Education Information

Education Information

 • 2009 - 2014 Expertise In Medicine

  Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji, Turkey

 • 1997 - 2003 Under Graduate

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2014 Expertise In Medicine

  KARBAMAZEPİN VE VALPROİK ASİT MONOTERAPİSİ ALAN EPİLEPSİ HASTALARINDA SERUM ADİPONEKTİN VE KARNİTİN DÜZEYİ

  Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji