Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

  • 2016 - Devam Ediyor Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

    Yardımcı Editör