Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2001 - 2005 Doktora

  Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner Doğıum Ve Jinekoloji, Türkiye

 • 1993 - 1998 Lisans

  Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2005 Doktora

  EPİDERMAL BÜYÜME FAKTÖRÜNÜN SIĞIR OOSİTLERİNİN İN VİTRO MATURASYONU VE FERTİLİZASYONUNA ETKİSİ

  Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner Doğum Ve Jinekoloji

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce