Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Schiller: Sanatın Oyunda Özgürlük Olarak Yansıması

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.23, no.2, pp.505-513, 2019 (National Refreed University Journal)

Türk İslam Siyasi Düşünce Sisteminde İbn Haldun un Devlet Nazariyesi

Atatürk İletişim Dergisi, pp.197-204, 2015 (Other Refereed National Journals)

Platon un İdealar Kuramı Ekseninde Mimesis Olarak Sanat

Journal of History School, vol.22, pp.1-8, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

İlkçağ Felsefesinde Faydacılığın Temelleri

Atatürk İletişim Dergisi, pp.249-258, 2015 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ADORNO’NUN MÜZİK FELSEFESİ ODAĞINDA ESTETİK KURAMI

1. Erzurum Ulusal Müzik Bilimleri Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 28 - 29 April 2016, vol.1, pp.379-386