Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2017 Okuma-yazma-oyun yönteminin öğrencilerin akademik başarıları ve okuduğunu anlama becerileri üzerine etkisi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2017 ). Jigsaw ve Birlikte Soralım Birlikte Öğrenelim Yöntemlerinin Öğretmen Adaylarının Akademik Başarıları Üzerine Etkisi ve Yöntem ile İlgili Görüşleri

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2017 Öğrenme amaçlı yazma etkinlikleri ve akran değerlendirmenin genel fizik laboratuvarı dersine etkisinin incelenmesi

  Katılımcı

  Aydın, Türkiye

 • 2017 Jigsaw tekniği ve birlikte soralım birlikte öğrenelim yönteminin öğretmen adaylarının iyi bir eğitim için yedi ilke hakkındaki görüşleri üzerine etkisi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2017 Eğitsel Oyun Yönteminin Öğrencilerin Akademik Başarı ve Fen Bilimleri Dersine Yönelik Tutumları Üzerine Etkisi

  Katılımcı

  Aydın, Türkiye

 • 2017 Eğitsel oyun ve okuma-yazma-oyun yöntemlerinin öğrencilerin akademik başarı, fen motivasyonu ve okuduğunu anlama becerileri üzerine etkisi

  Katılımcı

  Denizli, Türkiye

 • 2017 İşbirlikli Deney Yöntemi ve Animasyon Kullanımının Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Motivasyon ve Kaygıları Üzerine Etkisi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2017 The Effect Of Cooperative Experiment and Animation Methods On Students’ Academic Achievements and Attitudes Towards Science Course

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2017 The Effect Of Educational Game and Reading-Writing-Educational Game Methods On Students’ Science Learning Anxiety, Social Skills and Attitudes Towards School

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2016 Gaz kanunları konusunun öğretiminde üç farklı aktif öğrenme yönteminin öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerileri ve epistemolojik inançlarına etkisi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2016 Gaz kanunları konusunun öğretiminde üç farklı işbirlikli öğrenme yönteminin etkisi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2016 Gazların kinetik teorisinin öğretiminde üç farklı aktif öğrenme yönteminin etkisi

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2016 Madde ve ısı ünitesinin öğretiminde takım-oyun-turnuva yönteminin etkisi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2016 Jigsaw Entegre Edilmiş Probleme Dayalı Öğretim Yönteminin Öğrencilerin Akademik Başarıları ve Fen Bilimleri Kaygı Düzeyleri Üzerine Etkisi

  Katılımcı

  Eskişehir, Türkiye

 • 2016 Eğitsel Oyun Entegre Edilmiş İşbirlikli Öğrenme Modelinin Akademik Başarı ve Okula Karşı Tutum Üzerine Etkisi

  Katılımcı

  Muğla, Türkiye

 • 2015 The Impact of Two Different Cooperative Learning Methods on Academic Achievements and Epistemology Behaviors of the Students in the Teaching of the Unit of the Structure and Features of The Matter

  Katılımcı

  Praha, Çek Cumhuriyeti