Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2016 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

  Atatürk Üniversitesi, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi

 • 2011 - 2016 Araştırma Görevlisi

  Atatürk Üniversitesi, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Yönetimsel Görevler

 • 2016 - 2018 Merkez Müdür Yardımcısı

  Atatürk Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi Türkçe Öğretimi Araştırma Ve Uygulama Merkezi

Verdiği Dersler

 • Lisans Türk Dili II

 • Lisans Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

 • Lisans Türk Dili I

 • Lisans Okul Deneyimi

 • Lisans Özel Öğretim Yöntemleri I

 • Yüksek Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Eğitiminde Çoklu Ortam Uygulamaları

 • Lisans Öğretim İlke ve Yöntemleri

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması

 • Lisans Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

 • Lisans Özel Öğretim Yöntemleri II

 • Yüksek Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Eğitiminde Çoklu Ortam Uygulamaları

 • Lisans Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

 • Lisans Yeni Türk Edebiyatı IV

 • Lisans Yeni Türk Edebiyatı VI

 • Lisans Türkçe II Sözlü Anlatım

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması

 • Lisans Alan Eğitiminde Araştırma Projesi

 • Lisans Metin İnceleme Yöntemleri

 • Lisans Edebiyat Eğitiminde Araştırmalar

 • Lisans Sınıf Yönetimi

 • Lisans Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları

 • Lisans Medya Okuryazarlığı