Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

THE BOOK OF JOHN MANDEVILLE AND DIFFERENCES BETWEEN EASTERN (CONSTANTINOPLE) AND WESTERN CHRISTIANITY ACCORDING TO HIS ACCOUNTS OF JOURNEY

International Journal of Arts and Commerce, cilt.7, ss.8-15, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1455 Tarihli Tahrir Kayıtlarına Göre Ordu ve Çevresinde Ekonomik Bir Faaliyet Olarak Arıcılık ve Bal Üretimi

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.21, ss.1421-1439, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Greatest Threat and Betrayal of Turkish History ”Fetö”

Annals of the Constantin Brâncuşi University of Târgu Jıu Letters and Social Sciences Series, cilt.2, ss.161-175, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şit Abdal’ın Ejderha Başlı Asası ve Türk Mitolojisinde Ejderha Motifi

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, ss.377-390, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Historical Geography of Middle Black Sea (Amisos)

History Research, cilt.6, ss.145-153, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farsi Şairlerin Gözünden Selçuklu sultanları

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal bilimler Dergisi, ss.113-124, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Devlet Teşkilatlarında Yasavul

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.12, ss.89-104, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bâbürnâme’de Yer Alan Törenler

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, ss.237-254, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Transkafkasya’nın Coğrafi Konumu ve Selçukluların Bölgeye Yönelik İlk Akınları

Atatürk üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.8, ss.83-98, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ermenistan’da Karakoyunlu Hanedanına Ait Tarihi Miras

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, ss.105-115, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Karin Bölgesi ve Theodosiopolis in Kuruluşu

Atatürk Üniversitesi TürkiyatAraştırmaları Enstitüsü Dergisi, ss.183-198, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hunların Kafkasyadaki Varlığı

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, ss.223-231, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hun-Alan Mücadelesi ve Yeni Bir Çağın Başlangıcı

Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.2, ss.191-199, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Anadolu’nun İlk Müslüman Şehirlerinden Kâlikâla (Erzurum)

Osmanlı Hakimiyetinin 500. ve Kurtuluşun 100. Yılında Uluslararası Erzurum Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 12 - 13 Mart 2018, cilt.1, ss.885-898

The Constantinople (İstanbul) in the Book of John Mandeville

3rd International Congress on Social and Economic Sciences, Atina, Yunanistan, 15 - 19 Kasım 2017, ss.30

Yenısei, One Of The Most Important Centers of Silk Road and Transportaion and Trade in Kyrgyz Turks, Masters of Yenisei

İnternational Conference on Humanities and Educational Research, Houston, Amerika Birleşik Devletleri, 23 - 26 Mart 2017, cilt.1, ss.110-121

Armenian Population Before and After Deportation According to Armenian Sources

İnternational Conference on Humanities and Educational Research, Washington, Kiribati, 25 - 28 Şubat 2016, cilt.1, ss.205-215

ERMENİ KAYNAKLARINA GÖRE TEHCİR ÖNCESİ VE SONRASI ERMENİ NÜFUSU

II. ULUSLARARASI TÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİ VE BÜYÜK GÜÇLER SEMPOZYUMU, Erzurum, Türkiye, 6 - 08 Mayıs 2015, cilt.2, ss.1357-1365

Historical Geography and Regimes of Middle East in Medieval Times

Global Forum: Informing Societies, Uniting Cultures, Celebrating Diversty, San-Antonio, Kuzey Mariana Adaları, 16 - 19 Nisan 2015, cilt.1, ss.110-129

Malazgirt Öncesi Sivas’ın Tarihi Coğrafyası

Selçuklular Döneminde Sivas Sempozyumu Bildirileri (29 Eylül- 1Ekim 2005), 389-398., Sivas, Türkiye, 29 Eylül - 01 Ekim 2005, cilt.1, ss.389-398

Kitap & Kitap Bölümleri

Fetullahçı Terör Örgütü

Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, 2017

Erzurum un Yüzleri Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay

Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, 2016

Bayramlu Beyliği ve Beylik Mirası Olarak ”Ordu” Adı

Çayeli nden Erzurum a Yrd Doç Dr Cemil Kutlu Armağan Kitap, Kılıç Selami, Yıldırım Ahmet Safa, Editör, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, ss.307-345, 2016

Bayramlu Beyliği ve Beylil Miraso Olarak ”Ordu” Adı

Çayeli nden Erzurum a Yrd Doç Dr Cemil Kutlu Armağan Kitap, Selami Kılıç, Ahmet Safa Yıldırım, Editör, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, ss.307-346, 2016

Erzurumun Yüzleri Mehmet Şükrü Paşa

Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, 2015

Social and Political Causes of Occurancing of the Anatolian Silk Road

4th Eurasian Silk Road Universities Convention ”İnvestigating the Social, Cultural Global Issues along the Silk Road”, Sebahattin Tuzemen, Ali Caglar Gulluce, Editör, Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, ss.245-256, 2014

Erzurum: Kuruluşundan Osmanlı Fethine Kadar

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, 2012

Ansiklopedide Bölümler

Türkler

Yeni Türkiye Yayınları, ss., 2002