. , Macun H. C. , Korkmaz O., ÇOLAK A. , Bastan A., et al.

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.15, no.4, pp.623-627, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2008

2008

The Influence of Epidermal Growth Factor on Maturation and Fertilisation of Bovine Oocytes In Vitro

Polat B. , SALMANOĞLU M. R.

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, vol.32, no.6, pp.457-462, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2007

2007

Efficacy randomised administration of cloxacillin at the beginning of dry period in dairy cows

ÇOLAK A. , KIRECCI E., POLAT B.

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.13, no.2, pp.127-131, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2017

2017

İneklerde Postpartum Dönemdeki Uterus Enfeksiyonlarının Tanısında Kullanılan Muayene Yöntemleri

Cannazik O. , İskender A. T. , Okur D. T. , Polat B.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ (ATAVET)I. ULUSLARARASI KATILIMLIÖĞRENCİ KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 18 - 20 October 2017

2017

2017

Sığırlarda Embriyo Transferi Uygulaması

Chacher M. F. A. , Okur D. T. , Polat B.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ (ATAVET)I. ULUSLARARASI KATILIMLIÖĞRENCİ KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 18 - 20 October 2017

2017

2017

Veteriner hekimlikte kök hücre tedavisi.

Cannazik O. , İskender A. T. , Okur D. T. , Polat B.

Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi I. Uluslararası Katılımlı Öğrenci Kongresi, Erzurum, Turkey, 18 - 20 October 2017

2017

2017

Endometriyal Sitoloji Yöntemi ile İneklerde Akut ve KronikEndometritisin Belirlenmesi

CANNAZİK O. , POLAT B. , ÇOLAK A. , SAĞLAM Y. S.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ (ATAVET)I. ULUSLARARASI KATILIMLIÖĞRENCİ KONGRESİ, 18 - 20 October 2017

2017

2017

Endometriyal sitoloji yöntemi ile ineklerde akut ve kronik endometritisin belirlenmesi

CANNAZİK O. , POLAT B. , ÇOLAK A. , SAĞLAM Y. S.

Atavet I. Uluslararası Katılımlı Öğrenci Kongresi, 18 - 20 October 2017

2015

2015

Subklinik endometritisli ineklerde intrauterin ozon ve rifaksimin tedavisinin karşılaştırılması

POLAT B. , CENGİZ M. , ÇOLAK A. , CANNAZİK O. , Şaki L.

Türk Veterine Jinekoloji Derneği VI. Uusal Kongresi, Fethiye, Turkey, 15 - 18 October 2015 Sustainable Development

2015

2015

Subklinik Endometritisli İneklerde İntrauterin Ozon ve Rifaksimin TedavisininKarşılaştırılması

POLAT B. , CENGİZ M. , ÇOLAK A. , CANNAZİK O.

TÜRK VETERİNER JİNEKOLOJİ DERNEĞİVI. ULUSAL KONGRESİ, Antalya, Turkey, 15 - 18 October 2015, pp.140 Sustainable Development

2015

2015

Postpartum Subklinik Endometritisli İneklerde Endometrial Ekotekstür Değişiklikleri

CANNAZİK O. , POLAT B. , CENGİZ M. , ÇOLAK A. , ORUÇ E. , ALTUN S. , et al.

TÜRK VETERİNER JİNEKOLOJİ DERNEĞİVI. ULUSAL KONGRESİ, Antalya, Turkey, 15 - 18 October 2015, pp.138

2015

2015

Postpartum subklinik endometritisli ineklerde endometrial ekotekstür değişiklikleri

Cannazik O. , Polat B. , Cengiz M. , Çolak A. , Oruç E. , Altun S. , et al.

Türk Veteriner Jinekoloji Derneği VI. Ulusal Kongresi, Muğla, Turkey, 15 - 18 October 2015, pp.142-143

2015

2015

Effect of a biocidal product on clinical endometritis in dairy cows

ÇOLAK A. , CENGİZ M. , CANNAZİK O. , POLAT B.

DIGEST International VET Istanbul Group Congress 2015, Saint Peter, Guernsey And Alderney, 7 - 09 April 2015, pp.572

2015

2015

Peproductive parameters in various dog breeds in Turkey

POLAT B. , ÇOLAK A. , HAYIRLI A. , CENGİZ M. , CANNAZİK O.

DIGEST International VET Istanbul Group Congress 2015, Saint Peter, Guernsey And Alderney, 7 - 09 April 2015, pp.704

2015

2015

Reproductive parameters in various dog breeds in Turkey

POLAT B. , ÇOLAK A. , HAYIRLI A. , CENGİZ M. , CANNAZİK O.

DIGEST INTERNATIONAL VETİSTANBUL GROUP CONGRESS 2015, Saint Peter, Guernsey And Alderney, 7 - 09 April 2015, pp.704

2015

2015

EFFECT OF BIOCIDAL PRODUCT ON CLINICAL ENDOMETRITIS IN DAIRY COWS

ÇOLAK A. , CENGİZ M. , CANNAZİK O. , POLAT B.

DIGEST INTERNATIONAL VETİSTANBUL GROUP CONGRESS 2015, Saint Peter, Guernsey And Alderney, 7 - 09 April 2015, pp.572

2015

2015

Östrustaki İneklerde Follikül Kanlanma Alanı ile Serum Östrojen Düzeyi Arasındaki Bağlantının Araştırılması

KAYA S., KAÇAR C., POLAT B.

Östrustaki İneklerde Follikül Kanlanma Alanı ile Serum Östrojen Düzeyi Arasındaki Bağlantının Araştırılması, 22 - 25 May 2015, pp.141-142

2011

2011

Breed parity and cycle season effects on life time reproductive parameters in bitches

POLAT B. , ÇOLAK A. , HAYIRLI A. , CENGİZ M.

15th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR), Antalya, Turkey, 15 - 17 September 2011, pp.141

2011

2011

Relation between bacterial and somatic cell count in cows milk

ÇOLAK A. , POLAT B. , CENGİZ S. , CANNAZİK O. , ADIGÜZEL M. C.

Days of veterinary medicine 2011, Ohrid, Macedonia, 9 - 11 September 2011

2011

2011

Relation between bacteria and somatic cell count in cows milk

ÇOLAK A. , POLAT B. , CENGİZ S. , CANNAZİK O. , ADIGÜZEL M. C.

Days of Veterinary Medicine 2011, Ohrid, Macedonia, 9 - 11 September 2011, pp.115

2010

2010

Süt ineklerinde subklinik mastitisin tanısında kızılötesi termografinin duyarlılığı ve özgünlüğü

ÇOLAK A. , POLAT B. , CENGİZ M. , YANMAZ L. E. , ORAL H., BAŞTAN A., et al.

IV. Veteriner Jinekoloji ''Uluslararası Katılımlı'', Antalya, Turkey, 4 - 07 November 2010, pp.156-157

2010

2010

Süt ineklerinde mastitisin tanısında termografinin duyarlılığı ve özgünlüğü

ÇOLAK A. , POLAT B. , CENGİZ M. , YANMAZ L. E. , ORAL H., BAŞTAN A., et al.

Veteriner Jinekoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Turkey, 23 - 25 September 2010

2010

2010

Gebe düvelerde meme bezi sekresyonunun bakteriyolojik olarak değerlendirilmesi

CENGİZ S. , CENGİZ M. , ÇOLAK A. , POLAT B.

Veteriner Jinekoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Turkey, 23 - 25 September 2010

2010

2010

Effects of precalving antibiotic treatment on mastitis and individual somatic cell count in heifers

BAŞTAN A., CENGİZ M. , CENGİZ S. , POLAT B. , ÇOLAK A. , AKAN M., et al.

14th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR), Eger, Hungary, 14 - 18 September 2010, vol.45, pp.62

2010

2010

Effects of precalving antibiotic treatment on mastitis and individual somatic cell count in heifers

Bastan A., Cengiz M., Cengiz S., Polat B. , Colak A., Akan M., et al.

14th Annual Conference of theEuropean-Societies-Domestic-Animals-Reproduction/22nd Annual Meeting of the EU-AI-Vets, Eger, Hungary, 15 - 22 September 2010, vol.45, pp.62 identifier

2009

2009

Interrelationships among Subclinical Mastitis Indices and their Relevance to Udder Skin Temperature

POLAT B. , ÇOLAK A. , CENGİZ M. , YANMAZ L. E. , ORAL H., BAŞTAN A., et al.

European Society of Domestic Animal Production (ESDAR), GENT, Belgium, 9 - 12 September 2009

2009

2009

Interrelationships among subclinical mastitis incides and their relevance to udder skin temperature

POLAT B. , ÇOLAK A. , CENGİZ M. , YANMAZ L. E. , ORAL H., BAŞTAN A., et al.

13th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR), Ghent, Belgium, 9 - 12 September 2009, vol.44, pp.80

2009

2009

İnterrelationships among subclinical mastitis indices and their relevance to udder skin temperature

POLAT B. , ÇOLAK A. , CENGİZ M. , YANMAZ L. E. , ORAL H., BAŞTAN A., et al.

13th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR), Ghent, Belgium, 9 - 12 September 2009, pp.80

2009

2009

Reproductive Parameters in Anatolian Water Buffalos and Affecting Factors of These Parameters

BECERİKLİSOY H. B. , AY S. S. , KAYA D., POLAT B. , FINDIK M., ASLAN S.

Conference of the European Society of Domestic Animal Production (ESDAR), 3 - 05 September 2009 identifier

2009

2009

Interrelationships among Subclinical Mastitis Indices and their Relevance to Udder Skin Temperature

Polat B. , Colak A., Cengiz M., Yanmaz L. E. , Oral H., Bastan A., et al.

13th Annual Conference of the European-Society-of-Domestic-Animal-Reproduction, Ghent, Belgium, 9 - 12 September 2009, vol.44, pp.80 identifier

2008

2008

Süt verimi ve subkilinik mastitisin memenin morfolojisine etkisi

HAYIRLI A. , POLAT B. , ÇOLAK A. , KAYNAR Ö.

III. Veteriner Jinekoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 26 October 2008, pp.148-149

2008

2008

Mastitisli Sütlerde Lipid ve Protein Profili

POLAT B. , KAYNAR Ö. , ÇOLAK A. , HAYIRLI A.

Türk Veteriner Jinekoloji Kongresi, Turkey, 21 - 23 August 2008

2008

2008

Süt Verimi ve Subklinik Mastitisin Memenin Morfolojisine Etkisi

HAYIRLI A. , POLAT B. , ÇOLAK A. , KAYNAR Ö.

Türk Veteriner Jinekoloji Kongresi, Turkey, 28 - 30 August 2008

2008

2008

Bir Ceylanda Ultrasonografi ile Gebelik Tanısı

ÇOLAK A. , POLAT B. , YANMAZ L. E. , KAYA M. , DOĞAN E.

Türk Veteriner Jinekoloji Kongresi, Turkey, 28 - 30 August 2008

2006

2006

Sütçü ineklerde subklinik mastitislerin tanısında infrared termografinin kullanımı

ÇOLAK A. , POLAT B. , OKUMUŞ Z. , KAYA M. , YANMAZ L. E.

II. Veteriner Jinekoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 05 November 2006, pp.60-61

2005

2005

Histomorphological Aspects of the Oviduct and Uterus and the Expression of MMP 2 and MMP 9 in Early Pregnant Bitches

BECERİKLİSOY H. B. , ASLAN S., POLAT B. , KANCA H.

10.bis 11. Februar 2005 in Zürih Schweizer Archiv für Tierheilkunde, 28 - 30 September 2005

2005

2005

Pregnant Bitches Produce Antibodies Against Contractile Proteins of the Cytoplasm

FINDIK M., BECERİKLİSOY H. B. , POLAT B. , BAŞTAN A.

10.bis 11. Februar 2005 in Zürih Schweizer Archiv für Tierheilkunde, 28 - 30 September 2005

2005

2005

The Expression of TGF ß CD 8 COX 1 MMP and MHC in Uterine Tissue from Pregnant Bitches

BECERİKLİSOY H. B. , KANCA H., POLAT B. , ASLAN S.

Annual Conference of European Society for Domestic Animal Reproduction, 1 - 03 September 2005

2010

2010

Köpeklerde seksüel siklus dönemlerinde uterus ve vaginadaki bakteriyel floranın değerlendirilmesi

CENGİZ M. , POLAT B. , ÇOLAK A.

Veteriner Jinekoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Turkey, 23 - 25 September 2010

2010

2010

Düvelerde doğum öncesi antibiyotik tedavisinin mastitis ve somatik hücre sayısı üzerine etkisi

BAŞTAN A., CENGİZ M. , CENGİZ S. , POLAT B. , ÇOLAK A. , BAKİ ACAR D.

Veteriner Jinekoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Turkey, 23 - 25 September 2010

2003

2003

Sütçü İneklerde Fertilite Problemleri

POLAT B.

Türk Veteriner Jinekoloji Kongresi, Turkey, 4 - 06 September 2003

2003

2003

Siklik Aktivite Göstermemiş Düvelerde PRID Kullanımı

ÇOLAK A. , POLAT B.

Türk Veteriner Jinekoloji Kongresi, Turkey, 4 - 06 September 2003

2001

2001

Türkiye ve ABD de Kullanılmakta olan Antimastit Preparatlarının Karşılaştırılması

ÇOLAK A. , ORAL H., POLAT B.

Süt inekçiliğinde Mastitis Sempozyumu, Turkey, 3 - 05 May 2001

Books & Book Chapters

2019

2019

Reprodüktif Hormonlar, Tanı ve Klinik Kullanımı

ÇOLAK A. , POLAT B. , CENGİZ M.

in: Çiftlik Hayvanlarında Doğum ve Jinekoloji, Mustafa Kaymaz, Murat Fındık, Ali Rişvanlı, Afşin Köker, Editor, Medipres Matbaacılık Ltd. Şti., Malatya, pp.1-29, 2019

Supported Projects

Activities in Scientific Journals

2021 - Continues

2021 - Continues

"Journal of Veterinary Case Reports

First Editor

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2008 - Continues

2008 - Continues

ESDAR

Member

1998 - Continues

1998 - Continues

Erzurum Bölgesi Veteriner Hekim Odası

Member

2014 - 2018

2014 - 2018

Erzurum Veteriner Hekimler Odası

Chairman

Scientific Refereeing

July 2020

July 2020

Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Other Journals

March 2020

March 2020

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER BİLİMLERİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

Tasks In Event Organizations

Mayıs 2021

Mayıs 2021

İneklerde Embriyo Transferi Teknolojisi

Scientific Congress

Polat B.
Erzurum, Turkey


Citations

Total Citations (WOS): 299

h-index (WOS): 8

Jury Memberships

December-2020

December 2020

Appointment Academic Staff

Appointment Academic Staff - Afyon Kocatepe Üniversitesi

February-2020

February 2020

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Ataturk University

January-2020

January 2020

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Kafkas Üniversitesi