Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2009 - 2014 Tıpta Uzmanlık

  Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji, Türkiye

 • 1997 - 2003 Lisans

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2014 Tıpta Uzmanlık

  KARBAMAZEPİN VE VALPROİK ASİT MONOTERAPİSİ ALAN EPİLEPSİ HASTALARINDA SERUM ADİPONEKTİN VE KARNİTİN DÜZEYİ

  Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji