Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türk İslam Siyasi Düşünce Sisteminde İbn Haldun un Devlet Nazariyesi

Atatürk İletişim Dergisi, ss.197-204, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Platon un İdealar Kuramı Ekseninde Mimesis Olarak Sanat

Journal of History School, cilt.22, ss.1-8, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlkçağ Felsefesinde Faydacılığın Temelleri

Atatürk İletişim Dergisi, ss.249-258, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)