Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Gazların Kinetik Teorisi Konusunun Öğretiminde Üç Farklı İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Etkisi

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, sa.49, ss.24-42, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitsel Oyun ve İşbirlikli Öğrenmenin 6. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına, Sosyal Becerilerine ve Öğrenme Motivasyonlarına Etkisi

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.8, sa.6, ss.1703-1716, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GAZ KANUNLARI KONUSUNUN ÖĞRETİMİNDE ÜÇ FARKLI İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ETKİSİ

kazım karabekir eğitim fakültesi dergisi, sa.38, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GAZ KANUNLARI KONUSUNUN ÖĞRETİMİNDE ÜÇ FARKLIİŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ETKİSİ

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, sa.38, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sorgulama Becerileri, Epistemolojik İnançları ve Öğrenme Stilleri

Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.8, ss.92-108, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitsel Oyun Entegre Edilmiş Grup Araştırması Yönteminin Öğrencilerin Fen Öğrenimi Motivasyonları ve Sosyal Becerileri Üzerine Etkisi

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.18, sa.2, ss.37-54, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Eğitsel Oyun Entegre Edilmiş Grup Araştırması Yönteminin Öğrencilerin Fen Öğrenimi Motivasyonları ve Sosyal Becerileri Üzerine Etkisi

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.18, sa.2, ss.37-54, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Eğitsel Oyun Entegre Edilmiş İşbirlikli Öğrenme Modelinin Öğrencilerin Fen Öğrenimi Motivasyonları ve Sosyal Becerileri Üzerine Etkisi

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, sa.2, ss.37-54, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of the Educational Game Method on Students’Social Skills, Attitude towards the School, and SciencesLearning Anxiety

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (elektronik), cilt.11, ss.381-400, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DOLAŞIM SİSTEMİ KONUSUNDA EĞİTSEL OYUN YÖNTEMİNİNKULLANILMASININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARI VE FEN ÖĞRENİMİMOTİVASYONU ÜZERİNE ETKİSİ

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.13, ss.20-32, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effect of Jigsaw II, Reading-Writing-Presentation, and Computer Animations on the Teaching of “Light” Unit

Educational Research and Review, cilt.11, sa.20, ss.1906-1917, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effect of Jigsaw II, Reading-Writing-Presentation, and Computer Animations on the Teaching of “Light” Unit

Educational Research and Review, cilt.11, sa.20, ss.1906-1917, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effect of Jigsaw II, reading-writing-presentation, and computer animations on the teaching of Light Unit

Educational Research and Reviews, cilt.11, sa.20, ss.1906-1917, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Ekolojik Ayak İzleri ve Ekolojik Ayak İzini Azaltma Yolları Konusundaki Görüşleri

gazi üniversitesi gazi eğitim fakültesi dergisi, cilt.35, sa.3, ss.457-487, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

FEN ve TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ EKOLOJİK AYAK İZLERİ ve EKOLOJİK AYAK İZİNİ AZALTMA YOLLARI KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ

gazi üniversitesi gazi eğitim fakültesi dergisi, cilt.35, sa.3, ss.457-487, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Ekolojik Ayak İzleri ve Ekolojik Ayak İzini Azaltma Yolları Konusundaki Görüşleri

gazi üniversitesi gazi eğitim fakültesi dergisi, cilt.35, sa.3, ss.457-487, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The awareness levels of science and technology teacher candidates towards ecological footprint

Journal of Turkish Science Education, cilt.12, sa.4, ss.23-34, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Robot Atölyesine Devam Eden Özel Yetenekli Öğrencilerin Robot Algısı

2nd International Symposium of Limitless Education And Research, 26 - 28 Nisan 2018

İşbirlikli olarak hazırlanan öğrenme amaçlı yazma etkinlikleri

2nd International Symposium of Limitless Education And Research, 26 - 28 Nisan 2018

Views of science teacher candidates regarding poster-making

International Conference on Research in Education and Science, 28 Nisan - 01 Mayıs 2018

Stem education for gifted children that attend to stem workshop

International Conference on Education in Mathematics, Science Technology., 28 Nisan - 01 Mayıs 2018

Eğitsel Oyun Entegre Edilmiş İşbirlikli Öğrenme Modelinin Akademik Başarı ve Okula Karşı Tutum Üzerine Etkisi

IIIrd Internatıonal Eurasıan Educatıonal Research Congress, Muğla, Türkiye, 1 - 05 Eylül 2017, ss.815-816

Eğitsel Oyun Yönteminin Öğrencilerin Akademik Başarı ve Fen Bilimleri Dersine Yönelik Tutumları Üzerine Etkisi

International Conference on Research in Education and Science, Antalya, Türkiye, 18 Mayıs 2017 - 21 Mayıs 2016

Okuma-yazma-oyun yönteminin öğrencilerin akademik başarıları ve okuduğunu anlama becerileri üzerine etkisi

International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology, Aydın, Türkiye, 18 - 21 Mayıs 2017

THE EFFECT OF READING-WRITING-GAME METHOD ON STUDENTS ACADEMIC ACHIEVEMENTS AND READING COMPREHENSION SKILLS

International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST), Aydın, Türkiye, 18 - 21 Mayıs 2017, ss.215

THE EFFECT OF EDUCATIONAL GAME METHOD ON STUDENTS’ ACADEMIC ACHIEVEMENT AND ATTITUDES TOWARDS SCIENCE COURSE

International Conference on Research in Education and Science (ICRES), Aydın, Türkiye, 18 - 21 Mayıs 2017, ss.234

THE EFFECT OF READING-WRITING-GAME METHOD ON STUDENTS ACADEMIC ACHIEVEMENTS AND READING COMPREHENSION SKILLS

International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST), Aydın, Türkiye, 18 - 21 Mayıs 2017, ss.215

THE EFFECT OF COOPERATIVE EXPERIMENT METHOD AND USING ANIMATION ON STUDENTS’ MOTIVATION AND ANXIETY TOWARDS SCIENCE COURSE

International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST), Aydın, Türkiye, 18 - 21 Mayıs 2017, ss.209

Eğitsel Oyun Yönteminin Öğrencilerin Akademik Başarı ve Fen Bilimleri Dersine Yönelik Tutumları Üzerine Etkisi

International Conference on Research in Education and Science, Antalya, Türkiye, 18 Mayıs - 21 Eylül 2017

THE EFFECT OF COOPERATIVE EXPERIMENT METHOD AND USING ANIMATION ON STUDENTS’ MOTIVATION AND ANXIETY TOWARDS SCIENCE COURSE

International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST), Aydın, Türkiye, 18 - 21 Mayıs 2017, ss.209

THE EFFECT OF EDUCATIONAL GAME METHOD ON STUDENTS’ ACADEMIC ACHIEVEMENT AND ATTITUDES TOWARDS SCIENCE COURSE

International Conference on Research in Education and Science (ICRES), Aydın, Türkiye, 18 - 21 Mayıs 2017, ss.234

Okuma-yazma-oyun yönteminin öğrencilerin akademik başarıları ve okuduğunu anlama becerileri üzerine etkisi

International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology, Aydın, Türkiye, 18 - 21 Mayıs 2017

ÖĞRENCİLERİN 6 SINIF MADDE VE ISI ÜNİTESİNİ ANLAMALARINA TAKIM OYUN TURNUVA YÖNTEMİNİN ETKİSİ

12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 28 Eylül - 30 Aralık 2016

Gaz kanunları konusunun öğretiminde üç farklı işbirlikli öğrenme yönteminin etkisi

5th World Conference on Educational and Instructional Studies, Antalya, Türkiye, 29 - 31 Ekim 2016, ss.46-47

MADDE VE ISI ÜNİTESİNİN ÖĞRETİMİNDE TAKIM-OYUN-TURNUVA YÖNTEMİNİN ETKİSİ

12. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, Trabzon, Türkiye, 27 - 29 Ekim 2016, ss.35

GAZ KANUNLARI KONUSUNUN ÖĞRETİMİNDE ÜÇ FARKLI İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ETKİSİ

5th World Conference on Educational and Instructional Studies-WCEIS 2016, Antalya, Türkiye, 27 - 29 Ekim 2016, ss.46-47

Madde ve Isı Ünitesinin Öğretiminde Takım-Oyun-Turnuva Yönteminin Etkisi

12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2016

Gazların Kinetik Teorisinin Öğretiminde Üç Farklı Aktif Öğrenme Yönteminin Etkisi

12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2016

GAZLARIN KİNETİK TEORİSİ KONUSUNUN ÖĞRETİMİNDE ÜÇ FARKLI AKTİF ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ETKİSİ

12. ulusal fen bilimleri ve matematik eğitimi kongresi, Trabzon, Türkiye, 28 Eylül - 30 Aralık 2016

Madde ve ısı ünitesinin öğretiminde takım-oyun-turnuva yönteminin etkisi

12.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2016, ss.35

Eğitsel Oyun Entegre Edilmiş İşbirlikli Öğrenme Modelinin Akademik Başarı ve Okula Karşı Tutum Üzerine Etkisi

IIIrd Internatıonal Eurasıan Educatıonal Research Congress, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 04 Haziran 2016, ss.815-816

Jigsaw Entegre Edilmiş Probleme Dayalı Öğretim Yönteminin Öğrencilerin Akademik Başarıları ve Fen Bilimleri Kaygı Düzeyleri Üzerine Etkisi

XVIII. Congress AMSE-AMCE-WAER Teaching and Training Today for Tomorrow, Eskişehir, Türkiye, 30 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.163

Jigsaw Entegre Edilmiş Probleme Dayalı Öğretim Yönteminin Öğrencilerin Akademik Başarıları ve Fen Bilimleri Kaygı Düzeyleri Üzerine Etkisi

XVIII. Congress AMSE-AMCE-WAER Teaching and Training Today for Tomorrow, Eskişehir, Türkiye, 01 Mayıs 2016 - 04 Eylül 2017, ss.163