Education Information

Education Information

 • 2001 - 2005 Doctorate

  Ankara University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner Doğıum Ve Jinekoloji, Turkey

 • 1993 - 1998 Undergraduate

  Kafkas University, Faculty Of Veterınary Medıcıne, Turkey

Dissertations

 • 2005 Doctorate

  EPİDERMAL BÜYÜME FAKTÖRÜNÜN SIĞIR OOSİTLERİNİN İN VİTRO MATURASYONU VE FERTİLİZASYONUNA ETKİSİ

  Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner Doğum Ve Jinekoloji

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English