Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Endometriyal Sitoloji Yöntemi ile İneklerde Akut ve KronikEndometritisin Belirlenmesi

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ (ATAVET)I. ULUSLARARASI KATILIMLIÖĞRENCİ KONGRESİ, 18 - 20 Ekim 2017

Veteriner hekimlikte kök hücre tedavisi.

Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi I. Uluslararası Katılımlı Öğrenci Kongresi, 18 - 20 Ekim 2017

İneklerde Postpartum Dönemdeki Uterus Enfeksiyonlarının Tanısında Kullanılan Muayene Yöntemleri

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ (ATAVET)I. ULUSLARARASI KATILIMLIÖĞRENCİ KONGRESİ, 18 - 20 Ekim 2017

Sığırlarda Embriyo Transferi Uygulaması

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ (ATAVET)I. ULUSLARARASI KATILIMLIÖĞRENCİ KONGRESİ, 18 - 20 Ekim 2017

Postpartum Subklinik Endometritisli İneklerde Endometrial Ekotekstür Değişiklikleri

TÜRK VETERİNER JİNEKOLOJİ DERNEĞİVI. ULUSAL KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Ekim 2015, ss.138

EFFECT OF BIOCIDAL PRODUCT ON CLINICAL ENDOMETRITIS IN DAIRY COWS

DIGEST INTERNATIONAL VETİSTANBUL GROUP CONGRESS 2015, Saint Peter, Guernsey Ve Alderney, 7 - 09 Nisan 2015, ss.572

Reproductive parameters in various dog breeds in Turkey

DIGEST INTERNATIONAL VETİSTANBUL GROUP CONGRESS 2015, Saint Peter, Guernsey Ve Alderney, 7 - 09 Nisan 2015, ss.704

Östrustaki İneklerde Follikül Kanlanma Alanı ile Serum Östrojen Düzeyi Arasındaki Bağlantının Araştırılması

Östrustaki İneklerde Follikül Kanlanma Alanı ile Serum Östrojen Düzeyi Arasındaki Bağlantının Araştırılması, 22 - 25 Mayıs 2015, ss.141-142

Breed parity and cycle season effects on life time reproductive parameters in bitches

15th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR), Antalya, Türkiye, 15 - 17 Eylül 2011, ss.141

Süt ineklerinde subklinik mastitisin tanısında kızılötesi termografinin duyarlılığı ve özgünlüğü

IV. Veteriner Jinekoloji ''Uluslararası Katılımlı'', Antalya, Türkiye, 4 - 07 Kasım 2010, ss.156-157

Süt ineklerinde mastitisin tanısında termografinin duyarlılığı ve özgünlüğü

Veteriner Jinekoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Türkiye, 23 - 25 Eylül 2010

Gebe düvelerde meme bezi sekresyonunun bakteriyolojik olarak değerlendirilmesi

Veteriner Jinekoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Türkiye, 23 - 25 Eylül 2010

Interrelationships among subclinical mastitis incides and their relevance to udder skin temperature

13th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR), Ghent, Belçika, 9 - 12 Eylül 2009, cilt.44, ss.80

İnterrelationships among subclinical mastitis indices and their relevance to udder skin temperature

13th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR), Ghent, Belçika, 9 - 12 Eylül 2009, ss.80

Mastitisli Sütlerde Lipid ve Protein Profili

Türk Veteriner Jinekoloji Kongresi, Türkiye, 21 - 23 Ağustos 2008

Bir Ceylanda Ultrasonografi ile Gebelik Tanısı

Türk Veteriner Jinekoloji Kongresi, Türkiye, 28 - 30 Ağustos 2008

Süt Verimi ve Subklinik Mastitisin Memenin Morfolojisine Etkisi

Türk Veteriner Jinekoloji Kongresi, Türkiye, 28 - 30 Ağustos 2008

Pregnant Bitches Produce Antibodies Against Contractile Proteins of the Cytoplasm

10.bis 11. Februar 2005 in Zürih Schweizer Archiv für Tierheilkunde, 28 - 30 Eylül 2005

The Expression of TGF ß CD 8 COX 1 MMP and MHC in Uterine Tissue from Pregnant Bitches

Annual Conference of European Society for Domestic Animal Reproduction, 1 - 03 Eylül 2005

Köpeklerde seksüel siklus dönemlerinde uterus ve vaginadaki bakteriyel floranın değerlendirilmesi

Veteriner Jinekoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Türkiye, 23 - 25 Eylül 2010

Siklik Aktivite Göstermemiş Düvelerde PRID Kullanımı

Türk Veteriner Jinekoloji Kongresi, Türkiye, 4 - 06 Eylül 2003

Sütçü İneklerde Fertilite Problemleri

Türk Veteriner Jinekoloji Kongresi, Türkiye, 4 - 06 Eylül 2003

Kitap & Kitap Bölümleri

Reprodüktif Hormonlar, Tanı ve Klinik Kullanımları

Çiftlik Hayvanlarında Doğum ve Jinekoloji, , Editör, Medipres Matbaacılık yayıncılık Ltd.Şti., Malatya, ss.1-29, 2019