Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

DCLK-1 LEVEL IN MULTIPLE SCLEROSIS PATIENTS AND ITS CORRELATION WITH CLINIC.

Multiple sclerosis and related disorders, cilt.43, ss.102179, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Changes in the anti-oxidant system in adult epilepsy patients receiving anti-epileptic drugs

ARCHIVES OF PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY, cilt.121, ss.97-102, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Relationship of Migraine Clinical Features With Neutrophil- Lymphocyte Ratio

Acıbadem Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.11, ss.434-438, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üçüncü Kranial Sinir Paralizisi ile Gelen Leptomeningeal Metastaz Olgusu

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.27, ss.242-244, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Multipl Kranial Nöropati ile Prezente olan Rinoserebral Mukormikoz Olgusu

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.45, ss.323-326, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Serebral Venöz Trombozlu Erişkinlerde Etiyoloji ve Genetik Polimorfizm İlişkisi

Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.21, ss.166-171, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Erzurum ve çevre illerde psödotümör serebri tanısı ile takip edilen hastaların klinik ve demografik verileri

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.331-335, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Serebral Venöz Trombozda Trombosit Aktivasyonu ile Rekanalizasyon Süresi İlişkisi

Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.6, ss.100-105, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Valproik Asit Kullanımına Bağlı Liken Planus Olgusu

Sakarya Medical Journal, cilt.9, ss.352-355, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

EPİLEPSİNİN ARKASINA SAKLANAN EKİNOKOKKUS ALVEOLARİS

MEDITERRANEAN JOURNAL OF INFECTION MICROBES AND ANTIMICROBIALS, cilt.8, ss.191-192, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DEMANS HASTALARINDA ENFEKSİYON ORANLARI VE MORTALİTE İLE İLİŞKİSİ

MEDITERRANEAN JOURNAL OF INFECTION MICROBES AND ANTIMICROBIALS, cilt.8, ss.224, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ERKEN BAŞLANGIÇLI DEMANS OLARAK TAKİP EDİLEN NÖROSİFİLİZ

MEDITERRANEAN JOURNAL OF INFECTION MICROBES AND ANTIMICROBIALS, cilt.8, ss.138, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Clinical and laboratory efficacy of repetitive triamcinolone injections in carpal tunnel syndrome

Annals of Medical Research, cilt.26, ss.640-645, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Idiopathic orbital myositis masked by migraine diagnosis: Case report

AGRI-THE JOURNAL OF THE TURKISH SOCIETY OF ALGOLOGY, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

VENÖZ SİNÜS TROMBOZU İLE PREZENTE OLAN NÖROBEHÇET

DÜZCE TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.20, ss.90-92, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Herpes Ensefaliti: Olgu Sunumu

MJMA, cilt.8, ss.169-170, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Distoni İle Prezente Olan Santral Sinir Siste mi Lipomu: Olgu Sunumu

Sakarya Tıp Dergisi, cilt.7, ss.117-120, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ophthalmoplegic migraine with Oculomotor Paralysis: case report

Sakarya Medical Journal, cilt.4, ss.202-205, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

LEBER’İN HEREDİTER OPTİK NÖROPATİSİ: OLGU SUNUMU

55.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 15 - 21 Kasım 2019

ORAK HÜCRELİ ANEMİ DE NÖROLOJİK KOMPLİKASYON: HEMORAJİK PRESS

55.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 16 - 20 Kasım 2019, ss.137

EPİLEPSİ VE GEBELİK

3.DOĞUANADOLU ACİL TIP GÜNLERİ, Erzurum, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2019, ss.63-64

FARKLI HASTALIKLARDA TEDAVİ SONRASI GELİŞEN PSÖDOTÜMÖR SEREBRİ

4.ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, 7 - 09 Aralık 2018

EPİLEPSİ TANISININ GECİKTİRDİĞİ ENSEFALİT OLGUSU VE KÖTÜ SONUÇ

54.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 30 Kasım - 06 Aralık 2018

SPİNAL ANESTEZİ SONRASI GELİŞEN İNTRAKRANİAL HİPOTANSYON OLGUSU

54.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 30 Kasım - 06 Aralık 2018

POMNT2 GENİ TAŞIYAN SEKONDER KONJENİTAL MUSKÜLER DİSTROFİ

54.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 30 Kasım - 06 Aralık 2018

YANLIŞ EPİLEPSİ TANISI ALAN UZUN QT SENDROMLU OLGU

54.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 30 Kasım - 06 Aralık 2018

YENİ TANIMLANAN WORKİNKHAND SENDROMU

54.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 30 Kasım - 06 Aralık 2018

BAŞ AĞRISIZ PSÖDOTÜMÖR SEREBRİ

54.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 30 Kasım - 06 Aralık 2018

HERPES ENSEFALİTİ OLGU SUNUMU

7.TÜRKİYE EKMUD ULUSLARARASI KONGRESİ, 8 - 13 Mayıs 2018

HUZURSUZ BACAK SENDROMUNUN MASKELEDİĞİ MYOKLONİK EPİLEPSİ

34.ULUSAL KLİNİK NÖROFİZYOLOJİ EEG-EMG KONGRESİ, KKTC, Türkiye, 4 - 08 Nisan 2018

PSİKOJEN NONEPİLEPTİK NÖBETLERDE VİDEO EEG MONİTORİZASYONUNUN KULLANIMI

34.ULUSAL KLİNİK NÖROFİZYOLOJİ EEG-EMG KONGRESİ, Türkiye, 4 - 08 Nisan 2018

EPİLEPSİDEN MİGRENE YOLCULUK

14.BAŞ AĞRISI KIŞ OKULU, Türkiye, 16 - 18 Mart 2018

VALPROİK ASİT KULLANIMINA BAĞLI PARKİNSONİZM

53.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 24 - 30 Kasım 2017

. Fıçıdaki Adam sendromu. Olgu Sunumu.

53. Ulusal Nöroloji Kongresi., Antalya, Türkiye, 24 - 30 Kasım 2017

SEREBRAL AMİLOİD ANJİOPATİ: OLGU SUNUMU

53. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 24 - 30 Kasım 2017

Valproik Asit kullanımına Bağlı Parkinsonizm: Olgu Sunumu.

53. Ulusal Nöroloji Kongresi., Antalya, Türkiye, 24 - 30 Kasım 2017

Creutzfeldt Jacob Hastalığı: Olgu Sunumu.

53. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 24 - 30 Kasım 2017

İlk Atağı Serebral Venöz Tromboz Olan Nörobehçet. 53.

53. Ulusal Nöroloji Kongresi., Antalya, Türkiye, 24 - 30 Kasım 2017

BAŞ AĞRISI İLE PREZENTE OLAN FAHR SENDROMU

53.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 24 - 30 Kasım 2017

Serebral Amiloid Anjiopati:Sunumu

53. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 24 - 30 Kasım 2017

BAŞAĞRISI İLE PRESENTE OLAN FAHR SENDROMU- OLGU SUNUMU

53.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 24 - 30 Kasım 2017

CREUTZFELD-JACOB HASTALIĞI

53.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 24 - 30 Kasım 2017

CADASIL OLGU SUNUMU

53.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 24 - 30 Kasım 2017

SEREBRAL AMİLOİD ANJİYOPATİ OLGU SUNUMU

53.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 24 - 30 Kasım 2017

GAYTA İNKONTİNANSI İLE BAŞVURAN TARLOV KİSTİ

53.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 24 - 30 Kasım 2017

TÜMÖRLE KARIŞAN DEV SUBEPANDİMAL HETEROTOPİ

52.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 25 Kasım - 01 Aralık 2016

ATİPİK BAŞLANGIÇLI MULTİSİSTEM ATROFİ

52.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 25 Kasım - 01 Aralık 2016

MULTİPL NÖROLOJİK TUTULUMLA SEYREDEN DOMUZ GRİBİ

52.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 25 Kasım - 01 Aralık 2016

DERİN SEREBRAL VENÖZ TROMBOZU

52.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 25 Kasım - 01 Aralık 2016

İLK ATAĞI EPİLEPTİK NÖBET OLAN MULTİPL SKLEROZ

52.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 25 Kasım - 01 Aralık 2016

HİRAYAMA HASTALIĞI OLGU SUNUMU

52.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 25 Kasım - 01 Aralık 2016

FRİEDREİCH ATAKSİSİ (TENDON REFLEKSLERİNİN KORUNDUĞU TİP)

52.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 25 Kasım - 01 Aralık 2016

CHARCOT-MARİE-TOOTH HASTALIĞI OLGU SUNUMU

52.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 25 Kasım - 01 Aralık 2016

BEHÇET HASTALIĞI VE MULTİPL SKLEROZ BİRLİKTELİĞİ

52.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 25 Kasım - 01 Aralık 2016

ÜÇÜNCÜ KRANİAL SİNİR PARALİZİSİ İLE GELEN LEPTOMENİNGEAL METASTAZ

52.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 25 Kasım - 01 Aralık 2016

OFTALMİK ZONA İLE PREZENTE OLAN RAMSAY HUNT SENDROMU

51.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 27 Kasım - 03 Aralık 2015

BRAKİAL PEKSOPATİ İLE GELEN ZONA

51.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 27 Kasım - 03 Aralık 2015

FAMİLYAL İZOLE PİTÜİTER ADENOMLU ÜÇ OLGU

46.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 4 - 09 Aralık 2010

Kitap & Kitap Bölümleri

SANTRAL SİNİR SİSTEMİNİN METABOLİK HASTALIKLARI

NÖROLOJİK MUAYENE İNCELEME VE HASTALIKLAR, REFİK KUNT, SELMA TEKİN, Editör, AKADEMİSYEN KİTABEVİ, Ankara, ss.451-464, 2020