General Information

Biography

Prof. Dr. Fatma GEÇİKLİ,

Ana branş olarak halkla ilişkiler alanında, özel olarak da itibar, imaj ve algı yönetimi, dijital medya okuryazarlığı, dijital bağımlılık, kurum kimliği, örgütsel iletişim, kriz yönetimi ve stratejik halkla ilişkiler konuları üzerine çalışıyorum.

İtibar Yönetimi: Sürdürülebilir kurum itibarı için stratejiler, kriz dönemlerinde itibar nasıl yönetilmeli, kurumsal itibar bileşenleri, kurumsal itibar konusunda paydaş algıları üzerine çalışmalar.

İmaj Yönetimi: Kurum imajı, şehir imajı, imaj bileşenlerinin belirlenmesi, kriz dönemlerinde imaj yönetimi konuları üzerine çalışmalar

Dijital Medya Okuryazarlığı: Dijital kültür, dijital bölünme, dijitalleşme ve kuşaklar, dijital vatandaşlık, açık veri, büyük veri ve dijital okuryazarlık konusu üzerine çalışmalar

Dijital Bağımlılık: Sosyal medya, cep telefonu, internet bağımlılığı konuları üzerine çalışmalar

Örgütsel İletişim: Yerel yönetimlerde örgütsel iletişim algılamaları ve iletişim iklimi, örgüt iletişimin işleyişi üzerine çalışmalar

Kurum Kimliği: Kurumsal kimliğin görsel unsurları, kurum kimliğinde kullanılacak araçlar, kurum kimliği ve imaj, itibar ilişkisi gibi konular üzerine çalışmalar

Kişilerarası İletişim: Duygusal zeka, Çatışma yönetimi, Mobbing (psikolojik yıldırma) konuları üzerine çalışmalar

Stratejik Halkla İlişkiler: Paydaşlar, kamular, konular, eylemcilik, proaktif ve reaktif halkla ilişkiler stratejilerin incelenmesi ve değerlendirilmesi üzerine çalışmalar.

Institutional Information

Unit
İletişim Fakültesi
Department
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Program
Halkla İlişkiler Anabilim Dalı