Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kamuda Çalışan İşçilerin İş Güvenliği ve İş Kazaları ile İlgili Bilgi, Tutum ve Davranışları Üzerine Bir Araştırma

Tekirdağ Namık Kemal University Faculty of Economics and Administrative Sciences International Symposium on Labor Economics and Industrial Relations, Tekirdağ, Turkey, 7 - 08 May 2021, pp.130-137

Sendika Yöneticilerinin Liderlik Davranışlarının Üyelerin Sendikal Memnuniyet ve Sendikal Bağlılığa Etkisi: Kamu Kurumlarında Bir Uygulama

20. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, Denizli, Turkey, 11 - 13 October 2019, vol.20, no.1, pp.45-48 Sustainable Development

Sendika Yöneticilerinin Liderlik Davranışlarının Üyelerin Sendikal Memnuniyet ve Sendikal Bağlılığa Etkisi: Kamu Kurumlarında Bir Uygulama

20. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, Denizli, Turkey, 11 - 13 October 2019, vol.20, no.1, pp.45-48 Sustainable Development

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Açısından İş Hukukunun Rolü ve Önemi

Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, 3 - 05 May 2018

Fabrika İşçilerinin Stres Kaynakları ve Stresle Başa Çıkma Yöntemleri

Al Farabi 1st International Congress on Social Sciences, 11 - 14 May 2017

İşletmelerin Sosyal Sorumlulukları ve Yetenek Yönetimi İlişkisi

17.Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, Erzurum, Turkey, 2 - 04 June 2016, pp.1

İşletmelerin Sosyal Sorumlulukları ve Yetenek Yönetimi İlişkisi

17.Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, Erzurum, Turkey, 2 - 04 June 2016, pp.1

The relationship between cyber loafing and organizational citizenship behavior A survey study in Erzurum Turkey

11th International Strategic Management Conference, 23 July 2015 - 25 July 2016, pp.444-453

Books & Book Chapters

İnsan Kaynakları Yönetiminde Çalışan Memnuniyeti

in: Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Teorik ve Ampirik Çalışmalar, Muhammet Daştan,Serap Kurt Kayserili, Editor, Fenomen Yayınevi, Ankara, pp.31-54, 2022 Creative Commons License Sustainable Development

KAMUDA ÇALIŞAN İŞÇİLERİN İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞ KAZALARI FARKINDALIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

in: SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR VII, Öge Serdar, Editor, Eğitim, Konya, pp.525-539, 2021

OSMANLI DEVLETİ’NDE ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ: MECELLE ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

in: Çalışma Ekonomisi ve İlişkileri Üzerine Değerlendirmeler ve Araştırmalar, , Editor, EFE AKADEMİ, pp.97-113, 2021

Afetlerde İnsan Kaynakları Planlaması ve Örgütlemesi

in: Afetlerde İnsan Kaynakları Yönetimi, , Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Yayınları, 2017

Metrics

Publication

59

Citation (WoS)

18

H-Index (WoS)

1

Project

5

Thesis Advisory

3
UN Sustainable Development Goals