Education Information

Education Information

 • 2020 - Continues Undergraduate

  Ataturk University, İletişim Fakültesi, Gazetecilik, Turkey

 • 2016 - Continues Doctorate

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Turkey

 • 2016 - 2021 Undergraduate

  Istanbul University, Open And Dıstance Educatıon Faculty, Sosyoloji, Turkey

 • 2013 - 2016 Postgraduate

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Turkey

 • 2008 - 2012 Undergraduate

  Mugla Sitki Kocman University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Publıc Admınıstratıon, Turkey

Dissertations

 • 2021 Doctorate

  İstismarcı Yönetim Örgütsel Dedikodu İlişkisinin Güç Mesafesi ve Karanlık Üçlü Kapsamında İncelenmesi: Kamu Kurumu Örneği

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

 • 2016 Postgraduate

  Kamu personel hareketliliğinin kişi- örgüt uyumu, örgütsel bağlılık ve iş tatmini bağlamında incelenmesi: Erzurum ili örneği

  Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi

Certificates, Courses and Trainings

 • 2021Kurumlarda Stres Yönetimi

  Personal Evolution , METU

 • 2020İş Yerinde Görgü ve Etik Kuralları

  Personal Evolution , T.C MEB Özel İstanbul Uzaktan Eğitim Kursu

 • 2020İnsan Kaynakları Yönetimi

  Personal Evolution , T.C MEB Özel İstanbul Uzaktan Eğitim Kursu

 • 2020İş Analizi ve Görev Tanımı

  Personal Evolution , T.C MEB Özel İstanbul Uzaktan Eğitim Kursu

 • 2020İnsan Hakları

  Personal Evolution , Anadolu Üniversitesi

 • 2020AB Online Akademi

  Project Management , Bursa Valiliği

 • 2019Temel Yönetim Becerileri

  Personal Evolution , Başkent Üniversitesi

 • 2019Sosyal Bilimlerde Araştırma Metodolojisi ve Veri Analizi Eğitim Semineri

  Data Analysis , Atatürk Üniversitesi

 • 2018CV Yazma ve Mülakat Teknikleri

  Personal Evolution , Başkent Üniversitesi

 • 2017İşveren ve İşveren Vekili İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

  Occupational Health and Safety , Anadolu Üniversitesi

 • 2017Ufuk 2020'de Türkiye Projesi Genel Eğitim

  Project Management , Türkiye U2020'de Projesi

 • 2016Kişilik Tiplerine Göre Öğrencilerle İletişim Kurma Becerileri

  Personal Evolution , Atatürk Üniversitesi

 • 2016Atatürk Üniversitesi'nde Akademisyenler Arasında Proje Kültürünün Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması

  Project Management , Atatürk Üniversitesi

 • 2015Akademik Proje Hazırlama Teknikleri-1

  Project Management , Atatürk Üniversitesi