Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

AŞIKLIK GELENEĞİNİN DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE BARIŞ MANÇO OLGUSU

MILLI FOLKLOR, cilt.11, ss.45-50, 2009 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)

AŞIKLIK GELENEĞİNİN DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE BARIŞ MANÇO OLGUSU

MILLI FOLKLOR, cilt.11, ss.45-50, 2009 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)

Zikri: Mistic folk poet of Erzurum

MILLI FOLKLOR, ss.93-101, 2007 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

SÖZLÜ GELENEKTEKİ ÂŞIK TARZI HALK HİKÂYELERİNİN YAPISI

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, ss.255-271, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Prof Dr M Orhan Okay ın Erzurum la İlgili Gözlem ve Değerlendirmeleri

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.219-227, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Halk Bilimi Araştırmaları Tarihinde Prof Dr Mehmet Kaplan ve Atatürk Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.257-272, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Necip İle Telli Hikayesi

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.307-330, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Azerbaycan Folklorunda Halk Dramı ve Oyun Temaşaları (Tehmasib Ferzeliyev - Akt.: Dilaver Düzgün & Fatih Ekici)

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.235-270, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Geleneksel Tiyatro Çalışmaları

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.143-158, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eflatun Cem Güney'in Erzurumlu Emrah İle İlgili Çalışmaları

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.149-158, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Halk Hikâyelerinde Şiir Söyleyen ve Yazan Kadınlar

Türk Halk Edebiyatı İncelemeleri, ss.179-186, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erzurum'da Tiyatro

Beyazdoğu, ss.47-51, 2011 (Hakemsiz Dergi)

Erzurumlu Mutasavvıf Halk Şairi Zikrî

Milli Folklor, cilt.10, ss.93-101, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Çıldırlı Aşık Şenlik ile Narmanlı Aşık Sümmani nin Karşılaşmaları

Milli Folklor, cilt.6, ss.24-267, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlı Döneminde Geleneksel Türk Tiyatrosunun Genel Görünümü

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, ss.63-69, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

DEDE KORKUT ANLATI GELENEĞİ VE BARIŞ MANÇO

DÜNYA KÜLTÜR MİRASI DEDE KORKUT ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, 25 - 27 April 2019

Sanatkârıyla Bütünleşen ve Ondan Daha Fazla Ünlenen Eser Örneği Olarak “Sefil Baykuş” Şiiri

̈LÜMÜNÜN 100. YILINDA KAĞIZMANLI HIFZI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, KAĞIZMAN, 7 - 09 April 2018, ss.135-156

Halk Bilgisi Derneği nin Türk Folklor Tarihindeki Yeri

V. Uluslararası Türk Halk Kültürü Kongresi, Ankara, Türkiye, 25 - 29 June 1996, ss.111-122

Kitap & Kitap Bölümleri

Erzurum Şairleri (Ziyaeddin Fahri)

Atatürk Üniversitesi Yayınevi, Erzurum, 2019

TÜRK HALK EDEBİYATI EL KİTABI

ÂŞIK EDEBİYATI, M. ÖCAL OĞUZ, Editör, GRAFİKER YAYINLARI, Ankara, ss.357-422, 2019

PROF. DR. ALİ BERAT ALPTEKİN ARMAĞANI

1976 YILINDA SİLİFKE KÖYLERİNDE DERLEME YAPAN GENÇ TÜRKOLOG: ALİ BERAT ALPTEKİN, ESMA ŞİMŞEK, HATİCE İÇEL, SELÇUK PEKER, ATİYE NAZLI, Editör, KÖMEN, Konya, ss.85-86, 2019

TÜRK HALK EDEBİYATI EL KİTABI

HALK TİYATROSU, M. ÖCAL OĞUZ, Editör, GRAFİKER YAYINLARI, Ankara, ss.321-356, 2019

BİLİMİN İZİNDE PROF. DR. PAKİZE PERVİN AYTAÇ ARMAĞANI

BİR HALK BİLİMİ PROFESÖRÜNÜN LİSANS TEZİ: DADAŞ (KAN) KÖYÜ HALK EDEBİYATO ÖRNEKLERİ, REYHAN GÖKBEN SALUK, Editör, BERİKAN, 2018

Türk Halk Edebiyatı El Kitabı

Aşık Edebyatı, M. Öcal Oğuz, Editör, Grafiker, Ankara, ss.287-344, 2017

Yunus Emre

Atatürk Üniversitesi, 2016

Feyzi Halıcı ve Yirminci Yüzyıl Aşıkları Üzerine Araştırmalar 1

Âşık Ali Rahmanî (Ali Çırçır), Ali Berat Alptekin, Editör, Akçağ, Ankara, ss.151-164, 2016

Ali Rahmani

Atatürk Üniversitesi Yayınları, 2015

Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu

Atatürk Üniversitesi, 2015

EMRAH

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, 2015

Folkloristik Prof. Dr. Dursun Yıldırım Armağanı

Erzurum’xxda Aşık Kahvehanesi Geleneği, Metin Özarslan, Özkul Çobanoğlu, Editör, Turnalar, Ankara, ss.205-224, 1998

GELENEKSEL TÜRK TİYATROSU (ANSİKLOPEDİK SÖZLÜK)

Atatürk Ünivesitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1997

Ansiklopedide Bölümler

TÜRK EDEBİYATI İSİMLER SÖZLÜĞÜ

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ, ss., 2019

TÜRK EDEBİYATI İSİMLER SÖZLÜĞÜ

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ, ss., 2019

TÜRK EDEBİYATI İSİMLER SÖZLÜĞÜ

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ, ss., 2019

TÜRK EDEBİYATI İSİMLER SÖZLÜĞÜ

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ, ss., 2019

TÜRK EDEBİYATI İSİMLER SÖZLÜĞÜ

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ, ss., 2019