Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Kenelerle Biyolojik Mücadele

Hasad , vol.25, pp.82-84, 2009 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Tarımda Arıların rolü ve önemi

II. Uluslararası Arıcılık Araştırmaları ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Kongresi, Bingöl, Turkey, 24 - 26 October 2022, pp.54-55 Creative Commons License Sustainable Development

Additional contributions to Pompiliıdae fauna from Turkey

4th International Congress on Agriculture, Environment and Health, 20-22 May 2021, Aydın, Aydın, Turkey, 20 - 22 May 2021, pp.35

Bingöl İlinde Balarısı (Apis mellifera L.)’xxnın Doğal Düşmanı Olan Bazı Hymenoptera Türleri

Uluslararası Arıcılık Araştırmaları ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Stratejileri Kongresi, Bingöl, Turkey, 11 - 13 October 2019, pp.51

Check list and newly recorded crabronid wasps (Hymenoptera: Crabronidae) for the fauna of Tozeur Province, Tunisia

6th International Conference on Sustainable Agriculture and Environment, Konya, Turkey, 3 - 05 October 2019, pp.189-197

Vespidae (Hymenoptera: Aculeata) species collected by bait traps in pomegranate plantation of Havran (Balikesir) province of Turkey

Türkiye VII. Bitki Koruma Kongresi, 14-17 Kasım 2018, Muğla - Türkiye, Muğla, Turkey, 14 November 2028 - 17 November 2018, vol.1, pp.185

Insecticidal activity of methanol extract of in vitro propagated Ceratophyllum demersum L on Sitophilus granarius L Coleoptera Curculionidae

Sixth International Scientific Agricultural Symposium “Agrosym 2015”, Bosnia And Herzegovina, 15 - 18 October 2015, pp.475

Toxicity effect of Ceratophyllum demersum L propagated by tissue culture techniques on granary weevil

International Conference on Sustainable Agriculture and Environment, Bosnia And Herzegovina, 30 September - 03 October 2015, pp.164

Adulticidal activity of Ceratophyllum demersum L propagated by tissue culture techniques against maize weevil

Sixth International Scientific Agricultural Symposium “Agrosym 2015”, Bosnia And Herzegovina, 15 - 18 October 2015, pp.330

Insecticidal effect of in vitro regenerated Ceratophyllum demersum L against Sitophilus zeamais Motschulsky Coleoptera Curculionidae

2nd ICSAE 2015 International Conference on Sustainable Agriculture and Environment, Turkey, 30 September - 03 October 2015, pp.329

Alternatives to Pesticides

International Workshop on Agricultural Contamination and Prevent Methods, 23 - 26 November 2014

Importance of Vespidae Hymenoptera species as biological control agents in agriculture and biological diversity in Turkey

2 nd International Conference on Biotechnology and Food Engineering, 24 - 25 August 2013, pp.29

Herbal Solution against Maize Weevil

Proceedings of the Second International Conference on Water, Energy and the Environment, 21 - 24 August 2013, pp.397

Adulticidal activity of two lichen extracts on Sitophilus granarius L Coleoptera Curculionidae

Proceedings of the Second International Conference on Water, Energy and the Environment, 21 - 24 September 2013, pp.1-4

Düşük spinosad dozlarının Leptinotarsa decemlineata (Say) (Coleoptera: Chrysomelidae) üzerindeki etkileri

I. Bitki Koruma Ürünleri ve Makineleri Kongresi, Bitki Koruma Ürünleri (Pestisitler), Antalya, Turkey, 1 - 03 June 2013, pp.165-175

Insecticidal activities of two major lichen compounds diffractaic acid and usnic acid against Sitophilus zeamais Motschulsky Coleoptera Curculionidae

Medicinal and Aromatic Plants in Generating of new Values in 21 st Century, Bosnia And Herzegovina, 9 - 12 November 2011, pp.228

Erzurum ili Rhopalidae Hemiptera türleri

Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi, Turkey, 28 - 30 June 2011, pp.193

The distribution and biogeography of Vespidae Hymenoptera Aculeata in Turkey

9. Hymenopterologen–Tagung in Stuttgart, 8 - 10 October 2010, pp.30

Türkiye de kanolada yeni bir zararlı Omophlus caucasicus Kirsch 1869 Cleoptera Alleculidae Omophlinae

I. Ulusal Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Biyodizel Sempozyumu, Turkey, 28 - 31 May 2007, pp.412-416

Türkiye de Hymenoptera takımına ait bazı familya türleri ile ilgili bir değerlendirme

Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi, Turkey, 27 - 29 August 2007, pp.53

Varroa mücadelesinde mikrobial ve bitkisel kökenli preparatların kullanılma olanakları

Türkiye III. Marmara Arıcılık Kongresi, Turkey, 20 - 21 October 2007, pp.17

The Gasteruption Hymenoptera Gasteruptiidae of Turkey

Türkiye I. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, Turkey, 8 - 10 September 2004, pp.130

A contribution to Ichneumonidae Hymenoptera fauna of Turkey The subfamily Cremastinae

Türkiye 5. Biyolojik Mücadele Kongresi, Turkey, 4 - 07 September 2002, pp.275-278

Rhyacionia pinicolona Doubleday 1849 Lepidoptera Tortricidae a new pest on pine Pinus sylvestris L in Turkey

Fifth Scientific Conference on Entomology with International Participation, Bulgaria, 23 - 28 June 1999

Oltu ve Şenkaya Erzurum ormanlarının entomolojik ve diğer sorunları ve çözüm önerileri

Geçmişten Geleceğe Oltu ve Çevresi Sempozyumu, Turkey, 1 - 03 July 1998, pp.546-555 Sustainable Development

Şenkaya ilçesinin arazi kullanım durumu ve toprak sorunlar

Geçmişten Geleceğe Oltu ve Çevresi Sempozyumu, Turkey, 1 - 03 July 1998, pp.336-344 Sustainable Development

Anız yakmanın Apoidea ve Vespoidea Hymenoptera Aculeata türlerine olumsuz etkileri

Tarım–Çevre İlişkileri Sempozyumu, Turkey, 13 - 15 May 1996, pp.140-149

Korungayı ziyaret eden arı Hymenoptera Apoidea türleri

ürkiye 3. Entomoloji Kongresi, Turkey, 24 - 28 September 1996, pp.557-566

Ülkemiz için yeni bir korunga Onobrychis sativa Lam zararlısı Meligethes acicularis Briston Coleoptera Nitidulidae

Türkiye 3. Çayır, Mer’a ve Yem Bitkileri Kongresi Bildirileri, Turkey, 17 - 19 June 1996, pp.810-815

Species of Eumenes Latreille Hymenoptera Eumenidae of Turkey

Proceedings of the Third Turkish National Congress of Biological Control, Turkey, 25 - 28 January 1994

Türkiye de balarısı Apis mellifera L nın doğal düşmanı olan bazı Hymenoptera türleri

Doğu Anadolu Bölgesi I. Arıcılık Semineri, Turkey, 3 - 04 June 1992, pp.161-168

Vespidae Hymenoptera Vespoidea da iğne zehirin yapısı ve fonksiyonu

Doğu Anadolu Bölgesi I. Arıcılık Semineri, Turkey, 3 - 04 June 1992, pp.168-181

Books & Book Chapters

Bingöl’de Balarısı (Apis mellifera L.) Zararlısı Hymenoptera Türleri

in: Tarımda Yeni Gelişmeler, Aksu Altun, Ayçin, Editor, Iksad Publishing House, Ankara, Ankara, pp.97-115, 2022

Meyve Bağ Bazı Orman ve Süs Bitkileri Zararlıları

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 247, Ziraat Fakültesi Ofset Tesisi, Erzurum, Erzurum, 2016 Sustainable Development

Genel Entomoloji

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 234, Ziraat Fakültesi Ofset Tesisi, Erzurum, Erzurum, 2016

Depolanmış Ürün Zararlıları ve Mücadele Yöntemleri

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:191, Ziraat Fakültesi Ofset Tesisi, Erzurum, Erzurum, 2014

Tarımsal Zararlılarla Mücadele Yöntemleri ve İlaçlar

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 219, Ziraat Fakültesi Ofset Tesisi, Erzurum, Erzurum, 2012

Kentsel Entomoloji

Halk Sağlığı ve Haşere Kontrolü Derneği Yayınları No:1, Yavuzlar Matbaası, İstanbul, İstanbul, 2009

Metrics

Publication

243

Citation (WoS)

354

H-Index (WoS)

11

Citation (Scopus)

451

H-Index (Scopus)

12

Project

19

Thesis Advisory

22

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals