Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

An Analysis of Grammar Teaching in Secondary School in Terms of Success, Attitude and Teachers ’Views

Asian Journal of Education and Training, cilt.6, ss.149-160, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

CULTURAL AVOIDANCE SCALE IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY

European Journal of Education Studies, cilt.7, ss.19-40, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Dili Ve Edebiyatı Eğitimi Alanında Lisansüstü Araştırmalar Üzerine Bir İnceleme

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, ss.681-702, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Investigation of the Mediator Role of School Burnout Between Academic Stress and Academic Motivation

Journal of Curriculum and Teaching, cilt.9, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

OSMANLI TÜRKÇESİ DERSİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, cilt.23, ss.123-134, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1992-2018 Yılları Arasında Uygulanan Türk Dili ve EdebiyatıÖğretim Programlarında Divan Edebiyatının Yeri

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.23, ss.553-576, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ ETKİLERİ: MİLLÎ EDEBİYAT DÖNEMİ ÖRNEĞİ

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, ss.289-304, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Etileşimli Çoklu Ortam Materyallerinin Kullanımı

Anakara Üniversitesi Tömer Dil Dergisi, cilt.166, ss.59-67, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRK EDEBİYATI DERSİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Turkish StudiesInternational Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.10, ss.1609-1620, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitim Stres Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması Güvenirlikve Geçerlik Çalışması

Elementary Education Online, cilt.14, ss.216-229, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitimİhtiyaçlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.18, ss.157-170, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI EĞİTİMİNDE ÇAĞDAŞ ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI VE ÖĞRETİM DURUMLARINDAKİ KARŞILIĞI

XII. INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL RESEARCH, Rize, Türkiye, 25 - 28 April 2019

2018 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİM PROGRAMINDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMI

XII. INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL RESEARCH, Rize, Türkiye, 25 - 28 April 2019

2018 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİM PROGRAMINDA TEMEL DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ

II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni, 21 - 23 June 2019

Yabancılara Türkçe Öğretim Uzmanlarının Yeterlik Çerçevesi Üzerine Bir Değerlendirme

Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni, 12 - 14 May 2017, ss.132

2017 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Programı Üzerine Bir Değerlendirme

IX. International Congress of Edeucational Research, 11 - 14 May 2017

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ETKİLEŞİMLİ ÇOKLU ORTAM MATERYALLERİNİN KULLANIMI

Dünyada Türkçe Öğretimi 10. Bilgi Şöleni, Ankara, Türkiye, 7 - 08 December 2015

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Alanında Lisansüstü Araştırma Eğilimleri

III. INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, 31 May - 03 June 2016

Kitap & Kitap Bölümleri

Öğrenmede Klasik ve Güncel Yaklaşımlar

Çoklu Zekâ Kuramı, Seçer İsmail, Ulaş Sümeyye, Editör, Vize Yayıncılık, ss.289-412, 2020

Öğrenmede Klasik ve Güncel Yaklaşımlar

Öğrenmede Güncel Kavramlar, Seçer İsmail, Ulaş Sümeyye, Editör, Vize Yayıncılık, ss.23-56, 2020

GELİŞİM PSİKOLOJİSİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAK. YAYINEVİ, Erzurum, 2019

Dünya Edebiyatı Araştırmaları

Fars (İran) Edebiyatı, Sevim O. Söylemez, Y., Editör, Nobel Yayın Dağıtım Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.327-351, 2019

Gelişim Psikolojisi

Aile ve Çocuk Gelişimi İlişkisi, Seçer İ., Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, ss.1-26, 2019

Okuma Eğitimi

Okuma Kaygısı, Sevim Oğuzhan, Söylemez Yusuf, Editör, Nobek Akademik Yayıncılık, Ankara, 2018

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI / MAKALELER

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİM UZMANLARININ YETERLİK ÇERÇEVESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME, Prof. Dr. Lokman Turan - Doç. Dr. Oğuzhan Sevim, Editör, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ YAYIN NO: 1224, Erzurum, ss.985-991, 2017