Education Information

Education Information

 • 2005 - 2009 Doctorate

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme/ Yönetim Ve Organizasyon, Turkey

 • 2003 - 2005 Postgraduate

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme/ Yönetim Ve Organizasyon, Turkey

 • 1998 - 2002 Undergraduate

  Istanbul Technical University, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü/ İşletme Mühendisliği Programı, Turkey

Dissertations

 • 2009 Doctorate

  Girişimcilikte Fırsat Tanımlamayı Etkileyen Bireysel Faktörler: Beşeri ve Sosyal Sermaye Perspektifi

  Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme/ Yönetim Ve Organizasyon

 • 2005 Postgraduate

  Örgütsel Özdeşleşme, Örgütsel İmaj ve Örgütsel Vatandaşlık İlişkisi: Bir Uygulama

  Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme/ Yönetim Ve Organizasyon

Foreign Languages

 • C1 Advanced English